Kommune: Egedal
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 101
Medlemmer 2712
Frivillige % 3,7

Sammenligning af antal frivillige - Stenløse vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Stenløse

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 22 (17%) 20 (16%) 23 (17%) 20 (15%) 17 (13%)
It og teknologi 4 (3%) 5 (4%) 4 (3%) 4 (3%) 2 (2%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%) 2 (2%)
Motion og sundhed 9 (7%) 10 (8%) 11 (8%) 12 (9%) 8 (6%)
Organisationsarbejde 14 (11%) 14 (11%) 17 (13%) 18 (13%) 17 (13%)
PR og kommunikation 7 (5%) 6 (5%) 8 (6%) 7 (5%) 8 (6%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 68 (53%) 68 (53%) 62 (47%) 67 (49%) 68 (53%)
Øvrige 4 (3%) 4 (3%) 5 (4%) 5 (4%) 5 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Stenløse

D9 Nordsjælland
Stenløse lokalafdeling 2020
Frivillige 101
Medlemmer 2712
Frivillige % 3,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 17
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 8
Organisationsarbejde 17
PR og kommunikation 8
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 68
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 2
Billard og kegler 1
Golf og petanque 1
Kreativt arbejde 7
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 2
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 4
Turhjælper 3
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Kost og ernæring 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 2
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 7
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 4
Lokalt blad distribution 4
Lokalt nyhedsbrev 4
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Besøgsven 27
Bisidder 4
Café 30
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Spiseven 7
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 2
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 4
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3673 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1759 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 423 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2629 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2794 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2445 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 912 (3%)
Socialt arbejde 10110 (43%) 10804 (44%) 11123 (42%) 11817 (41%) 13984 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2198 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.673
It og teknologi 1.759
Lokal indflydelse 423
Motion og sundhed 2.629
Not found 115
Organisationsarbejde 2.794
PR og kommunikation 2.445
Sekretariatet 912
Socialt arbejde 13.984
Øvrige 2.198