Kommune: Holbæk
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 87
Medlemmer 2923
Frivillige % 3

Sammenligning af antal frivillige - Tornved-Svinninge vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tornved-Svinninge

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 17 (18%) 18 (14%) 18 (13%) 18 (14%) 18 (14%)
It og teknologi 4 (4%) 6 (5%) 5 (4%) 5 (4%) 5 (4%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 2 (2%) 2 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 26 (27%) 31 (24%) 29 (21%) 27 (20%) 27 (20%)
Organisationsarbejde 11 (11%) 11 (8%) 12 (9%) 11 (8%) 11 (8%)
PR og kommunikation 3 (3%) 4 (3%) 5 (4%) 5 (4%) 5 (4%)
Sekretariatet 9 (9%) 8 (6%) 8 (6%) 8 (6%) 8 (6%)
Socialt arbejde 24 (25%) 42 (32%) 47 (34%) 47 (36%) 48 (36%)
Øvrige 2 (2%) 9 (7%) 11 (8%) 9 (7%) 9 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tornved-Svinninge

D8 Midt-Vest Sjælland
Tornved-Svinninge lokalafdeling 2022
Frivillige 87
Medlemmer 2923
Frivillige % 3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 18
It og teknologi 5
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 27
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 8
Socialt arbejde 48
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 10
Bridge 3
Golf og petanque 4
Kreativt arbejde 1
Mad 3
Musik, litteratur og kunst 1
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 11
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stavgang og gåture 6
Stolemotion 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 3
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 4
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 8
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 13
Besøgsven med hund 8
Café 5
Hjælpende hånd 1
Skole og daginstitution 6
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Vågetjeneste 18
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Børneattest 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141