Kommune: Fredensborg
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 396
Medlemmer 8069
Frivillige % 4,9

Sammenligning af antal frivillige - Fredensborg vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fredensborg

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 62 (12%) 69 (13%) 71 (13%) 73 (13%) 75 (13%)
Frivilligkoordinator 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 23 (4%) 18 (3%) 20 (4%) 18 (3%) 19 (3%)
Lokal indflydelse 5 (1%) 5 (1%) 5 (1%) 5 (1%) 5 (1%)
Motion og sundhed 64 (12%) 65 (12%) 66 (12%) 68 (12%) 69 (12%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (2%) 10 (2%)
Organisationsarbejde 19 (4%) 26 (5%) 31 (6%) 31 (6%) 31 (6%)
PR og kommunikation 142 (27%) 149 (27%) 136 (26%) 150 (27%) 150 (27%)
Sekretariatet 10 (2%) 10 (2%) 10 (2%) 10 (2%) 10 (2%)
Socialt arbejde 191 (36%) 185 (34%) 171 (32%) 164 (30%) 164 (29%)
Øvrige 17 (3%) 17 (3%) 22 (4%) 25 (4%) 25 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fredensborg

D9 Nordsjælland
Fredensborg lokalafdeling 2023
Frivillige 396
Medlemmer 8069
Frivillige % 4,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 75
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 19
Lokal indflydelse 5
Motion og sundhed 69
Not found 10
Organisationsarbejde 31
PR og kommunikation 150
Sekretariatet 10
Socialt arbejde 164
Øvrige 25
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 63
Bridge 6
Golf og petanque 3
Kort- og brætspil 3
Kreativt arbejde 10
Musik, litteratur og kunst 9
Sprogundervisning 4
Ture og rejser planlægning 3
Turhjælper 8
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 16
It hjælper 8
It på plejehjem 1
It underviser 11
Lokal indflydelse Ældrepolitik 5
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 25
Indemotion 22
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Motionsven i hjemmet 12
Stavgang og gåture 6
Vandaktivitet 4
Not found 10
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 14
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 3
L-LISTE 6
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem L 11
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 147
Lokalt blad redaktion 3
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 10
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 9
Aktiviteter med mænd 12
Besøgsven 68
Besøgsven med hund 7
Bisidder 4
Café 21
Gå-med-ven 14
Hjælpende hånd 6
Kørestolsskubber 6
Plejecenter 12
Pårørendeven 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 14
Sorg- og livsmodsgruppe 3
Spiseven 4
Tryghedsopkald 11
Vejledning 1
Vågetjeneste 17
Øvrige Attest af bilag L 15
Booking frivillig 14
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3911 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 233 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2622 (9%) 2586 (9%) 2663 (9%) 2659 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 83 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2916 (10%) 2924 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2487 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1134 (4%)
Socialt arbejde 11671 (41%) 11663 (40%) 11219 (38%) 11113 (38%) 11113 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 5 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 905 (3%) 489 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2327 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.911
Frivilligkoordinator 233
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.659
Not found 83
Organisationsarbejde 2.924
PR og kommunikation 2.487
Sekretariatet 1.134
Socialt arbejde 11.113
Ældretelefon matcher 5
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.327