Kommune: Vallensbæk
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 130
Medlemmer 2798
Frivillige % 4,6

Sammenligning af antal frivillige - Vallensbæk vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vallensbæk

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 19 (10%) 18 (9%) 18 (9%) 10 (5%) 16 (7%)
It og teknologi 14 (7%) 13 (7%) 15 (8%) 13 (6%) 13 (6%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 3 (1%) 3 (1%)
Motion og sundhed 16 (9%) 20 (10%) 20 (10%) 19 (9%) 19 (9%)
Organisationsarbejde 10 (5%) 9 (5%) 9 (5%) 9 (4%) 9 (4%)
PR og kommunikation 3 (2%) 4 (2%) 3 (2%) 24 (12%) 24 (11%)
Sekretariatet 2 (1%) 1 (1%) 2 (1%) 1 (0%) 1 (0%)
Socialt arbejde 75 (40%) 75 (39%) 74 (38%) 74 (36%) 78 (35%)
Øvrige 48 (26%) 50 (26%) 51 (26%) 54 (26%) 57 (26%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vallensbæk

D10 Hovedstaden
Vallensbæk lokalafdeling 2020
Frivillige 130
Medlemmer 2798
Frivillige % 4,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 16
It og teknologi 13
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 19
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 24
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 78
Øvrige 57
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
Billard og kegler 1
Bridge 2
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Musik, litteratur og kunst 1
Sprogundervisning 2
Turhjælper 2
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 12
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 2
Indemotion 3
Stavgang og gåture 6
Stolemotion 5
Vandaktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 21
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 5
Besøgsven 20
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 2
Skole og daginstitution 48
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Tryghedsopkald 10
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking frivillig 6
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 47
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.595
Medlemmer 899.926
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2884 (12%) 3097 (12%) 3352 (13%) 3618 (13%) 3661 (13%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%) 1807 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 430 (1%)
Motion og sundhed 2109 (9%) 2261 (9%) 2429 (9%) 2619 (9%) 2658 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 110 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2792 (10%) 2817 (10%)
PR og kommunikation 2028 (9%) 2148 (9%) 2252 (8%) 2399 (8%) 2390 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 838 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11128 (42%) 11831 (41%) 12215 (42%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2236 (8%) 2222 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 20.595
Medlemmer 899.926
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.661
It og teknologi 1.807
Lokal indflydelse 430
Motion og sundhed 2.658
Not found 110
Organisationsarbejde 2.817
PR og kommunikation 2.390
Sekretariatet 838
Socialt arbejde 12.215
Øvrige 2.222