Kommune: Faxe
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 26
Medlemmer 4167
Frivillige % 0,6

Sammenligning af antal frivillige - Faxe-Rønnede vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Faxe-Rønnede

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 1 (2%) 2 (5%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%)
Frivilligkoordinator 1 (2%) 1 (2%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (2%) 2 (5%) 1 (3%) 1 (3%)
Lokal indflydelse 2 (4%) 2 (5%) 2 (5%) 2 (6%) 2 (6%)
Motion og sundhed 8 (18%) 7 (17%) 6 (16%) 4 (11%) 4 (11%)
Organisationsarbejde 10 (22%) 10 (24%) 9 (24%) 8 (23%) 8 (23%)
PR og kommunikation 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 1 (3%)
Socialt arbejde 15 (33%) 14 (33%) 11 (29%) 10 (29%) 10 (29%)
Øvrige 7 (16%) 5 (12%) 6 (16%) 7 (20%) 7 (20%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Faxe-Rønnede

D8 Midt-Vest Sjælland
Faxe-Rønnede lokalafdeling 2023
Frivillige 26
Medlemmer 4167
Frivillige % 0,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 4
Organisationsarbejde 8
PR og kommunikation 1
Socialt arbejde 10
Øvrige 7
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 3
Golf og petanque 1
Mad 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 1
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Webmaster L 1
Socialt arbejde Besøgsven med hund 1
Bisidder 1
Café 1
Hjælpende hånd 1
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 4
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3911 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 233 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2622 (9%) 2586 (9%) 2663 (9%) 2659 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 83 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2916 (10%) 2924 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2487 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1134 (4%)
Socialt arbejde 11671 (41%) 11663 (40%) 11219 (38%) 11113 (38%) 11113 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 5 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 905 (3%) 489 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2327 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.911
Frivilligkoordinator 233
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.659
Not found 83
Organisationsarbejde 2.924
PR og kommunikation 2.487
Sekretariatet 1.134
Socialt arbejde 11.113
Ældretelefon matcher 5
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.327