Kommune: Albertslund
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 108
Medlemmer 3540
Frivillige % 3,1

Sammenligning af antal frivillige - Albertslund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Albertslund

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 8 (8%) 8 (7%) 9 (7%) 9 (7%) 11 (8%)
It og teknologi 5 (5%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 1 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 4 (3%)
Motion og sundhed 15 (15%) 15 (13%) 16 (13%) 17 (12%) 15 (11%)
Organisationsarbejde 8 (8%) 9 (8%) 11 (9%) 11 (8%) 11 (8%)
PR og kommunikation 39 (39%) 47 (40%) 48 (38%) 46 (34%) 45 (32%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 2 (1%)
Socialt arbejde 19 (19%) 31 (26%) 33 (26%) 41 (30%) 45 (32%)
Øvrige 3 (3%) 3 (3%) 3 (2%) 4 (3%) 4 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Albertslund

D10 Hovedstaden
Albertslund lokalafdeling 2019
Frivillige 108
Medlemmer 3540
Frivillige % 3,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 11
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 15
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 45
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 45
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, D 2
Billard og kegler 2
Golf og petanque 1
Sprogundervisning 2
Turhjælper 3
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 4
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Motionsven i hjemmet 10
Stolemotion 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant D 2
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 45
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Besøgsven 15
Bisidder 2
Hjælpende hånd 2
Tryghedsopkald 1
Vågetjeneste 26
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115