Kommune: Roskilde
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 192
Medlemmer 10130
Frivillige % 1,9

Sammenligning af antal frivillige - Roskilde vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 21 (9%) 21 (8%) 21 (8%) 22 (9%) 22 (9%)
It og teknologi 18 (7%) 20 (8%) 24 (9%) 22 (9%) 22 (9%)
Lokal indflydelse 8 (3%) 7 (3%) 6 (2%) 6 (2%) 6 (2%)
Organisationsarbejde 26 (11%) 28 (11%) 27 (10%) 25 (10%) 25 (10%)
PR og kommunikation 6 (2%) 7 (3%) 8 (3%) 9 (4%) 9 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 15 (6%) 13 (5%) 14 (6%) 14 (6%)
Socialt arbejde 155 (64%) 160 (60%) 159 (60%) 135 (56%) 135 (56%)
Øvrige 9 (4%) 8 (3%) 8 (3%) 8 (3%) 8 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

D8 Midt-Vest Sjælland
Roskilde lokalafdeling 2021
Frivillige 192
Medlemmer 10130
Frivillige % 1,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 22
It og teknologi 22
Lokal indflydelse 6
Organisationsarbejde 25
PR og kommunikation 9
Sekretariatet 14
Socialt arbejde 135
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 2
Musik, litteratur og kunst 11
Ture og rejser planlægning 8
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 19
Lokal indflydelse Ældrepolitik 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 16
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 4
Lokalt blad redaktion 2
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 14
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 27
Bisidder 3
Café 80
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Sorg- og livsmodsgruppe 6
Spiseven 6
Tryghedsopkald 16
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 3
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3679 (13%) 3678 (13%)
It og teknologi 1797 (7%) 1747 (7%) 1809 (6%) 1674 (6%) 1673 (6%)
Lokal indflydelse 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 407 (1%) 404 (1%)
Motion og sundhed 2259 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2623 (9%) 2615 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2487 (10%) 2579 (10%) 2787 (10%) 2801 (10%) 2787 (10%)
PR og kommunikation 2148 (9%) 2250 (8%) 2396 (8%) 2427 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 925 (3%) 948 (3%)
Socialt arbejde 10795 (44%) 11114 (42%) 11794 (41%) 12320 (42%) 12300 (42%)
Øvrige 1740 (7%) 1875 (7%) 2235 (8%) 2202 (8%) 2174 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.678
It og teknologi 1.673
Lokal indflydelse 404
Motion og sundhed 2.615
Not found 123
Organisationsarbejde 2.787
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 948
Socialt arbejde 12.300
Øvrige 2.174