Kommune: Stevns
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 48
Medlemmer 2497
Frivillige % 1,9

Sammenligning af antal frivillige - Store Heddinge vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Store Heddinge

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3 (4%) 4 (5%) 4 (5%) 3 (4%) 2 (3%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 1 (1%)
It og teknologi 9 (12%) 9 (11%) 10 (13%) 9 (13%) 11 (14%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 12 (16%) 11 (14%) 9 (12%) 9 (13%) 9 (12%)
Organisationsarbejde 9 (12%) 10 (13%) 9 (12%) 9 (13%) 14 (18%)
PR og kommunikation 1 (1%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 8 (10%) 8 (10%) 8 (11%) 7 (10%) 7 (9%)
Socialt arbejde 30 (39%) 27 (34%) 26 (34%) 23 (32%) 22 (29%)
Øvrige 5 (6%) 5 (6%) 5 (7%) 6 (8%) 8 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Store Heddinge

D8 Midt-Vest Sjælland
Store Heddinge lokalafdeling 2022
Frivillige 48
Medlemmer 2497
Frivillige % 1,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 2
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 9
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 7
Socialt arbejde 22
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
Bridge 1
Golf og petanque 1
Mad 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 8
It hjælper 9
It og teknologi, anden aktivitet 8
It og teknologi, koordinator, K 1
It telefonsupport 3
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik, koordinator, K 1
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 4
Indemotion 2
Stavgang og gåture 1
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 4
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 7
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 2
Bisidder 2
Café 7
Gå-med-ven 8
Hjælpende hånd 4
Spiseven 4
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.003
Medlemmer 929.289
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 235 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1583 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 407 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (0%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2886 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2471 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1082 (4%)
Socialt arbejde 10925 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11070 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 17 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 718 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2193 (7%) 2140 (7%) 2248 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.003
Medlemmer 929.289
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 235
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.583
Lokal indflydelse 407
Motion og sundhed 2.649
Not found 11
Organisationsarbejde 2.886
PR og kommunikation 2.471
Sekretariatet 1.082
Socialt arbejde 11.070
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 17
Ældretelefon telefonven 718
Øvrige 2.248