Kommune: Køge
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 51
Medlemmer 2692
Frivillige % 1,9

Sammenligning af antal frivillige - Skovbo vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skovbo

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%) 3 (4%)
It og teknologi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 1 (3%) 1 (3%) 1 (2%) 2 (3%) 2 (3%)
Motion og sundhed 5 (14%) 5 (14%) 6 (11%) 6 (9%) 7 (9%)
Organisationsarbejde 9 (25%) 7 (20%) 9 (17%) 8 (12%) 9 (12%)
PR og kommunikation 3 (8%) 2 (6%) 3 (6%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (10%) 6 (8%)
Socialt arbejde 13 (36%) 14 (40%) 23 (43%) 33 (48%) 37 (48%)
Øvrige 5 (14%) 6 (17%) 11 (21%) 9 (13%) 10 (13%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skovbo

D8 Midt-Vest Sjælland
Skovbo lokalafdeling 2019
Frivillige 51
Medlemmer 2692
Frivillige % 1,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 7
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 6
Socialt arbejde 37
Øvrige 10
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 2
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stolemotion 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 6
Socialt arbejde Besøgsven 13
Café 15
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 12
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1843 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 438 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2310 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 815 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11713 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.843
Lokal indflydelse 438
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.310
Sekretariatet 815
Socialt arbejde 11.713
Øvrige 2.058