Kommune: Stevns
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 48
Medlemmer 2390
Frivillige % 2

Sammenligning af antal frivillige - Store Heddinge vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Store Heddinge

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 3 (5%) 3 (5%) 3 (4%) 4 (5%) 4 (5%)
It og teknologi 8 (12%) 8 (12%) 9 (12%) 9 (12%) 10 (12%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 11 (17%) 12 (18%) 12 (16%) 11 (14%) 11 (14%)
Organisationsarbejde 9 (14%) 9 (14%) 9 (12%) 11 (14%) 11 (14%)
PR og kommunikation 1 (2%) 2 (3%) 1 (1%) 2 (3%) 3 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 8 (11%) 8 (10%) 8 (10%)
Socialt arbejde 26 (41%) 27 (41%) 30 (39%) 27 (35%) 28 (35%)
Øvrige 5 (8%) 5 (8%) 4 (5%) 4 (5%) 4 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Store Heddinge

D8 Midt-Vest Sjælland
Store Heddinge lokalafdeling 2020
Frivillige 48
Medlemmer 2390
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 10
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 11
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 8
Socialt arbejde 28
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
Bridge 1
Golf og petanque 1
Mad 2
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 7
It hjælper 9
It og teknologi, anden aktivitet 6
It og teknologi, koordinator, K 1
It telefonsupport 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik, koordinator, K 1
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 6
Indemotion 3
Stavgang og gåture 1
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 2
Kasserer L 1
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 8
Socialt arbejde Besøgsven 3
Bisidder 2
Café 7
Gå-med-ven 12
Hjælpende hånd 6
Spiseven 5
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3343 (13%) 3610 (13%) 3662 (12%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1811 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 434 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2628 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2033 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2791 (10%) 2853 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2408 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 856 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11127 (42%) 11822 (41%) 12275 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2184 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.662
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.628
Not found 2.033
Organisationsarbejde 2.853
PR og kommunikation 2.408
Sekretariatet 856
Socialt arbejde 12.275
Øvrige 2.184