Kommune: Slagelse
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 40
Medlemmer 6714
Frivillige % 0,6

Sammenligning af antal frivillige - Slagelse vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Slagelse

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 12 (16%) 11 (22%) 12 (24%) 10 (19%) 5 (9%)
It og teknologi 5 (7%) 2 (4%) 3 (6%) 4 (8%) 6 (11%)
Motion og sundhed 9 (12%) 7 (14%) 6 (12%) 7 (13%) 8 (14%)
Organisationsarbejde 3 (4%) 8 (16%) 9 (18%) 7 (13%) 10 (18%)
PR og kommunikation 11 (15%) 1 (2%) 1 (2%) 2 (4%) 2 (4%)
Socialt arbejde 31 (42%) 18 (35%) 16 (32%) 20 (38%) 22 (39%)
Øvrige 2 (3%) 4 (8%) 3 (6%) 3 (6%) 3 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Slagelse

D8 Midt-Vest Sjælland
Slagelse lokalafdeling 2020
Frivillige 40
Medlemmer 6714
Frivillige % 0,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 5
It og teknologi 6
Motion og sundhed 8
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 22
Øvrige 3
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Golf og petanque 5
Kort- og brætspil 2
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 4
Motion og sundhed Indemotion 3
Stavgang og gåture 3
Organisationsarbejde Ad Hoc frivillig 5
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 4
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 1
Webmaster L 2
Socialt arbejde Besøgsven 14
Bisidder 3
Hjælpende hånd 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 2
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160