Kommune: Egedal
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 109
Medlemmer 2641
Frivillige % 4,1

Sammenligning af antal frivillige - Stenløse vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Stenløse

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 24 (18%) 23 (17%) 21 (16%) 24 (18%) 23 (17%)
It og teknologi 3 (2%) 4 (3%) 5 (4%) 4 (3%) 4 (3%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 8 (6%) 9 (7%) 10 (8%) 11 (8%) 12 (9%)
Organisationsarbejde 16 (12%) 15 (11%) 15 (11%) 18 (13%) 18 (13%)
PR og kommunikation 6 (5%) 8 (6%) 7 (5%) 8 (6%) 8 (6%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 70 (53%) 68 (52%) 68 (52%) 62 (46%) 65 (47%)
Øvrige 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 5 (4%) 5 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Stenløse

D9 Nordsjælland
Stenløse lokalafdeling 2019
Frivillige 109
Medlemmer 2641
Frivillige % 4,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 23
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 12
Organisationsarbejde 18
PR og kommunikation 8
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 65
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 2
Billard og kegler 3
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 8
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 4
Sprogundervisning 3
Ture og rejser planlægning 4
Turhjælper 2
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Kost og ernæring 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 2
Kontorfrivillig 8
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 6
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 3
Lokalt blad distribution 4
Lokalt nyhedsbrev 4
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Besøgsven 24
Bisidder 4
Café 30
Gå-med-ven 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Spiseven 9
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 2
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 3
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3672 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1844 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 440 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2308 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 819 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11723 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.672
It og teknologi 1.844
Lokal indflydelse 440
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.308
Sekretariatet 819
Socialt arbejde 11.723
Øvrige 2.058