Kommune: Lejre
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 50
Medlemmer 2025
Frivillige % 2,5

Sammenligning af antal frivillige - Lejre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lejre

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 6 (9%) 6 (8%) 5 (6%) 5 (5%) 5 (5%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 0 (0%) 2 (3%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 2 (3%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 2 (3%) 2 (3%) 4 (5%) 6 (6%) 6 (6%)
Organisationsarbejde 15 (22%) 15 (19%) 16 (18%) 18 (19%) 18 (19%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 13 (19%) 17 (22%) 21 (24%) 24 (26%) 23 (25%)
Socialt arbejde 22 (32%) 26 (33%) 26 (30%) 25 (27%) 26 (28%)
Øvrige 5 (7%) 5 (6%) 10 (11%) 9 (10%) 9 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lejre

D8 Midt-Vest Sjælland
Lejre lokalafdeling 2024
Frivillige 50
Medlemmer 2025
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 5
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 6
Organisationsarbejde 18
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 23
Socialt arbejde 26
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 2
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 1
Musik, litteratur og kunst 1
Turhjælper 2
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Stolemotion 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 7
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 7
L-LISTE 2
Medlem K 4
Medlem L 4
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 2
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 23
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 14
Bisidder 1
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 7
Øvrige Attest af bilag L 4
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.204
Medlemmer 1.002.318
Frivillige % 2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3600 (13%) 3685 (13%) 3890 (14%) 3971 (13%) 4006 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 213 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1501 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 393 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2274 (8%) 2341 (8%) 2578 (9%) 2659 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 53 (0%)
Organisationsarbejde 2759 (10%) 2806 (10%) 2940 (10%) 3112 (11%) 3212 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2444 (8%) 2428 (8%)
Sekretariatet 1182 (4%) 1199 (4%) 1112 (4%) 1254 (4%) 1276 (4%)
Socialt arbejde 11465 (40%) 11093 (39%) 11053 (38%) 11287 (38%) 11390 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 425 (1%) 405 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2258 (8%) 2265 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.204
Medlemmer 1.002.318
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.006
Frivilligkoordinator 213
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.501
Lokal indflydelse 393
Motion og sundhed 2.659
Not found 53
Organisationsarbejde 3.212
PR og kommunikation 2.428
Sekretariatet 1.276
Socialt arbejde 11.390
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 405
Øvrige 2.265