Kommune: Albertslund
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 104
Medlemmer 3643
Frivillige % 2,9

Sammenligning af antal frivillige - Albertslund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Albertslund

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 9 (7%) 11 (8%) 9 (7%) 10 (8%) 10 (8%)
It og teknologi 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%)
Lokal indflydelse 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 16 (12%) 15 (11%) 13 (10%) 8 (7%) 8 (7%)
Organisationsarbejde 11 (8%) 11 (8%) 11 (8%) 11 (9%) 11 (9%)
PR og kommunikation 46 (34%) 45 (33%) 43 (33%) 41 (34%) 41 (34%)
Sekretariatet 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)
Socialt arbejde 41 (30%) 41 (30%) 42 (32%) 39 (33%) 39 (33%)
Øvrige 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 5 (4%) 5 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Albertslund

D10 Hovedstaden
Albertslund lokalafdeling 2022
Frivillige 104
Medlemmer 3643
Frivillige % 2,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 10
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 8
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 41
Socialt arbejde 39
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Billard og kegler 1
Golf og petanque 1
Sprogundervisning 2
Turhjælper 3
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Motionsven i hjemmet 5
Stolemotion 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 41
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Besøgsven 13
Hjælpende hånd 2
Tryghedsopkald 1
Vågetjeneste 23
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141