Kommune: Furesø
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 166
Medlemmer 4060
Frivillige % 4,1

Sammenligning af antal frivillige - Værløse vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Værløse

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 27 (13%) 37 (17%) 42 (18%) 42 (18%) 46 (19%)
It og teknologi 8 (4%) 8 (4%) 8 (3%) 8 (3%) 8 (3%)
Lokal indflydelse 4 (2%) 4 (2%) 4 (2%) 3 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 19 (9%) 16 (7%) 20 (9%) 18 (8%) 19 (8%)
Organisationsarbejde 12 (6%) 13 (6%) 12 (5%) 11 (5%) 11 (5%)
PR og kommunikation 73 (34%) 67 (30%) 65 (28%) 65 (28%) 65 (27%)
Sekretariatet 8 (4%) 6 (3%) 5 (2%) 5 (2%) 5 (2%)
Socialt arbejde 55 (26%) 59 (26%) 63 (27%) 68 (29%) 68 (29%)
Øvrige 8 (4%) 13 (6%) 15 (6%) 14 (6%) 14 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Værløse

D9 Nordsjælland
Værløse lokalafdeling 2022
Frivillige 166
Medlemmer 4060
Frivillige % 4,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 46
It og teknologi 8
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 19
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 65
Sekretariatet 5
Socialt arbejde 68
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 27
Billard og kegler 2
Bridge 2
Kort- og brætspil 2
Musik, litteratur og kunst 4
Sprogundervisning 10
Ture og rejser planlægning 4
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 8
It hjælper 8
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 8
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Indemotion 8
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 5
Stolemotion 2
Vandaktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 58
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 4
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 5
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 12
Bisidder 9
Café 6
Hjælpende hånd 1
Plejecenter 18
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Sorg- og livsmodsgruppe 17
Vejledning 6
Vågetjeneste 12
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking frivillig 10
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141