Kommune: Helsingør
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 221
Medlemmer 11009
Frivillige % 2

Sammenligning af antal frivillige - Helsingør vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Helsingør

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 18 (9%) 15 (8%) 14 (7%) 15 (6%) 15 (5%)
It og teknologi 9 (4%) 10 (5%) 10 (5%) 13 (5%) 13 (5%)
Lokal indflydelse 3 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 3 (1%)
Motion og sundhed 5 (2%) 7 (4%) 8 (4%) 9 (4%) 9 (3%)
Organisationsarbejde 10 (5%) 8 (4%) 12 (6%) 14 (5%) 16 (6%)
PR og kommunikation 4 (2%) 3 (2%) 3 (1%) 5 (2%) 5 (2%)
Sekretariatet 1 (0%) 0 (0%) 11 (5%) 9 (4%) 9 (3%)
Socialt arbejde 135 (66%) 126 (68%) 134 (63%) 172 (67%) 188 (68%)
Øvrige 19 (9%) 14 (8%) 18 (8%) 17 (7%) 17 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Helsingør

D9 Nordsjælland
Helsingør lokalafdeling 2020
Frivillige 221
Medlemmer 11009
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 15
It og teknologi 13
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 9
Organisationsarbejde 16
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 9
Socialt arbejde 188
Øvrige 17
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 10
Billard og kegler 4
Golf og petanque 4
Mad 2
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 2
It hjælper 5
It underviser 9
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 2
Formand L 2
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 3
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 2
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Redaktør sociale medier 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 9
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Besøgsven 95
Bisidder 5
Café 2
Gå-med-ven 36
Hjælpende hånd 1
Plejecenter 27
Skole og daginstitution 7
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Spiseven 1
Tryghedsopkald 19
Vejledning 4
Vågetjeneste 17
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 8
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 7
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3343 (13%) 3610 (13%) 3662 (12%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1811 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 434 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2628 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2033 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2791 (10%) 2853 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2408 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 856 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11127 (42%) 11822 (41%) 12275 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2184 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.662
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.628
Not found 2.033
Organisationsarbejde 2.853
PR og kommunikation 2.408
Sekretariatet 856
Socialt arbejde 12.275
Øvrige 2.184