Kommune: Kalundborg
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 51
Medlemmer 1528
Frivillige % 3,3

Sammenligning af antal frivillige - Gørlev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gørlev

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 5 (9%) 7 (11%) 11 (16%) 11 (16%) 14 (19%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (3%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 2 (3%) 2 (3%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 1 (2%) 2 (3%) 5 (7%) 4 (6%) 4 (5%)
Organisationsarbejde 8 (14%) 8 (13%) 6 (9%) 9 (13%) 9 (12%)
PR og kommunikation 3 (5%) 3 (5%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 33 (59%) 34 (56%) 38 (56%) 35 (52%) 38 (51%)
Øvrige 4 (7%) 4 (7%) 4 (6%) 4 (6%) 4 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gørlev

D8 Midt-Vest Sjælland
Gørlev lokalafdeling 2019
Frivillige 51
Medlemmer 1528
Frivillige % 3,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 14
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 4
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 38
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Golf og petanque 1
Mad 10
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It på plejehjem 1
It telefonsupport 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Besøgsven 10
Café 8
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 1
Plejecenter 15
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Spiseven 3
Tryghedsopkald 4
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1843 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 438 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2310 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 815 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11713 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.843
Lokal indflydelse 438
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.310
Sekretariatet 815
Socialt arbejde 11.713
Øvrige 2.058