Kommune: Lejre
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 39
Medlemmer 1753
Frivillige % 2,2

Sammenligning af antal frivillige - Lejre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lejre

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 4 (11%) 2 (5%) 3 (5%) 6 (8%) 6 (8%)
It og teknologi 1 (3%) 2 (5%) 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 2 (5%) 2 (5%) 4 (6%) 3 (4%) 3 (4%)
Motion og sundhed 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Organisationsarbejde 5 (13%) 8 (19%) 9 (15%) 16 (21%) 15 (21%)
PR og kommunikation 2 (5%) 2 (5%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 12 (19%) 16 (21%) 15 (21%)
Socialt arbejde 21 (55%) 23 (53%) 26 (42%) 26 (34%) 23 (32%)
Øvrige 3 (8%) 4 (9%) 3 (5%) 4 (5%) 4 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lejre

D8 Midt-Vest Sjælland
Lejre lokalafdeling 2020
Frivillige 39
Medlemmer 1753
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 15
Socialt arbejde 23
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 2
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 1
Musik, litteratur og kunst 1
Turhjælper 2
It og teknologi It hjælper 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Stolemotion 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 8
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 2
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 15
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Besøgsven 11
Bisidder 1
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 7
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3343 (13%) 3610 (13%) 3662 (12%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1811 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 434 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2628 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2033 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2791 (10%) 2853 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2408 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 856 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11127 (42%) 11822 (41%) 12275 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2184 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.662
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.628
Not found 2.033
Organisationsarbejde 2.853
PR og kommunikation 2.408
Sekretariatet 856
Socialt arbejde 12.275
Øvrige 2.184