Kommune: Køge
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 50
Medlemmer 2681
Frivillige % 1,9

Sammenligning af antal frivillige - Skovbo vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skovbo

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%) 2 (3%)
It og teknologi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 1 (3%) 1 (3%) 1 (2%) 2 (3%) 2 (3%)
Motion og sundhed 5 (14%) 5 (14%) 6 (11%) 6 (9%) 7 (9%)
Organisationsarbejde 9 (25%) 7 (20%) 9 (17%) 8 (12%) 8 (11%)
PR og kommunikation 3 (8%) 2 (6%) 3 (6%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (10%) 7 (9%)
Socialt arbejde 13 (36%) 14 (40%) 23 (43%) 33 (48%) 37 (49%)
Øvrige 5 (14%) 6 (17%) 11 (21%) 9 (13%) 9 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skovbo

D8 Midt-Vest Sjælland
Skovbo lokalafdeling 2019
Frivillige 50
Medlemmer 2681
Frivillige % 1,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 2
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 7
Organisationsarbejde 8
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 7
Socialt arbejde 37
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Turhjælper 2
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stolemotion 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 7
Socialt arbejde Besøgsven 13
Café 15
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 12
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3253 (13%) 3515 (13%) 3614 (13%)
It og teknologi 2013 (9%) 2101 (9%) 2009 (8%) 1913 (7%) 1897 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 441 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2522 (9%) 2560 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 19 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2487 (10%) 2633 (10%) 2669 (10%) 2748 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2293 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 843 (3%)
Socialt arbejde 9987 (44%) 10587 (43%) 11223 (43%) 11438 (42%) 11738 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 1934 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.614
It og teknologi 1.897
Lokal indflydelse 441
Motion og sundhed 2.560
Not found 19
Organisationsarbejde 2.748
PR og kommunikation 2.293
Sekretariatet 843
Socialt arbejde 11.738
Øvrige 1.934