Kommune: Guldborgsund
Distrikt: D7 Sydsjælland-Lolland-Falster
Region: 4 Sjælland
Frivillige 264
Medlemmer 7616
Frivillige % 3,5

Sammenligning af antal frivillige - Nykøbing Falster-Sydfalster vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nykøbing Falster-Sydfalster

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 28 (8%) 34 (10%) 40 (12%) 64 (19%) 65 (19%)
Frivilligkoordinator 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 23 (7%) 22 (6%) 21 (6%) 22 (7%) 22 (6%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 3 (1%)
Motion og sundhed 31 (9%) 26 (7%) 29 (8%) 28 (8%) 27 (8%)
Organisationsarbejde 17 (5%) 14 (4%) 15 (4%) 15 (5%) 17 (5%)
PR og kommunikation 52 (16%) 54 (15%) 57 (17%) 57 (17%) 58 (17%)
Sekretariatet 12 (4%) 13 (4%) 14 (4%) 12 (4%) 12 (3%)
Socialt arbejde 159 (47%) 165 (47%) 143 (42%) 112 (34%) 111 (32%)
Øvrige 10 (3%) 18 (5%) 20 (6%) 19 (6%) 29 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nykøbing Falster-Sydfalster

D7 Sydsjælland-Lolland-Falster
Nykøbing Falster-Sydfalster lokalafdeling 2023
Frivillige 264
Medlemmer 7616
Frivillige % 3,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 65
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 22
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 27
Organisationsarbejde 17
PR og kommunikation 58
Sekretariatet 12
Socialt arbejde 111
Øvrige 29
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 31
Billard og kegler 5
Bridge 4
Golf og petanque 11
Kort- og brætspil 4
Kreativt arbejde 3
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 3
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 3
Turhjælper 10
Udgået 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 9
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 18
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 3
Indemotion 3
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 12
Stolemotion 2
Organisationsarbejde 2. næstformand L 1
Adgang til dokumenter i lokalbestyrelsesmappe 1
Adgang til lokalafdelingens mail 4
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer K 1
Kasserer L 2
Kontorfrivillig 3
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 11
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 54
Lokalt blad redaktion 5
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 12
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 9
Aktiviteter med mænd 3
Besøgsven 40
Hjælpende hånd 2
Plejecenter 11
Skole og daginstitution 10
Socialt arbejde, anden aktivitet 6
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Tryghedsopkald 11
Vejledning 3
Vågetjeneste 28
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 13
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Børneattest 9
Sammen mod ensomhed 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.881
Medlemmer 960.140
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3523 (13%) 3633 (12%) 3717 (13%) 3900 (13%) 3936 (13%)
Frivilligkoordinator 220 (1%) 228 (1%) 230 (1%) 234 (1%) 221 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1755 (6%) 1662 (6%) 1631 (6%) 1561 (5%) 1526 (5%)
Lokal indflydelse 415 (1%) 395 (1%) 411 (1%) 403 (1%) 379 (1%)
Motion og sundhed 2467 (9%) 2508 (9%) 2483 (9%) 2530 (9%) 2619 (9%)
Organisationsarbejde 2713 (10%) 2778 (10%) 2819 (10%) 2941 (10%) 3087 (11%)
PR og kommunikation 2333 (8%) 2392 (8%) 2452 (8%) 2466 (8%) 2440 (8%)
Sekretariatet 853 (3%) 1077 (4%) 1021 (4%) 1117 (4%) 1246 (4%)
Socialt arbejde 11554 (41%) 11557 (40%) 11188 (39%) 11085 (38%) 11138 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 10 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 2 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 8 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 16 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 656 (2%) 901 (3%) 497 (2%) 471 (2%)
Øvrige 2135 (8%) 2151 (7%) 2134 (7%) 2317 (8%) 2237 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.881
Medlemmer 960.140
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.936
Frivilligkoordinator 221
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.526
Lokal indflydelse 379
Motion og sundhed 2.619
Organisationsarbejde 3.087
PR og kommunikation 2.440
Sekretariatet 1.246
Socialt arbejde 11.138
Ældretelefon matcher 2
Ældretelefon telefonpasser 16
Ældretelefon telefonven 471
Øvrige 2.237