Kommune: Frederiksberg
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 344
Medlemmer 13632
Frivillige % 2,5

Sammenligning af antal frivillige - Frederiksberg vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Frederiksberg

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 85 (18%) 104 (20%) 105 (20%) 123 (24%) 123 (24%)
It og teknologi 75 (16%) 72 (14%) 62 (12%) 64 (12%) 64 (12%)
Lokal indflydelse 10 (2%) 8 (2%) 9 (2%) 8 (2%) 8 (2%)
Motion og sundhed 48 (10%) 54 (11%) 81 (16%) 61 (12%) 61 (12%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 2 (0%) 4 (1%) 4 (1%)
Organisationsarbejde 30 (6%) 36 (7%) 38 (7%) 36 (7%) 36 (7%)
PR og kommunikation 9 (2%) 10 (2%) 8 (2%) 7 (1%) 7 (1%)
Sekretariatet 22 (5%) 22 (4%) 18 (3%) 19 (4%) 19 (4%)
Socialt arbejde 146 (31%) 142 (28%) 146 (28%) 156 (30%) 156 (30%)
Øvrige 47 (10%) 66 (13%) 53 (10%) 45 (9%) 45 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Frederiksberg

D10 Hovedstaden
Frederiksberg lokalafdeling 2022
Frivillige 344
Medlemmer 13632
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 123
It og teknologi 64
Lokal indflydelse 8
Motion og sundhed 61
Not found 4
Organisationsarbejde 36
PR og kommunikation 7
Sekretariatet 19
Socialt arbejde 156
Øvrige 45
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 112
Bridge 8
Golf og petanque 4
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 18
Mad 4
Musik, litteratur og kunst 5
Sprogundervisning 12
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 2
It og teknologi It cafe 33
It hjælper 18
It og teknologi, anden aktivitet 17
It underviser 41
Lokal indflydelse Ældrepolitik 8
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 3
Indemotion 2
Motion og sundhed, anden aktivitet 26
Motionsven i hjemmet 26
Stavgang og gåture 4
Stolemotion 1
Not found Not found 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 6
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 15
L-LISTE 7
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 6
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 19
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Besøgsven 73
Bisidder 9
Café 4
Hjælpende hånd 9
Skole og daginstitution 24
Socialt arbejde, anden aktivitet 6
Tryghedsopkald 17
Vejledning 4
Vågetjeneste 14
Øvrige Attest af bilag L 5
Booking frivillig 15
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 2
Børneattest 23
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141