Kommune: Albertslund
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 105
Medlemmer 3647
Frivillige % 2,9

Sammenligning af antal frivillige - Albertslund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Albertslund

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 7 (6%) 8 (6%) 9 (7%) 11 (8%) 9 (7%)
It og teknologi 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 14 (12%) 16 (13%) 17 (12%) 15 (11%) 14 (11%)
Organisationsarbejde 9 (8%) 11 (9%) 11 (8%) 11 (8%) 11 (8%)
PR og kommunikation 47 (41%) 48 (38%) 46 (34%) 45 (33%) 43 (33%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (2%)
Socialt arbejde 31 (27%) 33 (26%) 41 (30%) 41 (30%) 41 (31%)
Øvrige 3 (3%) 3 (2%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Albertslund

D10 Hovedstaden
Albertslund lokalafdeling 2020
Frivillige 105
Medlemmer 3647
Frivillige % 2,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 9
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 14
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 43
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 41
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, D 1
Billard og kegler 2
Golf og petanque 1
Sprogundervisning 2
Turhjælper 2
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Motionsven i hjemmet 9
Stolemotion 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 43
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Besøgsven 16
Bisidder 1
Hjælpende hånd 2
Tryghedsopkald 1
Vågetjeneste 22
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160