Kommune: Roskilde
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 225
Medlemmer 9541
Frivillige % 2,4

Sammenligning af antal frivillige - Roskilde vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 21 (10%) 22 (10%) 21 (8%) 23 (8%) 24 (9%)
It og teknologi 24 (11%) 20 (9%) 20 (8%) 22 (8%) 22 (8%)
Lokal indflydelse 8 (4%) 8 (4%) 8 (3%) 7 (3%) 7 (3%)
Organisationsarbejde 24 (11%) 21 (10%) 26 (10%) 28 (10%) 27 (10%)
PR og kommunikation 5 (2%) 5 (2%) 7 (3%) 8 (3%) 8 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (5%) 15 (5%)
Socialt arbejde 133 (60%) 131 (61%) 160 (63%) 166 (60%) 166 (60%)
Øvrige 6 (3%) 8 (4%) 10 (4%) 8 (3%) 8 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Roskilde

D8 Midt-Vest Sjælland
Roskilde lokalafdeling 2019
Frivillige 225
Medlemmer 9541
Frivillige % 2,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 24
It og teknologi 22
Lokal indflydelse 7
Organisationsarbejde 27
PR og kommunikation 8
Sekretariatet 15
Socialt arbejde 166
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 3
Madskole 2
Musik, litteratur og kunst 10
Ture og rejser planlægning 8
It og teknologi It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 18
Lokal indflydelse Ældrepolitik 7
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 17
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 15
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 38
Bisidder 3
Café 91
Gå-med-ven 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Sorg- og livsmodsgruppe 5
Spiseven 10
Tryghedsopkald 20
Vejledning 3
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 3
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062