Kommune: Egedal
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 75
Medlemmer 1931
Frivillige % 3,9

Sammenligning af antal frivillige - Ledøje-Smørum vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ledøje-Smørum

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 11 (19%) 10 (17%) 11 (16%) 13 (15%) 13 (14%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (2%) 9 (13%) 9 (10%) 9 (9%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 10 (17%) 9 (15%) 8 (11%) 12 (14%) 18 (19%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Socialt arbejde 29 (49%) 32 (53%) 34 (49%) 46 (52%) 47 (49%)
Øvrige 5 (8%) 5 (8%) 5 (7%) 5 (6%) 5 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ledøje-Smørum

D9 Nordsjælland
Ledøje-Smørum lokalafdeling 2019
Frivillige 75
Medlemmer 1931
Frivillige % 3,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 13
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 18
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 47
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
Billard og kegler 1
Bridge 1
Madskole 2
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 8
It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 10
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Besøgsven 28
Hjælpende hånd 7
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Spiseven 8
Tryghedsopkald 2
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Sammen mod ensomhed 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3253 (13%) 3515 (13%) 3614 (13%)
It og teknologi 2013 (9%) 2101 (9%) 2009 (8%) 1913 (7%) 1897 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 441 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2522 (9%) 2560 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 19 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2487 (10%) 2633 (10%) 2669 (10%) 2748 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2293 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 843 (3%)
Socialt arbejde 9987 (44%) 10587 (43%) 11223 (43%) 11438 (42%) 11738 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 1934 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.614
It og teknologi 1.897
Lokal indflydelse 441
Motion og sundhed 2.560
Not found 19
Organisationsarbejde 2.748
PR og kommunikation 2.293
Sekretariatet 843
Socialt arbejde 11.738
Øvrige 1.934