Kommune: Lejre
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 46
Medlemmer 1526
Frivillige % 3

Sammenligning af antal frivillige - Hvalsø vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hvalsø

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 14 (19%) 14 (23%) 15 (26%) 15 (24%) 17 (28%)
It og teknologi 4 (5%) 4 (7%) 4 (7%) 5 (8%) 4 (7%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (2%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 9 (12%) 9 (15%) 9 (16%) 11 (18%) 10 (16%)
PR og kommunikation 4 (5%) 4 (7%) 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%)
Socialt arbejde 38 (51%) 24 (40%) 21 (37%) 24 (39%) 23 (38%)
Øvrige 3 (4%) 3 (5%) 4 (7%) 4 (6%) 4 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hvalsø

D8 Midt-Vest Sjælland
Hvalsø lokalafdeling 2019
Frivillige 46
Medlemmer 1526
Frivillige % 3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 17
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 23
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 13
Bridge 4
It og teknologi It cafe 2
It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 4
It telefonsupport 2
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 3
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 1
Socialt arbejde Besøgsven 22
Bisidder 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062