Kommune: Frederiksberg
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 285
Medlemmer 14044
Frivillige % 2

Sammenligning af antal frivillige - Frederiksberg vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Frederiksberg

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 103 (20%) 107 (20%) 126 (24%) 170 (29%) 148 (33%)
Frivilligkoordinator 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 72 (14%) 68 (13%) 70 (13%) 54 (9%) 34 (8%)
Lokal indflydelse 8 (2%) 9 (2%) 8 (2%) 12 (2%) 0 (0%)
Motion og sundhed 50 (10%) 75 (14%) 56 (11%) 59 (10%) 56 (12%)
Organisationsarbejde 36 (7%) 38 (7%) 36 (7%) 30 (5%) 45 (10%)
PR og kommunikation 10 (2%) 8 (2%) 7 (1%) 9 (2%) 8 (2%)
Sekretariatet 24 (5%) 19 (4%) 18 (3%) 13 (2%) 15 (3%)
Socialt arbejde 136 (27%) 147 (28%) 159 (30%) 187 (32%) 106 (24%)
Øvrige 63 (13%) 51 (10%) 45 (9%) 46 (8%) 36 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Frederiksberg

D10 Hovedstaden
Frederiksberg lokalafdeling 2023
Frivillige 285
Medlemmer 14044
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 148
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 34
Motion og sundhed 56
Organisationsarbejde 45
PR og kommunikation 8
Sekretariatet 15
Socialt arbejde 106
Øvrige 36
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 146
Billard og kegler 9
Bridge 8
Golf og petanque 4
Kort- og brætspil 4
Kreativt arbejde 4
Musik, litteratur og kunst 5
Sprogundervisning 16
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 6
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It cafe 22
It hjælper 14
It og teknologi, anden aktivitet 5
It underviser 21
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Indemotion 17
Motion og sundhed, anden aktivitet 11
Motionsven i hjemmet 15
Stavgang og gåture 7
Stolemotion 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 2
Formand L 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 15
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Velkomstvært 18
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 7
Lokalt blad redaktion 3
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 15
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 44
Bisidder 6
Café 6
Hjælpende hånd 5
Skole og daginstitution 16
Socialt arbejde, anden aktivitet 5
Tryghedsopkald 14
Vejledning 5
Vågetjeneste 13
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 15
Booking områderedaktør D 3
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 3
Børneattest 13
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.881
Medlemmer 960.021
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3523 (13%) 3633 (12%) 3717 (13%) 3900 (13%) 3936 (13%)
Frivilligkoordinator 220 (1%) 228 (1%) 230 (1%) 234 (1%) 221 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1755 (6%) 1662 (6%) 1631 (6%) 1561 (5%) 1526 (5%)
Lokal indflydelse 415 (1%) 395 (1%) 411 (1%) 403 (1%) 379 (1%)
Motion og sundhed 2467 (9%) 2508 (9%) 2483 (9%) 2530 (9%) 2619 (9%)
Organisationsarbejde 2713 (10%) 2778 (10%) 2819 (10%) 2941 (10%) 3087 (11%)
PR og kommunikation 2333 (8%) 2392 (8%) 2452 (8%) 2466 (8%) 2440 (8%)
Sekretariatet 853 (3%) 1077 (4%) 1021 (4%) 1117 (4%) 1246 (4%)
Socialt arbejde 11554 (41%) 11557 (40%) 11188 (39%) 11085 (38%) 11138 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 10 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 2 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 8 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 16 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 656 (2%) 901 (3%) 497 (2%) 471 (2%)
Øvrige 2135 (8%) 2151 (7%) 2134 (7%) 2317 (8%) 2237 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.881
Medlemmer 960.021
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.936
Frivilligkoordinator 221
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.526
Lokal indflydelse 379
Motion og sundhed 2.619
Organisationsarbejde 3.087
PR og kommunikation 2.440
Sekretariatet 1.246
Socialt arbejde 11.138
Ældretelefon matcher 2
Ældretelefon telefonpasser 16
Ældretelefon telefonven 471
Øvrige 2.237