Kommune: Ishøj
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 103
Medlemmer 2831
Frivillige % 3,6

Sammenligning af antal frivillige - Ishøj vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ishøj

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 15 (10%) 16 (10%) 15 (8%) 13 (8%) 13 (8%)
It og teknologi 11 (7%) 10 (6%) 8 (4%) 8 (5%) 7 (4%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 4 (2%) 4 (2%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 13 (8%) 14 (8%) 14 (8%) 22 (14%) 22 (14%)
PR og kommunikation 36 (24%) 43 (26%) 44 (25%) 39 (24%) 39 (24%)
Sekretariatet 6 (4%) 5 (3%) 13 (7%) 10 (6%) 10 (6%)
Socialt arbejde 54 (35%) 56 (34%) 63 (35%) 50 (31%) 49 (31%)
Øvrige 15 (10%) 18 (11%) 17 (10%) 11 (7%) 11 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ishøj

D10 Hovedstaden
Ishøj lokalafdeling 2022
Frivillige 103
Medlemmer 2831
Frivillige % 3,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 13
It og teknologi 7
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 4
Not found 2
Organisationsarbejde 22
PR og kommunikation 39
Sekretariatet 10
Socialt arbejde 49
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
Kort- og brætspil 1
Sprogundervisning 4
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 2
It og teknologi It cafe 4
It og teknologi, anden aktivitet 3
It underviser 6
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 2
Not found Not found 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
4. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 9
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 35
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Redaktør sociale medier 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 10
Socialt arbejde Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 22
Café 19
Hjælpende hånd 4
Plejecenter 1
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Børneattest 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141