Kommune: Høje Taastrup
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 306
Medlemmer 7189
Frivillige % 4,3

Sammenligning af antal frivillige - Høje Taastrup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Høje Taastrup

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 16 (4%) 15 (4%) 21 (5%) 20 (5%) 20 (5%)
It og teknologi 43 (11%) 44 (11%) 35 (8%) 34 (8%) 34 (8%)
Lokal indflydelse 7 (2%) 7 (2%) 7 (2%) 8 (2%) 8 (2%)
Motion og sundhed 33 (9%) 34 (8%) 32 (8%) 30 (7%) 30 (7%)
Organisationsarbejde 17 (4%) 19 (5%) 20 (5%) 19 (5%) 19 (5%)
PR og kommunikation 71 (18%) 80 (20%) 81 (19%) 82 (20%) 82 (20%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (3%) 14 (3%)
Socialt arbejde 198 (51%) 191 (48%) 197 (47%) 186 (45%) 184 (45%)
Øvrige 3 (1%) 11 (3%) 23 (6%) 18 (4%) 18 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Høje Taastrup

D10 Hovedstaden
Høje Taastrup lokalafdeling 2019
Frivillige 306
Medlemmer 7189
Frivillige % 4,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 20
It og teknologi 34
Lokal indflydelse 8
Motion og sundhed 30
Organisationsarbejde 19
PR og kommunikation 82
Sekretariatet 14
Socialt arbejde 184
Øvrige 18
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Kreativt arbejde 1
Madskole 1
Musik, litteratur og kunst 9
Sprogundervisning 5
Ture og rejser planlægning 5
Turhjælper 5
It og teknologi It cafe 33
It hjælper 15
It og teknologi, anden aktivitet 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 8
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 19
Indemotion 1
Motionsven i hjemmet 10
Stolemotion 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 4
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 5
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 78
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 14
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 11
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 54
Besøgsven med hund 1
Bisidder 3
Hjælpende hånd 14
Kørestolsskubber 31
Patientven 6
Plejecenter 80
Skole og daginstitution 7
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Sorg- og livsmodsgruppe 8
Spiseven 13
Tryghedsopkald 14
Vejledning 3
Vågetjeneste 15
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Børneattest 7
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915