Kommune: Roskilde
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 205
Medlemmer 11945
Frivillige % 1,7

Sammenligning af antal frivillige - Roskilde vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 21 (9%) 19 (9%) 19 (8%) 21 (8%) 20 (7%)
Frivilligkoordinator 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 0 (0%)
It og teknologi 22 (9%) 21 (10%) 18 (8%) 20 (8%) 24 (9%)
Lokal indflydelse 6 (3%) 6 (3%) 5 (2%) 7 (3%) 6 (2%)
Organisationsarbejde 25 (10%) 26 (12%) 29 (12%) 28 (11%) 28 (10%)
PR og kommunikation 9 (4%) 9 (4%) 13 (5%) 15 (6%) 12 (4%)
Sekretariatet 14 (6%) 14 (6%) 20 (8%) 21 (8%) 20 (7%)
Socialt arbejde 131 (55%) 115 (52%) 121 (51%) 134 (52%) 142 (52%)
Øvrige 9 (4%) 10 (5%) 11 (5%) 13 (5%) 23 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

D8 Midt-Vest Sjælland
Roskilde lokalafdeling 2024
Frivillige 205
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 20
It og teknologi 24
Lokal indflydelse 6
Organisationsarbejde 28
PR og kommunikation 12
Sekretariatet 20
Socialt arbejde 142
Øvrige 23
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
Kort- og brætspil 3
Musik, litteratur og kunst 8
Ture og rejser planlægning 8
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 5
It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 20
Lokal indflydelse Ældrepolitik 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Adgang til dokumenter i lokalbestyrelsesmappe 1
Adgang til lokalafdelingens mail 2
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 2
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 18
L-LISTE 5
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 2
Lokalt blad redaktion 7
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 3
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 20
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 34
Bisidder 3
Café 80
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Sorg- og livsmodsgruppe 4
Spiseven 4
Tryghedsopkald 25
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 17
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.086

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3599 (13%) 3684 (13%) 3889 (13%) 3970 (13%) 3982 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 211 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1473 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 387 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2274 (8%) 2340 (8%) 2576 (9%) 2634 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 53 (0%)
Organisationsarbejde 2759 (10%) 2806 (10%) 2939 (10%) 3111 (11%) 3207 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2444 (8%) 2433 (8%)
Sekretariatet 1181 (4%) 1198 (4%) 1112 (4%) 1253 (4%) 1268 (4%)
Socialt arbejde 11467 (40%) 11094 (39%) 11054 (38%) 11285 (38%) 11293 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 425 (1%) 402 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2259 (8%) 2250 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.086
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.982
Frivilligkoordinator 211
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.473
Lokal indflydelse 387
Motion og sundhed 2.634
Not found 53
Organisationsarbejde 3.207
PR og kommunikation 2.433
Sekretariatet 1.268
Socialt arbejde 11.293
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 402
Øvrige 2.250