Kommune: Egedal
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 146
Medlemmer 3179
Frivillige % 4,6

Sammenligning af antal frivillige - Ølstykke vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ølstykke

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 44 (20%) 40 (19%) 37 (18%) 44 (21%) 44 (21%)
It og teknologi 14 (7%) 12 (6%) 11 (5%) 13 (6%) 13 (6%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 3 (1%) 4 (2%)
Motion og sundhed 38 (18%) 39 (19%) 34 (17%) 34 (16%) 34 (16%)
Not found 0 (0%) 1 (0%) 0 (0%) 4 (2%) 4 (2%)
Organisationsarbejde 11 (5%) 11 (5%) 8 (4%) 11 (5%) 11 (5%)
PR og kommunikation 45 (21%) 41 (20%) 43 (21%) 48 (23%) 48 (23%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Socialt arbejde 45 (21%) 47 (23%) 51 (25%) 38 (18%) 37 (18%)
Øvrige 16 (7%) 15 (7%) 14 (7%) 15 (7%) 15 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ølstykke

D9 Nordsjælland
Ølstykke lokalafdeling 2022
Frivillige 146
Medlemmer 3179
Frivillige % 4,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 44
It og teknologi 13
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 34
Not found 4
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 48
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 37
Øvrige 15
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 41
Billard og kegler 2
Bridge 2
Golf og petanque 4
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 2
Musik, litteratur og kunst 8
Sprogundervisning 3
Ture og rejser planlægning 2
It og teknologi It cafe 3
It hjælper 9
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 1
It på plejehjem 1
It telefonsupport 1
It underviser 7
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 2
Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 8
Indemotion 9
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 4
Stolemotion 6
Not found Not found 4
Organisationsarbejde Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 5
Medlem K 5
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 43
Lokalt blad redaktion 2
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med mænd 7
Besøgsven 15
Bisidder 3
Café 2
Gå-med-ven 1
Skole og daginstitution 8
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Spiseven 1
Tryghedsopkald 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 5
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Børneattest 8
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141