Kommune: Roskilde
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 93
Medlemmer 1898
Frivillige % 4,9

Sammenligning af antal frivillige - Ramsø vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ramsø

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 8 (5%) 8 (5%) 11 (7%) 11 (8%) 11 (8%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 5 (3%) 5 (3%) 4 (3%) 2 (1%) 2 (1%)
Lokal indflydelse 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 18 (11%) 17 (11%) 16 (11%) 17 (12%) 17 (12%)
Organisationsarbejde 13 (8%) 14 (9%) 15 (10%) 15 (10%) 15 (11%)
PR og kommunikation 13 (8%) 12 (8%) 12 (8%) 13 (9%) 13 (9%)
Socialt arbejde 81 (48%) 73 (47%) 68 (45%) 60 (42%) 58 (41%)
Øvrige 26 (15%) 21 (14%) 20 (13%) 23 (16%) 23 (16%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ramsø

D8 Midt-Vest Sjælland
Ramsø lokalafdeling 2023
Frivillige 93
Medlemmer 1898
Frivillige % 4,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 11
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 17
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 13
Socialt arbejde 58
Øvrige 23
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Bridge 1
Golf og petanque 1
Mad 7
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 2
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 10
Indemotion 1
Stavgang og gåture 3
Stolemotion 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 3
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 11
Lokalt blad redaktion 2
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 14
Aktiviteter med mænd 3
Besøgsven 9
Besøgsven med hund 2
Bisidder 2
Café 8
Gå-med-ven 4
Hjælpende hånd 6
Kørestolsskubber 6
Plejecenter 3
Skole og daginstitution 9
Tryghedsopkald 4
Vejledning 1
Vågetjeneste 7
Øvrige Attest af bilag L 10
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Børneattest 9
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3912 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 232 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2621 (9%) 2585 (9%) 2662 (9%) 2664 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 75 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2798 (10%) 2819 (10%) 2915 (10%) 2919 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2483 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1124 (4%)
Socialt arbejde 11672 (41%) 11663 (40%) 11220 (38%) 11114 (38%) 11120 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 4 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 904 (3%) 473 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2331 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.912
Frivilligkoordinator 232
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.664
Not found 75
Organisationsarbejde 2.919
PR og kommunikation 2.483
Sekretariatet 1.124
Socialt arbejde 11.120
Ældretelefon matcher 4
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.331