Kommune: Sorø
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 31
Medlemmer 2309
Frivillige % 1,3

Sammenligning af antal frivillige - Dianalund-Stenlille vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Dianalund-Stenlille

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 3 (12%) 5 (14%) 5 (13%) 5 (13%) 5 (12%)
It og teknologi 4 (16%) 4 (11%) 4 (11%) 4 (10%) 4 (10%)
Lokal indflydelse 2 (8%) 2 (6%) 3 (8%) 2 (5%) 2 (5%)
Motion og sundhed 0 (0%) 1 (3%) 1 (3%) 2 (5%) 2 (5%)
Organisationsarbejde 10 (40%) 11 (31%) 13 (34%) 13 (33%) 15 (37%)
PR og kommunikation 1 (4%) 4 (11%) 3 (8%) 1 (3%) 1 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (2%)
Socialt arbejde 2 (8%) 4 (11%) 5 (13%) 9 (23%) 9 (22%)
Øvrige 3 (12%) 5 (14%) 3 (8%) 2 (5%) 2 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Dianalund-Stenlille

D8 Midt-Vest Sjælland
Dianalund-Stenlille lokalafdeling 2020
Frivillige 31
Medlemmer 2309
Frivillige % 1,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 5
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 9
Øvrige 2
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Mad 5
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Anden rolle K 2
Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 1
Medlem L 9
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Café 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 6
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160