Kommune: Egedal
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 76
Medlemmer 1944
Frivillige % 3,9

Sammenligning af antal frivillige - Ledøje-Smørum vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ledøje-Smørum

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 11 (19%) 10 (17%) 11 (16%) 13 (15%) 12 (12%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (2%) 9 (13%) 9 (10%) 9 (9%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 10 (17%) 9 (15%) 8 (11%) 12 (14%) 22 (22%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Socialt arbejde 29 (49%) 32 (53%) 34 (49%) 46 (52%) 47 (47%)
Øvrige 5 (8%) 5 (8%) 5 (7%) 5 (6%) 6 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ledøje-Smørum

D9 Nordsjælland
Ledøje-Smørum lokalafdeling 2019
Frivillige 76
Medlemmer 1944
Frivillige % 3,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 12
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 22
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 47
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Billard og kegler 1
Bridge 1
Madskole 2
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 8
It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Anden rolle L 11
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Besøgsven 29
Bisidder 2
Hjælpende hånd 7
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Spiseven 10
Tryghedsopkald 2
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 1
Sammen mod ensomhed 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062