Kommune: Frederikssund
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 50
Medlemmer 1531
Frivillige % 3,3

Sammenligning af antal frivillige - Slangerup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Slangerup

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 7 (8%) 8 (10%) 7 (9%) 10 (13%) 10 (12%)
It og teknologi 3 (4%) 2 (3%) 2 (2%) 3 (4%) 3 (4%)
Lokal indflydelse 3 (4%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (3%) 2 (2%)
Motion og sundhed 4 (5%) 4 (5%) 5 (6%) 6 (8%) 6 (8%)
Organisationsarbejde 11 (13%) 10 (13%) 9 (11%) 11 (14%) 12 (15%)
PR og kommunikation 34 (40%) 34 (44%) 33 (41%) 28 (35%) 28 (35%)
Socialt arbejde 14 (17%) 10 (13%) 14 (18%) 13 (16%) 13 (16%)
Øvrige 8 (10%) 8 (10%) 8 (10%) 6 (8%) 6 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Slangerup

D9 Nordsjælland
Slangerup lokalafdeling 2020
Frivillige 50
Medlemmer 1531
Frivillige % 3,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 10
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 6
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 28
Socialt arbejde 13
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
Golf og petanque 2
Kort- og brætspil 1
Mad 2
Sprogundervisning 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Indemotion 2
Stavgang og gåture 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 27
Lokalt blad redaktion 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Besøgsven 2
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 2
Skole og daginstitution 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Vågetjeneste 3
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 2
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160