Kommune: Egedal
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 147
Medlemmer 3416
Frivillige % 4,3

Sammenligning af antal frivillige - Ølstykke vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ølstykke

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 39 (19%) 37 (18%) 44 (21%) 44 (21%) 41 (20%)
Frivilligkoordinator 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 12 (6%) 11 (5%) 13 (6%) 12 (6%) 11 (5%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 3 (1%) 3 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 38 (19%) 33 (16%) 33 (16%) 34 (16%) 37 (18%)
Organisationsarbejde 11 (5%) 9 (4%) 12 (6%) 12 (6%) 12 (6%)
PR og kommunikation 41 (20%) 43 (21%) 48 (23%) 45 (22%) 42 (21%)
Sekretariatet 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 2 (1%)
Socialt arbejde 45 (22%) 49 (24%) 37 (18%) 37 (18%) 38 (19%)
Øvrige 16 (8%) 15 (7%) 16 (8%) 19 (9%) 18 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ølstykke

D9 Nordsjælland
Ølstykke lokalafdeling 2023
Frivillige 147
Medlemmer 3416
Frivillige % 4,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 41
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 37
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 42
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 38
Øvrige 18
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 39
Billard og kegler 2
Bridge 2
Golf og petanque 3
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 1
Musik, litteratur og kunst 7
Sprogundervisning 3
Ture og rejser planlægning 2
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 7
It hjælper 6
It og teknologi, anden aktivitet 3
It og teknologi, koordinator, K 1
It på plejehjem 1
It telefonsupport 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 1
Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 9
Indemotion 12
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 4
Stolemotion 6
Organisationsarbejde Ad Hoc frivillig 3
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 1
Medlem L 8
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 38
Lokalt blad redaktion 2
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Aktiviteter med mænd 6
Besøgsven 16
Besøgsven med hund 2
Bisidder 1
Café 2
Gå-med-ven 1
Skole og daginstitution 9
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Spiseven 2
Talentspejder 2
Tryghedsopkald 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 4
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 2
Børneattest 9
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.881
Medlemmer 960.021
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3523 (13%) 3633 (12%) 3717 (13%) 3900 (13%) 3936 (13%)
Frivilligkoordinator 220 (1%) 228 (1%) 230 (1%) 234 (1%) 221 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1755 (6%) 1662 (6%) 1631 (6%) 1561 (5%) 1526 (5%)
Lokal indflydelse 415 (1%) 395 (1%) 411 (1%) 403 (1%) 379 (1%)
Motion og sundhed 2467 (9%) 2508 (9%) 2483 (9%) 2530 (9%) 2619 (9%)
Organisationsarbejde 2713 (10%) 2778 (10%) 2819 (10%) 2941 (10%) 3087 (11%)
PR og kommunikation 2333 (8%) 2392 (8%) 2452 (8%) 2466 (8%) 2440 (8%)
Sekretariatet 853 (3%) 1077 (4%) 1021 (4%) 1117 (4%) 1246 (4%)
Socialt arbejde 11554 (41%) 11557 (40%) 11188 (39%) 11085 (38%) 11138 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 10 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 2 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 8 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 16 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 656 (2%) 901 (3%) 497 (2%) 471 (2%)
Øvrige 2135 (8%) 2151 (7%) 2134 (7%) 2317 (8%) 2237 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.881
Medlemmer 960.021
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.936
Frivilligkoordinator 221
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.526
Lokal indflydelse 379
Motion og sundhed 2.619
Organisationsarbejde 3.087
PR og kommunikation 2.440
Sekretariatet 1.246
Socialt arbejde 11.138
Ældretelefon matcher 2
Ældretelefon telefonpasser 16
Ældretelefon telefonven 471
Øvrige 2.237