Kommune: Egedal
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 106
Medlemmer 2681
Frivillige % 4

Sammenligning af antal frivillige - Stenløse vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Stenløse

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 23 (18%) 22 (17%) 20 (16%) 23 (17%) 21 (15%)
It og teknologi 3 (2%) 4 (3%) 5 (4%) 4 (3%) 4 (3%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 8 (6%) 9 (7%) 10 (8%) 11 (8%) 12 (9%)
Organisationsarbejde 15 (12%) 14 (11%) 14 (11%) 17 (13%) 18 (13%)
PR og kommunikation 5 (4%) 7 (5%) 6 (5%) 8 (6%) 7 (5%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 70 (54%) 68 (53%) 68 (53%) 62 (47%) 66 (49%)
Øvrige 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 5 (4%) 5 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Stenløse

D9 Nordsjælland
Stenløse lokalafdeling 2019
Frivillige 106
Medlemmer 2681
Frivillige % 4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 21
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 12
Organisationsarbejde 18
PR og kommunikation 7
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 66
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 2
Billard og kegler 2
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 7
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 2
Sprogundervisning 3
Ture og rejser planlægning 4
Turhjælper 3
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Kost og ernæring 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 2
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 8
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 4
Lokalt blad distribution 3
Lokalt nyhedsbrev 4
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Besøgsven 24
Bisidder 4
Café 31
Gå-med-ven 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Spiseven 9
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 2
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 4
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115