Kommune: København
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 124
Medlemmer 10644
Frivillige % 1,2

Sammenligning af antal frivillige - Amager2300 vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Amager2300

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 32 (18%) 37 (19%) 40 (22%) 39 (18%) 38 (17%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 8 (5%) 8 (4%) 9 (5%) 10 (5%) 11 (5%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 4 (2%) 4 (2%) 4 (2%) 4 (2%)
Motion og sundhed 9 (5%) 12 (6%) 14 (8%) 17 (8%) 15 (7%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Organisationsarbejde 18 (10%) 17 (9%) 16 (9%) 18 (8%) 19 (9%)
PR og kommunikation 2 (1%) 2 (1%) 5 (3%) 3 (1%) 3 (1%)
Sekretariatet 3 (2%) 3 (2%) 2 (1%) 3 (1%) 3 (1%)
Socialt arbejde 62 (35%) 64 (34%) 60 (32%) 72 (33%) 74 (34%)
Øvrige 41 (23%) 43 (23%) 34 (18%) 50 (23%) 50 (23%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Amager2300

D10 Hovedstaden
Amager2300 lokalafdeling 2023
Frivillige 124
Medlemmer 10644
Frivillige % 1,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 38
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 15
Not found 1
Organisationsarbejde 19
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 74
Øvrige 50
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 37
Billard og kegler 1
Bridge 2
Golf og petanque 5
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 7
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 7
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 3
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It cafe 7
It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 4
It på plejehjem 1
It telefonsupport 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 4
Ældrepolitik, K 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Fitnessmaskiner og vægte 3
Indemotion 9
Kost og ernæring 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 5
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 1
Not found 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 6
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 2
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 31
Besøgsven med hund 1
Bisidder 1
Café 1
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Integrationsaktiviteter 1
Kørestolsskubber 1
Natteravnene 1
Patientven 1
Plejecenter 1
Pårørendeven 1
Skole og daginstitution 38
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Spiseven 1
Talentspejder 1
Tryghedsopkald 12
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 9
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 2
Børneattest 37
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3911 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 233 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2622 (9%) 2586 (9%) 2663 (9%) 2659 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 83 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2916 (10%) 2924 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2487 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1134 (4%)
Socialt arbejde 11671 (41%) 11663 (40%) 11219 (38%) 11113 (38%) 11113 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 5 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 905 (3%) 489 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2327 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.911
Frivilligkoordinator 233
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.659
Not found 83
Organisationsarbejde 2.924
PR og kommunikation 2.487
Sekretariatet 1.134
Socialt arbejde 11.113
Ældretelefon matcher 5
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.327