Kommune: Ishøj
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 106
Medlemmer 2610
Frivillige % 4,1

Sammenligning af antal frivillige - Ishøj vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ishøj

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 13 (9%) 11 (7%) 19 (11%) 15 (10%) 16 (10%)
It og teknologi 16 (11%) 12 (8%) 12 (7%) 11 (7%) 11 (7%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 1 (1%) 0 (0%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 10 (7%) 14 (9%) 15 (9%) 13 (8%) 13 (8%)
PR og kommunikation 38 (27%) 37 (25%) 41 (24%) 36 (23%) 36 (23%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (4%) 5 (3%)
Socialt arbejde 48 (34%) 59 (39%) 60 (36%) 56 (36%) 56 (36%)
Øvrige 14 (10%) 16 (11%) 19 (11%) 17 (11%) 16 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ishøj

D10 Hovedstaden
Ishøj lokalafdeling 2019
Frivillige 106
Medlemmer 2610
Frivillige % 4,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 16
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 36
Sekretariatet 5
Socialt arbejde 56
Øvrige 16
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
Kort- og brætspil 1
Mad 1
Sprogundervisning 5
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 3
It og teknologi It cafe 5
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 11
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
4. suppleant L 1
5. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 2
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 31
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 5
Socialt arbejde Besøgsven 33
Bisidder 2
Café 8
Hjælpende hånd 1
Patientven 3
Plejecenter 1
Skole og daginstitution 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 12
Tryghedsopkald 2
Øvrige Attest af bilag L 12
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3672 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1844 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 440 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2308 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 819 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11723 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.672
It og teknologi 1.844
Lokal indflydelse 440
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.308
Sekretariatet 819
Socialt arbejde 11.723
Øvrige 2.058