Kommune: Albertslund
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 107
Medlemmer 3634
Frivillige % 2,9

Sammenligning af antal frivillige - Albertslund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Albertslund

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 7 (6%) 8 (6%) 9 (7%) 11 (8%) 11 (8%)
It og teknologi 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 14 (12%) 16 (13%) 17 (12%) 15 (11%) 15 (11%)
Organisationsarbejde 9 (8%) 11 (9%) 11 (8%) 11 (8%) 11 (8%)
PR og kommunikation 47 (41%) 48 (38%) 46 (34%) 45 (33%) 44 (32%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Socialt arbejde 31 (27%) 33 (26%) 41 (30%) 41 (30%) 42 (31%)
Øvrige 3 (3%) 3 (2%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Albertslund

D10 Hovedstaden
Albertslund lokalafdeling 2020
Frivillige 107
Medlemmer 3634
Frivillige % 2,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 11
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 15
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 44
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 42
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, D 1
Billard og kegler 2
Golf og petanque 1
Sprogundervisning 2
Turhjælper 2
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Motionsven i hjemmet 10
Stolemotion 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant D 2
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 44
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Besøgsven 16
Bisidder 1
Hjælpende hånd 2
Tryghedsopkald 1
Vågetjeneste 23
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3343 (13%) 3610 (13%) 3662 (12%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1811 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 434 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2628 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2033 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2791 (10%) 2853 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2408 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 856 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11127 (42%) 11822 (41%) 12275 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2184 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.662
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.628
Not found 2.033
Organisationsarbejde 2.853
PR og kommunikation 2.408
Sekretariatet 856
Socialt arbejde 12.275
Øvrige 2.184