Kommune: Ishøj
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 111
Medlemmer 2809
Frivillige % 4

Sammenligning af antal frivillige - Ishøj vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ishøj

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 19 (12%) 15 (10%) 16 (10%) 15 (8%) 14 (8%)
It og teknologi 12 (7%) 11 (7%) 10 (6%) 8 (4%) 8 (5%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 14 (8%) 13 (8%) 14 (8%) 14 (8%) 14 (8%)
PR og kommunikation 41 (25%) 36 (23%) 43 (26%) 44 (25%) 43 (25%)
Sekretariatet 0 (0%) 6 (4%) 5 (3%) 13 (7%) 13 (7%)
Socialt arbejde 57 (35%) 54 (35%) 56 (34%) 63 (35%) 60 (34%)
Øvrige 19 (12%) 16 (10%) 18 (11%) 17 (10%) 17 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ishøj

D10 Hovedstaden
Ishøj lokalafdeling 2021
Frivillige 111
Medlemmer 2809
Frivillige % 4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 14
It og teknologi 8
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 43
Sekretariatet 13
Socialt arbejde 60
Øvrige 17
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 8
Kort- og brætspil 1
Mad 1
Sprogundervisning 4
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 3
It og teknologi It cafe 5
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 8
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
4. suppleant L 1
5. suppleant L 2
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 39
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Redaktør sociale medier 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 13
Socialt arbejde Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 28
Café 23
Hjælpende hånd 3
Plejecenter 1
Skole og daginstitution 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Øvrige Attest af bilag L 13
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3679 (13%) 3678 (13%)
It og teknologi 1797 (7%) 1747 (7%) 1809 (6%) 1674 (6%) 1673 (6%)
Lokal indflydelse 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 407 (1%) 404 (1%)
Motion og sundhed 2259 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2623 (9%) 2615 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2487 (10%) 2579 (10%) 2787 (10%) 2801 (10%) 2787 (10%)
PR og kommunikation 2148 (9%) 2250 (8%) 2396 (8%) 2427 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 925 (3%) 948 (3%)
Socialt arbejde 10795 (44%) 11114 (42%) 11794 (41%) 12320 (42%) 12300 (42%)
Øvrige 1740 (7%) 1875 (7%) 2235 (8%) 2202 (8%) 2174 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.678
It og teknologi 1.673
Lokal indflydelse 404
Motion og sundhed 2.615
Not found 123
Organisationsarbejde 2.787
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 948
Socialt arbejde 12.300
Øvrige 2.174