Kommune: Furesø
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 167
Medlemmer 4464
Frivillige % 3,7

Sammenligning af antal frivillige - Værløse vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Værløse

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 42 (18%) 42 (18%) 47 (19%) 48 (20%) 49 (19%)
Frivilligkoordinator 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 8 (3%) 8 (3%) 11 (4%) 11 (4%) 11 (4%)
Lokal indflydelse 4 (2%) 3 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 18 (8%) 18 (8%) 16 (6%) 15 (6%) 14 (5%)
Organisationsarbejde 11 (5%) 12 (5%) 11 (4%) 14 (6%) 14 (5%)
PR og kommunikation 64 (28%) 65 (27%) 74 (29%) 68 (28%) 69 (27%)
Sekretariatet 5 (2%) 5 (2%) 5 (2%) 5 (2%) 11 (4%)
Socialt arbejde 62 (27%) 68 (29%) 64 (26%) 60 (24%) 62 (24%)
Øvrige 16 (7%) 15 (6%) 20 (8%) 22 (9%) 22 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Værløse

D9 Nordsjælland
Værløse lokalafdeling 2024
Frivillige 167
Medlemmer 4464
Frivillige % 3,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 49
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 14
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 69
Sekretariatet 11
Socialt arbejde 62
Øvrige 22
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 36
Billard og kegler 1
Bridge 3
Kort- og brætspil 2
Musik, litteratur og kunst 2
Sprogundervisning 10
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 10
It hjælper 10
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 7
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Motion og sundhed Indemotion 7
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 2
Vandaktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Adgang til dokumenter i egen faggruppe gæst 1
Adgang til dokumenter i lokalbestyrelsesmappe 2
Adgang til lokalafdelingens mail 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Medlem K 6
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 60
Lokalt blad redaktion 2
Lokalt nyhedsbrev 4
PR og kommunikation, anden aktivitet 5
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 11
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 15
Bisidder 7
Café 4
Hjælpende hånd 3
Plejecenter 19
Skole og daginstitution 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Vejledning 5
Vågetjeneste 12
Øvrige Attest af bilag L 10
Booking frivillig 15
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Børneattest 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.144
Medlemmer 996.140
Frivillige % 2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3600 (13%) 3685 (13%) 3891 (14%) 3973 (13%) 3978 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 221 (1%) 207 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1647 (6%) 1617 (6%) 1560 (5%) 1516 (5%) 1523 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 386 (1%) 378 (1%)
Motion og sundhed 2290 (8%) 2275 (8%) 2343 (8%) 2580 (9%) 2637 (9%)
Organisationsarbejde 2758 (10%) 2805 (10%) 2939 (10%) 3111 (11%) 3216 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2444 (8%) 2457 (8%)
Sekretariatet 1185 (4%) 1202 (4%) 1115 (4%) 1257 (4%) 1269 (4%)
Socialt arbejde 11466 (40%) 11095 (39%) 11053 (38%) 11287 (38%) 11349 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 11 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 424 (1%) 411 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2257 (8%) 2260 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.144
Medlemmer 996.140
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.978
Frivilligkoordinator 207
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.523
Lokal indflydelse 378
Motion og sundhed 2.637
Organisationsarbejde 3.216
PR og kommunikation 2.457
Sekretariatet 1.269
Socialt arbejde 11.349
Ældretelefon telefonpasser 11
Ældretelefon telefonven 411
Øvrige 2.260