Kommune: Egedal
Distrikt: D9 Nordsjælland
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 146
Medlemmer 3480
Frivillige % 4,2

Sammenligning af antal frivillige - Ølstykke vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ølstykke

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 37 (19%) 44 (21%) 44 (21%) 46 (22%) 45 (21%)
Frivilligkoordinator 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 0 (0%)
It og teknologi 11 (6%) 13 (6%) 12 (6%) 11 (5%) 11 (5%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 3 (1%) 3 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 31 (16%) 32 (15%) 32 (16%) 34 (16%) 36 (17%)
Organisationsarbejde 9 (5%) 12 (6%) 12 (6%) 12 (6%) 12 (6%)
PR og kommunikation 43 (22%) 48 (23%) 45 (22%) 40 (19%) 38 (18%)
Sekretariatet 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 2 (1%) 2 (1%)
Socialt arbejde 49 (25%) 37 (18%) 37 (18%) 41 (20%) 45 (21%)
Øvrige 15 (8%) 16 (8%) 19 (9%) 19 (9%) 20 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ølstykke

D9 Nordsjælland
Ølstykke lokalafdeling 2024
Frivillige 146
Medlemmer 3480
Frivillige % 4,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 45
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 36
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 38
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 45
Øvrige 20
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 45
Billard og kegler 2
Bridge 2
Golf og petanque 3
Kort- og brætspil 1
Kreativt arbejde 1
Musik, litteratur og kunst 5
Sprogundervisning 3
Ture og rejser planlægning 2
It og teknologi It cafe 7
It hjælper 6
It og teknologi, anden aktivitet 3
It og teknologi, koordinator, K 1
It på plejehjem 1
It telefonsupport 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 1
Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 9
Indemotion 13
Stavgang og gåture 4
Stolemotion 6
Organisationsarbejde Ad Hoc frivillig 3
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 1
Medlem L 8
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 36
Lokalt blad redaktion 2
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Aktiviteter med mænd 8
Besøgsven 15
Besøgsven med hund 2
Bisidder 1
Café 3
Gå-med-ven 1
Skole og daginstitution 12
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Spiseven 2
Talentspejder 2
Tryghedsopkald 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 4
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 3
Børneattest 11
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.070
Medlemmer 987.902
Frivillige % 2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3628 (13%) 3712 (13%) 3895 (14%) 3976 (13%) 3999 (13%)
Frivilligkoordinator 228 (1%) 230 (1%) 234 (1%) 221 (1%) 219 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1661 (6%) 1631 (6%) 1560 (5%) 1516 (5%) 1524 (5%)
Lokal indflydelse 395 (1%) 411 (1%) 403 (1%) 386 (1%) 384 (1%)
Motion og sundhed 2307 (8%) 2293 (8%) 2344 (8%) 2582 (9%) 2645 (9%)
Organisationsarbejde 2777 (10%) 2818 (10%) 2940 (10%) 3110 (11%) 3102 (10%)
PR og kommunikation 2391 (8%) 2451 (9%) 2465 (9%) 2442 (8%) 2461 (8%)
Sekretariatet 1076 (4%) 1020 (4%) 1116 (4%) 1259 (4%) 1257 (4%)
Socialt arbejde 11540 (40%) 11168 (39%) 11056 (38%) 11294 (38%) 11353 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 11 (0%)
Ældretelefon telefonven 655 (2%) 900 (3%) 495 (2%) 424 (1%) 419 (1%)
Øvrige 2150 (7%) 2132 (7%) 2316 (8%) 2259 (8%) 2277 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.070
Medlemmer 987.902
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.999
Frivilligkoordinator 219
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.524
Lokal indflydelse 384
Motion og sundhed 2.645
Organisationsarbejde 3.102
PR og kommunikation 2.461
Sekretariatet 1.257
Socialt arbejde 11.353
Ældretelefon telefonpasser 11
Ældretelefon telefonven 419
Øvrige 2.277