Kommune: Roskilde
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 227
Medlemmer 9614
Frivillige % 2,4

Sammenligning af antal frivillige - Roskilde vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 21 (10%) 22 (11%) 21 (9%) 21 (8%) 22 (8%)
It og teknologi 23 (11%) 18 (9%) 18 (7%) 20 (7%) 24 (9%)
Lokal indflydelse 8 (4%) 8 (4%) 8 (3%) 7 (3%) 6 (2%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 24 (11%) 21 (10%) 26 (11%) 28 (10%) 27 (10%)
PR og kommunikation 4 (2%) 4 (2%) 6 (2%) 7 (3%) 9 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (6%) 14 (5%)
Socialt arbejde 129 (60%) 127 (61%) 157 (64%) 162 (60%) 166 (60%)
Øvrige 6 (3%) 7 (3%) 9 (4%) 8 (3%) 8 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

D8 Midt-Vest Sjælland
Roskilde lokalafdeling 2019
Frivillige 227
Medlemmer 9614
Frivillige % 2,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 22
It og teknologi 24
Lokal indflydelse 6
Not found 2
Organisationsarbejde 27
PR og kommunikation 9
Sekretariatet 14
Socialt arbejde 166
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 3
Musik, litteratur og kunst 10
Ture og rejser planlægning 8
It og teknologi It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 20
Lokal indflydelse Ældrepolitik 6
Not found Not found 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 17
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 3
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 14
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 38
Bisidder 3
Café 92
Gå-med-ven 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Sorg- og livsmodsgruppe 5
Spiseven 9
Tryghedsopkald 21
Vejledning 3
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 3
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115