Kommune: Roskilde
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 179
Medlemmer 10381
Frivillige % 1,7

Sammenligning af antal frivillige - Roskilde vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 19 (8%) 19 (8%) 22 (9%) 20 (9%) 20 (9%)
It og teknologi 18 (7%) 22 (9%) 22 (9%) 21 (9%) 21 (9%)
Lokal indflydelse 7 (3%) 6 (2%) 6 (3%) 6 (3%) 6 (3%)
Organisationsarbejde 27 (11%) 26 (10%) 25 (10%) 26 (12%) 26 (12%)
PR og kommunikation 7 (3%) 8 (3%) 9 (4%) 9 (4%) 9 (4%)
Sekretariatet 15 (6%) 13 (5%) 14 (6%) 14 (6%) 14 (6%)
Socialt arbejde 152 (60%) 149 (59%) 133 (56%) 119 (53%) 120 (53%)
Øvrige 8 (3%) 8 (3%) 8 (3%) 9 (4%) 9 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

D8 Midt-Vest Sjælland
Roskilde lokalafdeling 2022
Frivillige 179
Medlemmer 10381
Frivillige % 1,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 20
It og teknologi 21
Lokal indflydelse 6
Organisationsarbejde 26
PR og kommunikation 9
Sekretariatet 14
Socialt arbejde 120
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 2
Musik, litteratur og kunst 9
Ture og rejser planlægning 8
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 3
It underviser 19
Lokal indflydelse Ældrepolitik 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 16
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 4
Lokalt blad redaktion 2
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 14
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 29
Bisidder 3
Café 66
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Sorg- og livsmodsgruppe 6
Spiseven 5
Tryghedsopkald 13
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 3
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 2
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141