Kommune: Køge
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 46
Medlemmer 2659
Frivillige % 1,7

Sammenligning af antal frivillige - Skovbo vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skovbo

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%) 2 (3%)
It og teknologi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 1 (3%) 1 (3%) 1 (2%) 2 (3%) 2 (3%)
Motion og sundhed 5 (14%) 5 (14%) 6 (11%) 6 (9%) 6 (9%)
Organisationsarbejde 9 (25%) 7 (20%) 9 (17%) 8 (11%) 8 (11%)
PR og kommunikation 3 (8%) 2 (6%) 3 (6%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (10%) 7 (10%)
Socialt arbejde 13 (36%) 14 (40%) 23 (43%) 33 (47%) 33 (47%)
Øvrige 5 (14%) 6 (17%) 11 (21%) 9 (13%) 9 (13%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skovbo

D8 Midt-Vest Sjælland
Skovbo lokalafdeling 2019
Frivillige 46
Medlemmer 2659
Frivillige % 1,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 2
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 6
Organisationsarbejde 8
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 7
Socialt arbejde 33
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Turhjælper 2
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stolemotion 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 7
Socialt arbejde Besøgsven 12
Café 11
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 12
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.591
Medlemmer 844.534
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3539 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2529 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2667 (10%) 2661 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2261 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9990 (44%) 10589 (43%) 11225 (43%) 11442 (42%) 11447 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1900 (7%) 1912 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.591
Medlemmer 844.534
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.539
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.529
Not found 14
Organisationsarbejde 2.661
PR og kommunikation 2.261
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.447
Øvrige 1.912