Kommune: Holbæk
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 74
Medlemmer 2678
Frivillige % 2,8

Sammenligning af antal frivillige - Tornved-Svinninge vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tornved-Svinninge

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 7 (15%) 11 (26%) 17 (22%) 17 (17%) 19 (16%)
It og teknologi 7 (15%) 6 (14%) 5 (6%) 4 (4%) 6 (5%)
Lokal indflydelse 2 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Motion og sundhed 6 (13%) 4 (9%) 13 (17%) 26 (27%) 27 (23%)
Organisationsarbejde 8 (17%) 8 (19%) 8 (10%) 10 (10%) 11 (9%)
PR og kommunikation 2 (4%) 1 (2%) 4 (5%) 4 (4%) 4 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (10%) 9 (8%)
Socialt arbejde 10 (22%) 10 (23%) 26 (34%) 24 (24%) 36 (30%)
Øvrige 4 (9%) 3 (7%) 4 (5%) 3 (3%) 7 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tornved-Svinninge

D8 Midt-Vest Sjælland
Tornved-Svinninge lokalafdeling 2019
Frivillige 74
Medlemmer 2678
Frivillige % 2,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 19
It og teknologi 6
Motion og sundhed 27
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 9
Socialt arbejde 36
Øvrige 7
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 10
Bridge 2
Golf og petanque 4
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 1
Mad 4
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 14
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 6
Stolemotion 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 3
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 4
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 9
Socialt arbejde Besøgsven 12
Besøgsven med hund 13
Café 5
Hjælpende hånd 2
Skole og daginstitution 6
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Vågetjeneste 2
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062