Kommune: København
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 205
Medlemmer 15388
Frivillige % 1,3

Sammenligning af antal frivillige - København City vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - København City

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 95 (25%) 85 (22%) 93 (25%) 94 (22%) 91 (22%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
It og teknologi 16 (4%) 18 (5%) 18 (5%) 18 (4%) 17 (4%)
Lokal indflydelse 3 (1%) 12 (3%) 6 (2%) 6 (1%) 5 (1%)
Motion og sundhed 30 (8%) 25 (7%) 31 (8%) 33 (8%) 31 (7%)
Organisationsarbejde 26 (7%) 23 (6%) 24 (6%) 25 (6%) 27 (6%)
PR og kommunikation 4 (1%) 5 (1%) 6 (2%) 4 (1%) 4 (1%)
Sekretariatet 12 (3%) 11 (3%) 10 (3%) 95 (22%) 107 (26%)
Socialt arbejde 157 (42%) 152 (40%) 140 (38%) 128 (30%) 109 (26%)
Øvrige 30 (8%) 45 (12%) 40 (11%) 27 (6%) 25 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - København City

D10 Hovedstaden
København City lokalafdeling 2022
Frivillige 205
Medlemmer 15388
Frivillige % 1,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 91
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 17
Lokal indflydelse 5
Motion og sundhed 31
Organisationsarbejde 27
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 107
Socialt arbejde 109
Øvrige 25
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 91
Billard og kegler 9
Bridge 5
Kort- og brætspil 7
Kreativt arbejde 1
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 5
Sprogundervisning 12
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 6
It hjælper 8
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 7
Lokal indflydelse Ældrepolitik 5
Ældrepolitik, K 3
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 9
Indemotion 10
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 6
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer K 1
Kasserer L 2
Kontorfrivillig 12
L-LISTE 8
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 9
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 107
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Besøgsven 29
Bisidder 5
Café 17
Hjælpende hånd 10
Skole og daginstitution 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Tryghedsopkald 12
Vejledning 3
Vågetjeneste 32
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking frivillig 13
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 2
Børneattest 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.003
Medlemmer 929.289
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 235 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1583 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 407 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (0%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2886 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2471 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1082 (4%)
Socialt arbejde 10925 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11070 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 17 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 718 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2193 (7%) 2140 (7%) 2248 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.003
Medlemmer 929.289
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 235
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.583
Lokal indflydelse 407
Motion og sundhed 2.649
Not found 11
Organisationsarbejde 2.886
PR og kommunikation 2.471
Sekretariatet 1.082
Socialt arbejde 11.070
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 17
Ældretelefon telefonven 718
Øvrige 2.248