Kommune: Odsherred
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 43
Medlemmer 2977
Frivillige % 1,4

Sammenligning af antal frivillige - Dragsholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Dragsholm

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 2 (3%) 4 (6%) 4 (6%) 4 (6%) 4 (6%)
It og teknologi 9 (12%) 9 (14%) 9 (13%) 7 (11%) 7 (11%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (2%) 1 (1%) 1 (2%) 1 (2%)
Motion og sundhed 13 (17%) 10 (15%) 11 (16%) 13 (20%) 13 (21%)
Organisationsarbejde 7 (9%) 7 (11%) 7 (10%) 7 (11%) 7 (11%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 3 (4%) 2 (3%) 2 (3%)
Socialt arbejde 35 (47%) 27 (41%) 28 (40%) 24 (36%) 21 (33%)
Øvrige 6 (8%) 6 (9%) 7 (10%) 8 (12%) 8 (13%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Dragsholm

D8 Midt-Vest Sjælland
Dragsholm lokalafdeling 2022
Frivillige 43
Medlemmer 2977
Frivillige % 1,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 7
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 13
Organisationsarbejde 7
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 21
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Billard og kegler 2
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Musik, litteratur og kunst 1
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 7
Lokal indflydelse Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Indemotion 6
Motion og sundhed, anden aktivitet 6
Stolemotion 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 3
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad redaktion 1
Webmaster L 2
Socialt arbejde Besøgsven 9
Besøgsven med hund 1
Tryghedsopkald 11
Øvrige Attest af bilag L 5
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141