Kommune: Furesø
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 165
Medlemmer 4278
Frivillige % 3,9

Sammenligning af antal frivillige - Værløse vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Værløse

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 37 (17%) 42 (18%) 42 (18%) 47 (19%) 47 (19%)
Frivilligkoordinator 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 8 (4%) 8 (3%) 8 (3%) 11 (4%) 11 (4%)
Lokal indflydelse 4 (2%) 4 (2%) 3 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 16 (7%) 20 (9%) 18 (8%) 16 (6%) 15 (6%)
Organisationsarbejde 12 (5%) 11 (5%) 12 (5%) 11 (4%) 14 (6%)
PR og kommunikation 66 (30%) 64 (27%) 65 (27%) 74 (29%) 70 (28%)
Sekretariatet 6 (3%) 5 (2%) 5 (2%) 5 (2%) 5 (2%)
Socialt arbejde 58 (26%) 62 (27%) 68 (29%) 64 (26%) 61 (25%)
Øvrige 14 (6%) 16 (7%) 15 (6%) 20 (8%) 21 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Værløse

D9 Nordsjælland
Værløse lokalafdeling 2023
Frivillige 165
Medlemmer 4278
Frivillige % 3,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 47
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 15
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 70
Sekretariatet 5
Socialt arbejde 61
Øvrige 21
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 34
Billard og kegler 2
Bridge 3
Kort- og brætspil 2
Musik, litteratur og kunst 1
Sprogundervisning 11
Ture og rejser planlægning 3
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 10
It hjælper 10
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 7
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Motion og sundhed Indemotion 7
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 2
Vandaktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Adgang til dokumenter i egen faggruppe gæst 1
Adgang til dokumenter i lokalbestyrelsesmappe 2
Adgang til lokalafdelingens mail 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Medlem K 5
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 62
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 4
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 5
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 16
Bisidder 7
Café 4
Hjælpende hånd 2
Plejecenter 17
Skole og daginstitution 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Vejledning 5
Vågetjeneste 11
Øvrige Attest af bilag L 10
Booking frivillig 13
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Børneattest 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.881
Medlemmer 960.021
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3523 (13%) 3633 (12%) 3717 (13%) 3900 (13%) 3936 (13%)
Frivilligkoordinator 220 (1%) 228 (1%) 230 (1%) 234 (1%) 221 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1755 (6%) 1662 (6%) 1631 (6%) 1561 (5%) 1526 (5%)
Lokal indflydelse 415 (1%) 395 (1%) 411 (1%) 403 (1%) 379 (1%)
Motion og sundhed 2467 (9%) 2508 (9%) 2483 (9%) 2530 (9%) 2619 (9%)
Organisationsarbejde 2713 (10%) 2778 (10%) 2819 (10%) 2941 (10%) 3087 (11%)
PR og kommunikation 2333 (8%) 2392 (8%) 2452 (8%) 2466 (8%) 2440 (8%)
Sekretariatet 853 (3%) 1077 (4%) 1021 (4%) 1117 (4%) 1246 (4%)
Socialt arbejde 11554 (41%) 11557 (40%) 11188 (39%) 11085 (38%) 11138 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 10 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 2 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 8 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 16 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 656 (2%) 901 (3%) 497 (2%) 471 (2%)
Øvrige 2135 (8%) 2151 (7%) 2134 (7%) 2317 (8%) 2237 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.881
Medlemmer 960.021
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.936
Frivilligkoordinator 221
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.526
Lokal indflydelse 379
Motion og sundhed 2.619
Organisationsarbejde 3.087
PR og kommunikation 2.440
Sekretariatet 1.246
Socialt arbejde 11.138
Ældretelefon matcher 2
Ældretelefon telefonpasser 16
Ældretelefon telefonven 471
Øvrige 2.237