Kommune: Lejre
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 36
Medlemmer 1773
Frivillige % 2

Sammenligning af antal frivillige - Lejre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lejre

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 2 (5%) 3 (5%) 6 (8%) 6 (9%) 6 (9%)
It og teknologi 2 (5%) 1 (2%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)
Lokal indflydelse 2 (5%) 4 (6%) 3 (4%) 2 (3%) 2 (3%)
Motion og sundhed 0 (0%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Organisationsarbejde 8 (19%) 9 (15%) 16 (21%) 15 (23%) 14 (22%)
PR og kommunikation 2 (5%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 12 (19%) 16 (21%) 13 (20%) 13 (20%)
Socialt arbejde 23 (53%) 26 (42%) 26 (34%) 22 (33%) 22 (34%)
Øvrige 4 (9%) 3 (5%) 4 (5%) 4 (6%) 3 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lejre

D8 Midt-Vest Sjælland
Lejre lokalafdeling 2021
Frivillige 36
Medlemmer 1773
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 13
Socialt arbejde 22
Øvrige 3
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 2
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 1
Musik, litteratur og kunst 1
Turhjælper 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Stolemotion 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kontorfrivillig 8
L-LISTE 1
Medlem K 1
Medlem L 5
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 2
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 13
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 12
Bisidder 1
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 7
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3679 (13%) 3678 (13%)
It og teknologi 1797 (7%) 1747 (7%) 1809 (6%) 1674 (6%) 1673 (6%)
Lokal indflydelse 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 407 (1%) 404 (1%)
Motion og sundhed 2259 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2623 (9%) 2615 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2487 (10%) 2579 (10%) 2787 (10%) 2801 (10%) 2787 (10%)
PR og kommunikation 2148 (9%) 2250 (8%) 2396 (8%) 2427 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 925 (3%) 948 (3%)
Socialt arbejde 10795 (44%) 11114 (42%) 11794 (41%) 12320 (42%) 12300 (42%)
Øvrige 1740 (7%) 1875 (7%) 2235 (8%) 2202 (8%) 2174 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.678
It og teknologi 1.673
Lokal indflydelse 404
Motion og sundhed 2.615
Not found 123
Organisationsarbejde 2.787
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 948
Socialt arbejde 12.300
Øvrige 2.174