Kommune: København
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 149
Medlemmer 8234
Frivillige % 1,8

Sammenligning af antal frivillige - Østerbro vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Østerbro

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 21 (12%) 28 (14%) 31 (13%) 31 (11%) 26 (11%)
It og teknologi 8 (5%) 9 (4%) 9 (4%) 6 (2%) 6 (3%)
Lokal indflydelse 4 (2%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Motion og sundhed 14 (8%) 19 (9%) 23 (10%) 30 (10%) 23 (10%)
Organisationsarbejde 20 (12%) 21 (10%) 21 (9%) 26 (9%) 17 (7%)
PR og kommunikation 4 (2%) 5 (2%) 5 (2%) 4 (1%) 3 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 1 (0%) 4 (2%) 5 (2%) 6 (3%)
Socialt arbejde 59 (34%) 68 (33%) 76 (32%) 110 (38%) 78 (34%)
Øvrige 42 (24%) 54 (26%) 65 (28%) 77 (27%) 70 (30%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Østerbro

D10 Hovedstaden
Østerbro lokalafdeling 2020
Frivillige 149
Medlemmer 8234
Frivillige % 1,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 26
It og teknologi 6
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 23
Organisationsarbejde 17
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 6
Socialt arbejde 78
Øvrige 70
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 23
Bridge 1
Golf og petanque 3
Kreativt arbejde 2
Musik, litteratur og kunst 1
Sprogundervisning 3
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 4
It og teknologi, anden aktivitet 2
It på plejehjem 2
It underviser 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 8
Indemotion 5
Motion og sundhed, anden aktivitet 12
Stavgang og gåture 1
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
4. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 6
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 6
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Aktiviteter med mænd 5
Besøgsven 25
Bisidder 2
Hjælpende hånd 2
Integrationsaktiviteter 11
Plejecenter 5
Skole og daginstitution 36
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 8
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 4
Børneattest 60
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160