Kommune: Ishøj
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 113
Medlemmer 2763
Frivillige % 4,1

Sammenligning af antal frivillige - Ishøj vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ishøj

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 11 (7%) 19 (11%) 15 (10%) 16 (10%) 16 (9%)
It og teknologi 12 (8%) 12 (7%) 11 (7%) 9 (5%) 9 (5%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 0 (0%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 14 (9%) 14 (8%) 13 (8%) 14 (8%) 15 (9%)
PR og kommunikation 37 (25%) 41 (25%) 36 (23%) 43 (26%) 43 (25%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 6 (4%) 5 (3%) 5 (3%)
Socialt arbejde 59 (39%) 59 (35%) 56 (36%) 58 (35%) 61 (36%)
Øvrige 16 (11%) 19 (11%) 16 (10%) 18 (11%) 16 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ishøj

D10 Hovedstaden
Ishøj lokalafdeling 2020
Frivillige 113
Medlemmer 2763
Frivillige % 4,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 16
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 43
Sekretariatet 5
Socialt arbejde 61
Øvrige 16
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
Kort- og brætspil 1
Mad 1
Sprogundervisning 5
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 3
It og teknologi It cafe 5
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 9
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
4. suppleant L 1
5. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 6
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 38
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Redaktør sociale medier 2
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 5
Socialt arbejde Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 27
Café 21
Hjælpende hånd 1
Patientven 4
Plejecenter 1
Skole og daginstitution 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 15
Tryghedsopkald 1
Øvrige Attest af bilag L 12
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3673 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1759 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 423 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2629 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2794 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2445 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 912 (3%)
Socialt arbejde 10110 (43%) 10804 (44%) 11123 (42%) 11817 (41%) 13984 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2198 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.673
It og teknologi 1.759
Lokal indflydelse 423
Motion og sundhed 2.629
Not found 115
Organisationsarbejde 2.794
PR og kommunikation 2.445
Sekretariatet 912
Socialt arbejde 13.984
Øvrige 2.198