Kommune: Egedal
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 75
Medlemmer 1957
Frivillige % 3,8

Sammenligning af antal frivillige - Ledøje-Smørum vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ledøje-Smørum

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 9 (16%) 9 (16%) 8 (12%) 10 (12%) 10 (10%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (2%) 9 (14%) 9 (11%) 9 (9%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (2%)
Organisationsarbejde 10 (18%) 9 (16%) 8 (12%) 12 (14%) 22 (22%)
PR og kommunikation 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Socialt arbejde 29 (51%) 31 (53%) 33 (50%) 45 (54%) 46 (47%)
Øvrige 5 (9%) 5 (9%) 5 (8%) 5 (6%) 6 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ledøje-Smørum

D9 Nordsjælland
Ledøje-Smørum lokalafdeling 2019
Frivillige 75
Medlemmer 1957
Frivillige % 3,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 10
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 1
Not found 2
Organisationsarbejde 22
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 46
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Billard og kegler 1
Bridge 1
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 8
It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Not found Not found 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Anden rolle L 11
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Besøgsven 28
Bisidder 2
Hjælpende hånd 7
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Spiseven 10
Tryghedsopkald 2
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 1
Sammen mod ensomhed 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115