Kommune: Holbæk
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 115
Medlemmer 8818
Frivillige % 1,3

Sammenligning af antal frivillige - Holbæk-Jernløse vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Holbæk-Jernløse

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 17 (12%) 19 (13%) 21 (14%) 23 (14%) 23 (14%)
It og teknologi 6 (4%) 8 (5%) 7 (5%) 7 (4%) 7 (4%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 7 (5%) 7 (5%) 10 (6%) 10 (6%) 10 (6%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 20 (14%) 21 (14%) 18 (12%) 16 (10%) 16 (10%)
PR og kommunikation 3 (2%) 5 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (2%)
Sekretariatet 4 (3%) 4 (3%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Socialt arbejde 74 (52%) 73 (49%) 79 (51%) 79 (50%) 81 (50%)
Øvrige 8 (6%) 10 (7%) 12 (8%) 15 (9%) 15 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Holbæk-Jernløse

D8 Midt-Vest Sjælland
Holbæk-Jernløse lokalafdeling 2022
Frivillige 115
Medlemmer 8818
Frivillige % 1,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 23
It og teknologi 7
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 10
Not found 1
Organisationsarbejde 16
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 81
Øvrige 15
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 23
Kort- og brætspil 2
Musik, litteratur og kunst 1
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 6
Stavgang og gåture 2
Vandaktivitet 1
Not found Not found 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 5
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 18
Besøgsven 40
Bisidder 3
Café 4
Hjælpende hånd 2
Plejecenter 10
Skole og daginstitution 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 9
Vågetjeneste 1
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Børneattest 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141