Kommune: Holbæk
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 129
Medlemmer 9248
Frivillige % 1,4

Sammenligning af antal frivillige - Holbæk-Jernløse vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Holbæk-Jernløse

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 19 (13%) 21 (13%) 23 (14%) 28 (15%) 28 (15%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 8 (5%) 7 (4%) 7 (4%) 8 (4%) 8 (4%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 6 (4%) 10 (6%) 10 (6%) 12 (6%) 14 (7%)
Organisationsarbejde 21 (14%) 18 (11%) 16 (10%) 19 (10%) 19 (10%)
PR og kommunikation 5 (3%) 4 (3%) 4 (2%) 5 (3%) 5 (3%)
Sekretariatet 4 (3%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Socialt arbejde 72 (49%) 80 (51%) 80 (50%) 87 (46%) 86 (45%)
Øvrige 11 (7%) 13 (8%) 16 (10%) 25 (13%) 26 (14%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Holbæk-Jernløse

D8 Midt-Vest Sjælland
Holbæk-Jernløse lokalafdeling 2023
Frivillige 129
Medlemmer 9248
Frivillige % 1,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 28
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 8
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 14
Organisationsarbejde 19
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 86
Øvrige 26
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 28
Bridge 1
Kort- og brætspil 1
Musik, litteratur og kunst 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 1
It telefonsupport 1
It underviser 6
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 7
Stavgang og gåture 2
Vandaktivitet 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 4
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 2
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 19
Besøgsven 42
Bisidder 3
Café 5
Hjælpende hånd 2
Plejecenter 8
Skole og daginstitution 6
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 11
Vågetjeneste 2
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 16
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Børneattest 6
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3912 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 232 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2621 (9%) 2585 (9%) 2662 (9%) 2664 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 75 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2798 (10%) 2819 (10%) 2915 (10%) 2919 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2483 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1124 (4%)
Socialt arbejde 11672 (41%) 11663 (40%) 11220 (38%) 11114 (38%) 11120 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 4 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 904 (3%) 473 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2331 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.912
Frivilligkoordinator 232
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.664
Not found 75
Organisationsarbejde 2.919
PR og kommunikation 2.483
Sekretariatet 1.124
Socialt arbejde 11.120
Ældretelefon matcher 4
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.331