Kommune: Frederikssund
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 48
Medlemmer 1581
Frivillige % 3

Sammenligning af antal frivillige - Slangerup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Slangerup

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 7 (9%) 10 (13%) 9 (13%) 8 (11%) 8 (11%)
It og teknologi 2 (3%) 3 (4%) 3 (4%) 3 (4%) 3 (4%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Motion og sundhed 4 (5%) 6 (8%) 4 (6%) 3 (4%) 3 (4%)
Organisationsarbejde 9 (12%) 11 (14%) 11 (15%) 12 (17%) 12 (17%)
PR og kommunikation 32 (41%) 28 (35%) 25 (35%) 25 (35%) 25 (35%)
Socialt arbejde 14 (18%) 13 (16%) 11 (15%) 14 (19%) 14 (19%)
Øvrige 8 (10%) 6 (8%) 6 (8%) 5 (7%) 5 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Slangerup

D9 Nordsjælland
Slangerup lokalafdeling 2022
Frivillige 48
Medlemmer 1581
Frivillige % 3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 3
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 25
Socialt arbejde 14
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Golf og petanque 1
Mad 1
Sprogundervisning 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Indemotion 2
Stavgang og gåture 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 23
Lokalt blad redaktion 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 2
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Vågetjeneste 5
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141