Kommune: Guldborgsund
Distrikt: D7 Sydsjælland-Lolland-Falster
Region: 4 Sjælland
Frivillige 47
Medlemmer 1320
Frivillige % 3,6

Sammenligning af antal frivillige - Stubbekøbing vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Stubbekøbing

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 15 (19%) 14 (18%) 14 (18%) 17 (19%) 17 (19%)
It og teknologi 3 (4%) 4 (5%) 4 (5%) 3 (3%) 3 (3%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 4 (5%) 2 (3%) 2 (3%) 7 (8%) 7 (8%)
Organisationsarbejde 8 (10%) 6 (8%) 6 (8%) 7 (8%) 7 (8%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 3 (4%) 15 (17%) 15 (17%)
Sekretariatet 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 39 (50%) 39 (51%) 38 (49%) 32 (36%) 32 (36%)
Øvrige 4 (5%) 7 (9%) 7 (9%) 7 (8%) 7 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Stubbekøbing

D7 Sydsjælland-Lolland-Falster
Stubbekøbing lokalafdeling 2022
Frivillige 47
Medlemmer 1320
Frivillige % 3,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 17
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 7
Organisationsarbejde 7
PR og kommunikation 15
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 32
Øvrige 7
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 6
Mad 14
Ture og rejser planlægning 3
Turhjælper 3
It og teknologi It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 3
Lokalt blad distribution 14
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Besøgsven 14
Bisidder 2
Hjælpende hånd 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 5
Vågetjeneste 11
Øvrige Attest af bilag L 4
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141