Kommune: Glostrup
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 96
Medlemmer 3418
Frivillige % 2,8

Sammenligning af antal frivillige - Glostrup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Glostrup

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 10 (8%) 14 (10%) 13 (9%) 17 (11%) 17 (11%)
It og teknologi 3 (2%) 4 (3%) 4 (3%) 3 (2%) 3 (2%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 3 (2%) 3 (2%) 4 (3%) 5 (3%) 5 (3%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 16 (13%) 14 (10%) 16 (11%) 23 (16%) 23 (15%)
PR og kommunikation 31 (25%) 36 (27%) 40 (28%) 38 (26%) 39 (26%)
Sekretariatet 14 (11%) 13 (10%) 10 (7%) 7 (5%) 7 (5%)
Socialt arbejde 36 (30%) 38 (28%) 41 (29%) 37 (25%) 37 (25%)
Øvrige 8 (7%) 12 (9%) 12 (9%) 13 (9%) 13 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Glostrup

D10 Hovedstaden
Glostrup lokalafdeling 2022
Frivillige 96
Medlemmer 3418
Frivillige % 2,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 17
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 5
Not found 2
Organisationsarbejde 23
PR og kommunikation 39
Sekretariatet 7
Socialt arbejde 37
Øvrige 13
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 8
Billard og kegler 2
Bridge 2
Golf og petanque 3
Mad 3
Musik, litteratur og kunst 1
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 6
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 1
Not found Not found 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 8
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 7
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 36
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 7
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 8
Besøgsven 18
Besøgsven med hund 2
Bisidder 1
Café 4
Hjælpende hånd 2
Skole og daginstitution 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 4
Tryghedsopkald 3
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 2
Børneattest 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141