Kommune: Stevns
Distrikt: D8 Midt-Vest Sjælland
Region: 4 Sjælland
Frivillige 37
Medlemmer 2528
Frivillige % 1,5

Sammenligning af antal frivillige - Store Heddinge vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Store Heddinge

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 4 (5%) 4 (5%) 3 (4%) 4 (5%) 5 (7%)
Frivilligkoordinator 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 9 (11%) 10 (13%) 9 (13%) 11 (14%) 11 (16%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 11 (14%) 9 (12%) 9 (13%) 9 (11%) 5 (7%)
Organisationsarbejde 10 (13%) 9 (12%) 9 (13%) 14 (18%) 15 (22%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 1 (1%)
Sekretariatet 8 (10%) 8 (11%) 7 (10%) 7 (9%) 8 (12%)
Socialt arbejde 27 (34%) 26 (34%) 23 (32%) 22 (28%) 13 (19%)
Øvrige 5 (6%) 5 (7%) 6 (8%) 8 (10%) 8 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Store Heddinge

D8 Midt-Vest Sjælland
Store Heddinge lokalafdeling 2023
Frivillige 37
Medlemmer 2528
Frivillige % 1,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 5
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 5
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 8
Socialt arbejde 13
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Bridge 1
Mad 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 7
It hjælper 9
It og teknologi, anden aktivitet 8
It og teknologi, koordinator, K 1
It telefonsupport 3
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik, koordinator, K 1
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 4
Indemotion 1
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 5
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 8
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 2
Bisidder 1
Café 6
Gå-med-ven 4
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 1
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3911 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 233 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2622 (9%) 2586 (9%) 2663 (9%) 2659 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 83 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2916 (10%) 2924 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2487 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1134 (4%)
Socialt arbejde 11671 (41%) 11663 (40%) 11219 (38%) 11113 (38%) 11113 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 5 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 905 (3%) 489 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2327 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.911
Frivilligkoordinator 233
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.659
Not found 83
Organisationsarbejde 2.924
PR og kommunikation 2.487
Sekretariatet 1.134
Socialt arbejde 11.113
Ældretelefon matcher 5
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.327