Kommune: Albertslund
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 105
Medlemmer 3638
Frivillige % 2,9

Sammenligning af antal frivillige - Albertslund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Albertslund

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 7 (6%) 8 (6%) 9 (7%) 11 (8%) 9 (7%)
It og teknologi 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 14 (12%) 16 (13%) 17 (12%) 15 (11%) 15 (11%)
Organisationsarbejde 9 (8%) 11 (9%) 11 (8%) 11 (8%) 11 (8%)
PR og kommunikation 47 (41%) 48 (38%) 46 (34%) 45 (33%) 43 (33%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (2%)
Socialt arbejde 31 (27%) 33 (26%) 41 (30%) 41 (30%) 41 (31%)
Øvrige 3 (3%) 3 (2%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Albertslund

D10 Hovedstaden
Albertslund lokalafdeling 2020
Frivillige 105
Medlemmer 3638
Frivillige % 2,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 9
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 15
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 43
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 41
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, D 1
Billard og kegler 2
Golf og petanque 1
Sprogundervisning 2
Turhjælper 2
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Motionsven i hjemmet 10
Stolemotion 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant D 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 43
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Besøgsven 16
Bisidder 1
Hjælpende hånd 2
Tryghedsopkald 1
Vågetjeneste 22
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3679 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1763 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 424 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2633 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2798 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2458 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 905 (3%)
Socialt arbejde 10111 (43%) 10805 (44%) 11124 (42%) 11819 (41%) 14119 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2234 (8%) 2195 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.679
It og teknologi 1.763
Lokal indflydelse 424
Motion og sundhed 2.633
Not found 115
Organisationsarbejde 2.798
PR og kommunikation 2.458
Sekretariatet 905
Socialt arbejde 14.119
Øvrige 2.195