Kommune: Køge
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 105
Medlemmer 7815
Frivillige % 1,3

Sammenligning af antal frivillige - Køge vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Køge

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 18 (15%) 22 (18%) 24 (17%) 24 (17%) 19 (14%)
It og teknologi 2 (2%) 2 (2%) 2 (1%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 5 (4%) 4 (3%) 6 (4%) 7 (5%) 7 (5%)
Organisationsarbejde 19 (15%) 19 (15%) 20 (14%) 21 (14%) 21 (15%)
PR og kommunikation 3 (2%) 3 (2%) 4 (3%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 1 (1%) 1 (1%) 14 (10%) 13 (9%) 12 (9%)
Socialt arbejde 71 (58%) 67 (54%) 69 (48%) 63 (43%) 63 (45%)
Øvrige 4 (3%) 5 (4%) 4 (3%) 11 (8%) 11 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Køge

D8 Midt-Vest Sjælland
Køge lokalafdeling 2022
Frivillige 105
Medlemmer 7815
Frivillige % 1,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 19
It og teknologi 3
Motion og sundhed 7
Organisationsarbejde 21
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 12
Socialt arbejde 63
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Bridge 3
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 1
Mad 10
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 2
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stolemotion 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 6
L-LISTE 6
Medlem K 1
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 12
Socialt arbejde Besøgsven 41
Besøgsven med hund 1
Bisidder 3
Café 2
Hjælpende hånd 4
Plejecenter 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 5
Tryghedsopkald 6
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 8
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141