Kommune: Sorø
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 25
Medlemmer 2103
Frivillige % 1,2

Sammenligning af antal frivillige - Dianalund-Stenlille vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Dianalund-Stenlille

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 3 (11%) 3 (12%) 5 (14%) 5 (13%) 5 (13%)
It og teknologi 6 (21%) 4 (15%) 4 (11%) 4 (10%) 4 (10%)
Lokal indflydelse 2 (7%) 2 (8%) 2 (5%) 3 (8%) 3 (8%)
Motion og sundhed 1 (4%) 1 (4%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%)
Organisationsarbejde 10 (36%) 10 (38%) 12 (32%) 14 (36%) 14 (36%)
PR og kommunikation 1 (4%) 1 (4%) 4 (11%) 3 (8%) 3 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 1 (3%)
Socialt arbejde 2 (7%) 2 (8%) 4 (11%) 5 (13%) 5 (13%)
Øvrige 3 (11%) 3 (12%) 5 (14%) 3 (8%) 3 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Dianalund-Stenlille

D8 Midt-Vest Sjælland
Dianalund-Stenlille lokalafdeling 2019
Frivillige 25
Medlemmer 2103
Frivillige % 1,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 5
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 5
Øvrige 3
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Mad 5
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle K 1
Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 1
Medlem L 9
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 3
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Café 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915