Kommune: Odsherred
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 43
Medlemmer 2918
Frivillige % 1,5

Sammenligning af antal frivillige - Trundholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Trundholm

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 2 (6%) 4 (9%) 8 (16%) 8 (13%) 10 (16%)
It og teknologi 3 (9%) 4 (9%) 4 (8%) 4 (7%) 5 (8%)
Motion og sundhed 7 (20%) 7 (16%) 7 (14%) 7 (11%) 7 (11%)
Organisationsarbejde 8 (23%) 12 (28%) 12 (24%) 13 (21%) 13 (20%)
PR og kommunikation 1 (3%) 1 (2%) 1 (2%) 4 (7%) 4 (6%)
Socialt arbejde 8 (23%) 9 (21%) 12 (24%) 13 (21%) 13 (20%)
Øvrige 6 (17%) 6 (14%) 7 (14%) 12 (20%) 12 (19%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Trundholm

D8 Midt-Vest Sjælland
Trundholm lokalafdeling 2022
Frivillige 43
Medlemmer 2918
Frivillige % 1,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 10
It og teknologi 5
Motion og sundhed 7
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 4
Socialt arbejde 13
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
Kreativt arbejde 1
It og teknologi It cafe 1
It og teknologi, anden aktivitet 3
It underviser 3
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 1
Indemotion 6
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 2
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 2
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 4
Webmaster L 2
Socialt arbejde Besøgsven 4
Besøgsven med hund 7
Hjælpende hånd 1
Tryghedsopkald 1
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141