Kommune: Sorø
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 27
Medlemmer 2120
Frivillige % 1,3

Sammenligning af antal frivillige - Dianalund-Stenlille vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Dianalund-Stenlille

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 3 (11%) 3 (12%) 5 (14%) 5 (13%) 5 (14%)
It og teknologi 6 (21%) 4 (15%) 4 (11%) 4 (11%) 4 (11%)
Lokal indflydelse 2 (7%) 2 (8%) 2 (6%) 3 (8%) 2 (5%)
Motion og sundhed 1 (4%) 1 (4%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%)
Organisationsarbejde 10 (36%) 10 (38%) 11 (31%) 13 (34%) 14 (38%)
PR og kommunikation 1 (4%) 1 (4%) 4 (11%) 3 (8%) 1 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 1 (3%)
Socialt arbejde 2 (7%) 2 (8%) 4 (11%) 5 (13%) 7 (19%)
Øvrige 3 (11%) 3 (12%) 5 (14%) 3 (8%) 2 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Dianalund-Stenlille

D8 Midt-Vest Sjælland
Dianalund-Stenlille lokalafdeling 2019
Frivillige 27
Medlemmer 2120
Frivillige % 1,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 5
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 7
Øvrige 2
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Mad 5
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 3
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 1
Medlem L 9
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Café 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1843 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 438 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2310 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 815 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11713 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.843
Lokal indflydelse 438
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.310
Sekretariatet 815
Socialt arbejde 11.713
Øvrige 2.058