Kommune: Roskilde
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 207
Medlemmer 9972
Frivillige % 2,1

Sammenligning af antal frivillige - Roskilde vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 22 (11%) 21 (9%) 21 (8%) 21 (8%) 21 (8%)
It og teknologi 18 (9%) 18 (7%) 20 (8%) 24 (9%) 24 (9%)
Lokal indflydelse 8 (4%) 8 (3%) 7 (3%) 6 (2%) 6 (2%)
Organisationsarbejde 21 (10%) 26 (11%) 28 (11%) 27 (10%) 27 (10%)
PR og kommunikation 4 (2%) 6 (2%) 7 (3%) 8 (3%) 10 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 15 (6%) 13 (5%) 13 (5%)
Socialt arbejde 124 (61%) 155 (64%) 160 (60%) 159 (60%) 150 (58%)
Øvrige 7 (3%) 9 (4%) 8 (3%) 8 (3%) 8 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

D8 Midt-Vest Sjælland
Roskilde lokalafdeling 2020
Frivillige 207
Medlemmer 9972
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 21
It og teknologi 24
Lokal indflydelse 6
Organisationsarbejde 27
PR og kommunikation 10
Sekretariatet 13
Socialt arbejde 150
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 2
Musik, litteratur og kunst 10
Ture og rejser planlægning 8
It og teknologi It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 20
Lokal indflydelse Ældrepolitik 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 17
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 4
Lokalt blad redaktion 2
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 3
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 13
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 8
Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 32
Bisidder 3
Café 83
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Sorg- og livsmodsgruppe 5
Spiseven 8
Tryghedsopkald 19
Vejledning 2
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 3
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3679 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1763 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 424 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2633 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2798 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2458 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 905 (3%)
Socialt arbejde 10111 (43%) 10805 (44%) 11124 (42%) 11819 (41%) 14119 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2234 (8%) 2195 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.679
It og teknologi 1.763
Lokal indflydelse 424
Motion og sundhed 2.633
Not found 115
Organisationsarbejde 2.798
PR og kommunikation 2.458
Sekretariatet 905
Socialt arbejde 14.119
Øvrige 2.195