Kommune: Lejre
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 39
Medlemmer 1778
Frivillige % 2,2

Sammenligning af antal frivillige - Lejre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lejre

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 2 (5%) 3 (5%) 6 (8%) 6 (9%) 6 (9%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)
Lokal indflydelse 2 (5%) 4 (6%) 3 (4%) 2 (3%) 2 (3%)
Motion og sundhed 0 (0%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Organisationsarbejde 8 (19%) 9 (15%) 16 (21%) 15 (23%) 15 (22%)
PR og kommunikation 2 (5%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 12 (19%) 16 (21%) 13 (20%) 15 (22%)
Socialt arbejde 23 (55%) 26 (42%) 26 (34%) 22 (33%) 24 (35%)
Øvrige 4 (10%) 3 (5%) 4 (5%) 4 (6%) 3 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lejre

D8 Midt-Vest Sjælland
Lejre lokalafdeling 2021
Frivillige 39
Medlemmer 1778
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 15
Socialt arbejde 24
Øvrige 3
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 2
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 1
Musik, litteratur og kunst 1
Turhjælper 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Stolemotion 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 8
L-LISTE 1
Medlem K 1
Medlem L 5
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 2
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 15
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 14
Bisidder 1
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 7
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2574 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2754 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2494 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12035 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.574
Not found 221
Organisationsarbejde 2.754
PR og kommunikation 2.494
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.035
Øvrige 2.122