Kommune: Roskilde
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 182
Medlemmer 10116
Frivillige % 1,8

Sammenligning af antal frivillige - Roskilde vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 19 (8%) 19 (8%) 19 (8%) 22 (9%) 22 (10%)
It og teknologi 17 (7%) 18 (7%) 22 (9%) 22 (9%) 21 (9%)
Lokal indflydelse 8 (3%) 7 (3%) 6 (2%) 6 (3%) 6 (3%)
Organisationsarbejde 25 (11%) 27 (11%) 26 (10%) 25 (10%) 25 (11%)
PR og kommunikation 6 (3%) 7 (3%) 8 (3%) 9 (4%) 9 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 15 (6%) 13 (5%) 14 (6%) 14 (6%)
Socialt arbejde 148 (64%) 152 (60%) 149 (59%) 133 (56%) 123 (54%)
Øvrige 9 (4%) 8 (3%) 8 (3%) 8 (3%) 8 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

D8 Midt-Vest Sjælland
Roskilde lokalafdeling 2021
Frivillige 182
Medlemmer 10116
Frivillige % 1,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 22
It og teknologi 21
Lokal indflydelse 6
Organisationsarbejde 25
PR og kommunikation 9
Sekretariatet 14
Socialt arbejde 123
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 2
Musik, litteratur og kunst 11
Ture og rejser planlægning 8
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 3
It underviser 19
Lokal indflydelse Ældrepolitik 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 15
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 4
Lokalt blad redaktion 2
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 14
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 25
Bisidder 3
Café 72
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Sorg- og livsmodsgruppe 6
Spiseven 5
Tryghedsopkald 13
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 3
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2574 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2754 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2494 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12035 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.574
Not found 221
Organisationsarbejde 2.754
PR og kommunikation 2.494
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.035
Øvrige 2.122