Kommune: Guldborgsund
Distrikt: D7 Sydsjælland-Lolland-Falster
Region: 4 Sjælland
Frivillige 261
Medlemmer 7403
Frivillige % 3,5

Sammenligning af antal frivillige - Nykøbing Falster-Sydfalster vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nykøbing Falster-Sydfalster

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 31 (9%) 31 (9%) 35 (10%) 40 (12%) 40 (12%)
It og teknologi 22 (7%) 24 (7%) 23 (7%) 21 (6%) 21 (6%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 30 (9%) 31 (9%) 27 (8%) 29 (8%) 29 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 16 (5%) 17 (5%) 14 (4%) 15 (4%) 15 (4%)
PR og kommunikation 54 (16%) 52 (15%) 54 (15%) 57 (17%) 57 (17%)
Sekretariatet 12 (4%) 12 (4%) 13 (4%) 14 (4%) 14 (4%)
Socialt arbejde 155 (46%) 158 (47%) 165 (47%) 143 (42%) 143 (42%)
Øvrige 13 (4%) 10 (3%) 18 (5%) 20 (6%) 20 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nykøbing Falster-Sydfalster

D7 Sydsjælland-Lolland-Falster
Nykøbing Falster-Sydfalster lokalafdeling 2022
Frivillige 261
Medlemmer 7403
Frivillige % 3,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 40
It og teknologi 21
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 29
Not found 2
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 57
Sekretariatet 14
Socialt arbejde 143
Øvrige 20
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
Billard og kegler 2
Bridge 7
Golf og petanque 11
Kort- og brætspil 4
Kreativt arbejde 4
Mad 3
Musik, litteratur og kunst 4
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 4
It og teknologi It cafe 3
It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 18
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 3
Indemotion 3
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stavgang og gåture 12
Stolemotion 3
Not found Not found 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 4
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 8
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 53
Lokalt blad redaktion 4
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 14
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 8
Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 49
Besøgsven med hund 1
Café 12
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 2
Plejecenter 36
Skole og daginstitution 7
Socialt arbejde, anden aktivitet 7
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Tryghedsopkald 9
Vejledning 4
Vågetjeneste 27
Øvrige Attest af bilag K 2
Attest af bilag L 9
Booking frivillig 6
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Børneattest 7
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141