Kommune: Egedal
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 55
Medlemmer 2124
Frivillige % 2,6

Sammenligning af antal frivillige - Ledøje-Smørum vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ledøje-Smørum

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 10 (12%) 10 (10%) 7 (10%) 7 (9%) 7 (9%)
It og teknologi 9 (11%) 9 (9%) 9 (12%) 9 (12%) 9 (12%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 12 (14%) 21 (21%) 18 (25%) 19 (25%) 19 (25%)
PR og kommunikation 2 (2%) 2 (2%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Socialt arbejde 45 (54%) 49 (49%) 29 (40%) 31 (40%) 31 (40%)
Øvrige 5 (6%) 6 (6%) 6 (8%) 7 (9%) 7 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ledøje-Smørum

D9 Nordsjælland
Ledøje-Smørum lokalafdeling 2022
Frivillige 55
Medlemmer 2124
Frivillige % 2,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 19
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 31
Øvrige 7
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Billard og kegler 1
Bridge 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 8
It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
4. suppleant L 1
Anden rolle L 9
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 1
Medlem L 6
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Besøgsven 16
Bisidder 2
Hjælpende hånd 4
Plejecenter 2
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 10
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Børneattest 1
Sammen mod ensomhed 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141