Kommune: Holbæk
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 69
Medlemmer 2602
Frivillige % 2,7

Sammenligning af antal frivillige - Tornved-Svinninge vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tornved-Svinninge

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 7 (15%) 11 (26%) 17 (22%) 17 (17%) 18 (17%)
It og teknologi 7 (15%) 6 (14%) 5 (6%) 4 (4%) 4 (4%)
Lokal indflydelse 2 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Motion og sundhed 6 (13%) 4 (9%) 13 (17%) 26 (27%) 27 (26%)
Organisationsarbejde 8 (17%) 8 (19%) 8 (10%) 10 (10%) 10 (10%)
PR og kommunikation 2 (4%) 1 (2%) 4 (5%) 4 (4%) 4 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (10%) 10 (10%)
Socialt arbejde 10 (22%) 10 (23%) 26 (34%) 24 (24%) 29 (28%)
Øvrige 4 (9%) 3 (7%) 4 (5%) 3 (3%) 3 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tornved-Svinninge

D8 Midt-Vest Sjælland
Tornved-Svinninge lokalafdeling 2019
Frivillige 69
Medlemmer 2602
Frivillige % 2,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 18
It og teknologi 4
Motion og sundhed 27
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 10
Socialt arbejde 29
Øvrige 3
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
Bridge 2
Golf og petanque 4
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 1
Mad 4
Sprogundervisning 1
It og teknologi It hjælper 2
It underviser 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 13
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 5
Stolemotion 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 3
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 2
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 3
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 10
Socialt arbejde Besøgsven 8
Besøgsven med hund 13
Café 5
Hjælpende hånd 2
Skole og daginstitution 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915