Kommune: Frederikssund
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 50
Medlemmer 2393
Frivillige % 2,1

Sammenligning af antal frivillige - Jægerspris vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Jægerspris

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2 (5%) 2 (4%) 3 (5%) 5 (7%) 5 (7%)
It og teknologi 3 (7%) 4 (7%) 4 (6%) 3 (4%) 3 (4%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 2 (3%) 2 (3%)
Motion og sundhed 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (6%) 4 (6%)
Organisationsarbejde 7 (16%) 9 (16%) 11 (17%) 9 (13%) 11 (16%)
PR og kommunikation 1 (2%) 2 (4%) 4 (6%) 4 (6%) 4 (6%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 1 (1%)
Socialt arbejde 27 (61%) 33 (60%) 36 (56%) 36 (54%) 35 (51%)
Øvrige 3 (7%) 4 (7%) 4 (6%) 4 (6%) 4 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Jægerspris

D9 Nordsjælland
Jægerspris lokalafdeling 2020
Frivillige 50
Medlemmer 2393
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 5
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 4
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 35
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 2
Bridge 1
Kreativt arbejde 2
It og teknologi It cafe 3
It hjælper 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Stavgang og gåture 3
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad redaktion 4
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 5
Besøgsven 12
Bisidder 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 7
Vågetjeneste 9
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160