Kommune: København
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 203
Medlemmer 15620
Frivillige % 1,3

Sammenligning af antal frivillige - København City vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - København City

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 85 (23%) 93 (25%) 94 (22%) 97 (22%) 93 (21%)
Frivilligkoordinator 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
It og teknologi 18 (5%) 19 (5%) 19 (4%) 14 (3%) 14 (3%)
Lokal indflydelse 12 (3%) 6 (2%) 6 (1%) 5 (1%) 6 (1%)
Motion og sundhed 25 (7%) 31 (8%) 33 (8%) 32 (7%) 32 (7%)
Organisationsarbejde 23 (6%) 24 (6%) 25 (6%) 25 (6%) 23 (5%)
PR og kommunikation 5 (1%) 6 (2%) 4 (1%) 4 (1%) 3 (1%)
Sekretariatet 11 (3%) 10 (3%) 95 (22%) 123 (28%) 136 (31%)
Socialt arbejde 151 (40%) 140 (38%) 129 (30%) 108 (25%) 103 (24%)
Øvrige 45 (12%) 41 (11%) 28 (6%) 26 (6%) 25 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - København City

D10 Hovedstaden
København City lokalafdeling 2023
Frivillige 203
Medlemmer 15620
Frivillige % 1,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 93
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 14
Lokal indflydelse 6
Motion og sundhed 32
Organisationsarbejde 23
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 136
Socialt arbejde 103
Øvrige 25
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 92
Billard og kegler 9
Bridge 5
Kort- og brætspil 7
Kreativt arbejde 2
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 6
Sprogundervisning 13
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 3
It hjælper 6
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 6
Lokal indflydelse Ældrepolitik 5
Ældrepolitik, K 4
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 11
Indemotion 10
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 5
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer K 1
Kasserer L 2
Kontorfrivillig 10
L-LISTE 7
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 136
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 22
Bisidder 5
Café 18
Hjælpende hånd 10
Skole og daginstitution 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Tryghedsopkald 12
Vejledning 4
Vågetjeneste 33
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking frivillig 11
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Børneattest 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3911 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 233 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2622 (9%) 2586 (9%) 2663 (9%) 2659 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 83 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2916 (10%) 2924 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2487 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1134 (4%)
Socialt arbejde 11671 (41%) 11663 (40%) 11219 (38%) 11113 (38%) 11113 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 5 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 905 (3%) 489 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2327 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.911
Frivilligkoordinator 233
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.659
Not found 83
Organisationsarbejde 2.924
PR og kommunikation 2.487
Sekretariatet 1.134
Socialt arbejde 11.113
Ældretelefon matcher 5
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.327