Kommune: Næstved
Distrikt: D7 Sydsjælland-Lolland-Falster
Region: 4 Sjælland
Frivillige 159
Medlemmer 10639
Frivillige % 1,5

Sammenligning af antal frivillige - Næstved vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Næstved

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 40 (23%) 46 (24%) 45 (22%) 52 (24%) 52 (24%)
It og teknologi 24 (14%) 27 (14%) 25 (12%) 25 (12%) 25 (12%)
Lokal indflydelse 3 (2%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 11 (6%) 13 (7%) 12 (6%) 12 (6%) 12 (6%)
Organisationsarbejde 16 (9%) 14 (7%) 16 (8%) 17 (8%) 17 (8%)
PR og kommunikation 6 (4%) 5 (3%) 9 (4%) 10 (5%) 10 (5%)
Sekretariatet 11 (6%) 9 (5%) 16 (8%) 16 (8%) 16 (8%)
Socialt arbejde 56 (33%) 66 (35%) 67 (33%) 69 (32%) 69 (32%)
Øvrige 4 (2%) 9 (5%) 9 (4%) 10 (5%) 10 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Næstved

D7 Sydsjælland-Lolland-Falster
Næstved lokalafdeling 2022
Frivillige 159
Medlemmer 10639
Frivillige % 1,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 52
It og teknologi 25
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 12
Organisationsarbejde 17
PR og kommunikation 10
Sekretariatet 16
Socialt arbejde 69
Øvrige 10
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 40
Golf og petanque 1
Musik, litteratur og kunst 7
Sprogundervisning 8
It og teknologi It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 14
It underviser 8
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 7
Stolemotion 1
Vandaktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
4. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 2
Kontorfrivillig 8
L-LISTE 12
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 3
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 16
Socialt arbejde Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 36
Bisidder 3
Hjælpende hånd 11
Kørestolsskubber 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Tryghedsopkald 12
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141