Kommune: Høje Taastrup
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 304
Medlemmer 7287
Frivillige % 4,2

Sammenligning af antal frivillige - Høje Taastrup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Høje Taastrup

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 16 (4%) 15 (4%) 21 (5%) 20 (5%) 20 (5%)
It og teknologi 43 (11%) 44 (11%) 35 (8%) 34 (8%) 30 (7%)
Lokal indflydelse 7 (2%) 7 (2%) 7 (2%) 8 (2%) 8 (2%)
Motion og sundhed 33 (9%) 34 (8%) 32 (8%) 30 (7%) 28 (7%)
Organisationsarbejde 17 (4%) 19 (5%) 20 (5%) 19 (5%) 18 (4%)
PR og kommunikation 71 (18%) 80 (20%) 81 (19%) 82 (20%) 81 (20%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (3%) 14 (3%)
Socialt arbejde 198 (51%) 191 (48%) 197 (47%) 186 (45%) 187 (46%)
Øvrige 3 (1%) 11 (3%) 23 (6%) 18 (4%) 18 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Høje Taastrup

D10 Hovedstaden
Høje Taastrup lokalafdeling 2019
Frivillige 304
Medlemmer 7287
Frivillige % 4,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 20
It og teknologi 30
Lokal indflydelse 8
Motion og sundhed 28
Organisationsarbejde 18
PR og kommunikation 81
Sekretariatet 14
Socialt arbejde 187
Øvrige 18
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Kreativt arbejde 1
Madskole 1
Musik, litteratur og kunst 9
Sprogundervisning 5
Ture og rejser planlægning 5
Turhjælper 5
It og teknologi It cafe 27
It hjælper 14
It og teknologi, anden aktivitet 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 8
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 17
Indemotion 1
Motionsven i hjemmet 10
Stolemotion 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 3
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 5
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 78
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 14
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 12
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 56
Besøgsven med hund 1
Bisidder 3
Hjælpende hånd 14
Kørestolsskubber 30
Patientven 7
Plejecenter 79
Skole og daginstitution 7
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Sorg- og livsmodsgruppe 8
Spiseven 13
Tryghedsopkald 18
Vejledning 3
Vågetjeneste 14
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Børneattest 7
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3672 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1844 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 440 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2308 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 819 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11723 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.672
It og teknologi 1.844
Lokal indflydelse 440
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.308
Sekretariatet 819
Socialt arbejde 11.723
Øvrige 2.058