Kommune: Odsherred
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 46
Medlemmer 2798
Frivillige % 1,6

Sammenligning af antal frivillige - Dragsholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Dragsholm

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 11 (13%) 3 (4%) 2 (3%) 4 (6%) 4 (6%)
It og teknologi 11 (13%) 10 (12%) 9 (12%) 9 (14%) 9 (13%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (2%) 1 (1%)
Motion og sundhed 11 (13%) 14 (18%) 13 (18%) 10 (15%) 10 (15%)
Organisationsarbejde 7 (8%) 7 (9%) 7 (9%) 7 (11%) 7 (10%)
PR og kommunikation 2 (2%) 1 (1%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Socialt arbejde 38 (44%) 38 (48%) 34 (46%) 27 (41%) 28 (42%)
Øvrige 6 (7%) 7 (9%) 6 (8%) 6 (9%) 6 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Dragsholm

D8 Midt-Vest Sjælland
Dragsholm lokalafdeling 2020
Frivillige 46
Medlemmer 2798
Frivillige % 1,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 10
Organisationsarbejde 7
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 28
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Billard og kegler 1
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Musik, litteratur og kunst 1
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 8
Lokal indflydelse Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Indemotion 6
Motion og sundhed, anden aktivitet 5
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 1
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 2
Socialt arbejde Besøgsven 9
Besøgsven med hund 1
Bisidder 1
Tryghedsopkald 17
Øvrige Attest af bilag L 5
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.595
Medlemmer 899.926
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2884 (12%) 3097 (12%) 3352 (13%) 3618 (13%) 3661 (13%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%) 1807 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 430 (1%)
Motion og sundhed 2109 (9%) 2261 (9%) 2429 (9%) 2619 (9%) 2658 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 110 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2792 (10%) 2817 (10%)
PR og kommunikation 2028 (9%) 2148 (9%) 2252 (8%) 2399 (8%) 2390 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 838 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11128 (42%) 11831 (41%) 12215 (42%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2236 (8%) 2222 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 20.595
Medlemmer 899.926
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.661
It og teknologi 1.807
Lokal indflydelse 430
Motion og sundhed 2.658
Not found 110
Organisationsarbejde 2.817
PR og kommunikation 2.390
Sekretariatet 838
Socialt arbejde 12.215
Øvrige 2.222