Kommune: Roskilde
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 219
Medlemmer 9731
Frivillige % 2,3

Sammenligning af antal frivillige - Roskilde vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 21 (10%) 22 (11%) 21 (9%) 21 (8%) 21 (8%)
It og teknologi 23 (11%) 18 (9%) 18 (7%) 20 (7%) 24 (9%)
Lokal indflydelse 8 (4%) 8 (4%) 8 (3%) 7 (3%) 6 (2%)
Organisationsarbejde 24 (11%) 21 (10%) 26 (11%) 28 (10%) 27 (10%)
PR og kommunikation 4 (2%) 4 (2%) 6 (2%) 7 (3%) 8 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (6%) 13 (5%)
Socialt arbejde 129 (60%) 127 (61%) 157 (64%) 162 (60%) 162 (60%)
Øvrige 6 (3%) 7 (3%) 9 (4%) 8 (3%) 8 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

D8 Midt-Vest Sjælland
Roskilde lokalafdeling 2019
Frivillige 219
Medlemmer 9731
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 21
It og teknologi 24
Lokal indflydelse 6
Organisationsarbejde 27
PR og kommunikation 8
Sekretariatet 13
Socialt arbejde 162
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 2
Musik, litteratur og kunst 10
Ture og rejser planlægning 8
It og teknologi It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 20
Lokal indflydelse Ældrepolitik 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 17
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 13
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 35
Bisidder 3
Café 91
Gå-med-ven 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Sorg- og livsmodsgruppe 5
Spiseven 8
Tryghedsopkald 20
Vejledning 3
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 3
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2552 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3604 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1898 (8%) 1823 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 434 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2588 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 97 (0%)
Organisationsarbejde 2429 (11%) 2465 (10%) 2526 (10%) 2583 (10%) 2792 (10%)
PR og kommunikation 1943 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2389 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 835 (3%)
Socialt arbejde 9784 (44%) 10298 (43%) 10907 (44%) 11139 (42%) 11849 (41%)
Øvrige 1238 (6%) 1596 (7%) 1794 (7%) 1878 (7%) 2227 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.604
It og teknologi 1.810
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.588
Not found 97
Organisationsarbejde 2.792
PR og kommunikation 2.389
Sekretariatet 835
Socialt arbejde 11.849
Øvrige 2.227