Kommune: Roskilde
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 231
Medlemmer 9465
Frivillige % 2,4

Sammenligning af antal frivillige - Roskilde vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 21 (10%) 22 (10%) 21 (8%) 23 (8%) 24 (8%)
It og teknologi 24 (11%) 20 (9%) 20 (8%) 22 (8%) 21 (7%)
Lokal indflydelse 8 (4%) 8 (4%) 8 (3%) 7 (3%) 7 (2%)
Organisationsarbejde 24 (11%) 21 (10%) 26 (10%) 28 (10%) 28 (10%)
PR og kommunikation 5 (2%) 5 (2%) 7 (3%) 8 (3%) 8 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (5%) 15 (5%)
Socialt arbejde 133 (60%) 131 (61%) 160 (63%) 166 (60%) 172 (61%)
Øvrige 6 (3%) 8 (4%) 10 (4%) 8 (3%) 8 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

D8 Midt-Vest Sjælland
Roskilde lokalafdeling 2019
Frivillige 231
Medlemmer 9465
Frivillige % 2,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 24
It og teknologi 21
Lokal indflydelse 7
Organisationsarbejde 28
PR og kommunikation 8
Sekretariatet 15
Socialt arbejde 172
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 3
Madskole 2
Musik, litteratur og kunst 10
Ture og rejser planlægning 8
It og teknologi It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 17
Lokal indflydelse Ældrepolitik 7
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 18
L-LISTE 3
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 15
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 5
Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 41
Bisidder 4
Café 94
Gå-med-ven 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Sorg- og livsmodsgruppe 6
Spiseven 10
Tryghedsopkald 20
Vejledning 3
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 3
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3253 (13%) 3515 (13%) 3614 (13%)
It og teknologi 2013 (9%) 2101 (9%) 2009 (8%) 1913 (7%) 1897 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 441 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2522 (9%) 2560 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 19 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2487 (10%) 2633 (10%) 2669 (10%) 2748 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2293 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 843 (3%)
Socialt arbejde 9987 (44%) 10587 (43%) 11223 (43%) 11438 (42%) 11738 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 1934 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.614
It og teknologi 1.897
Lokal indflydelse 441
Motion og sundhed 2.560
Not found 19
Organisationsarbejde 2.748
PR og kommunikation 2.293
Sekretariatet 843
Socialt arbejde 11.738
Øvrige 1.934