Kommune: Egedal
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 97
Medlemmer 2770
Frivillige % 3,5

Sammenligning af antal frivillige - Stenløse vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Stenløse

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 22 (17%) 19 (14%) 16 (13%) 18 (16%) 18 (16%)
It og teknologi 4 (3%) 4 (3%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)
Motion og sundhed 11 (8%) 12 (9%) 8 (6%) 7 (6%) 7 (6%)
Organisationsarbejde 17 (13%) 17 (13%) 15 (12%) 14 (12%) 14 (12%)
PR og kommunikation 8 (6%) 7 (5%) 7 (6%) 4 (3%) 4 (3%)
Sekretariatet 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 62 (47%) 67 (50%) 68 (55%) 66 (57%) 66 (57%)
Øvrige 5 (4%) 5 (4%) 5 (4%) 5 (4%) 5 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Stenløse

D9 Nordsjælland
Stenløse lokalafdeling 2022
Frivillige 97
Medlemmer 2770
Frivillige % 3,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 18
It og teknologi 1
Motion og sundhed 7
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 66
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Billard og kegler 1
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 8
Mad 3
Musik, litteratur og kunst 1
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 3
Turhjælper 2
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
Motion og sundhed Kost og ernæring 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 2
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 2
L-LISTE 3
Medlem K 1
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Besøgsven 27
Bisidder 3
Café 30
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Spiseven 5
Tryghedsopkald 5
Vågetjeneste 2
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141