Kommune: Nordfyn
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 111
Medlemmer 4923
Frivillige % 2,3

Sammenligning af antal frivillige - Nordfyn vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nordfyn

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 10 (9%) 9 (7%) 9 (7%) 8 (6%) 8 (6%)
It og teknologi 7 (6%) 6 (5%) 8 (6%) 8 (6%) 8 (6%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 16 (15%) 22 (18%) 22 (17%) 21 (16%) 21 (15%)
Organisationsarbejde 9 (8%) 9 (7%) 9 (7%) 10 (7%) 10 (7%)
PR og kommunikation 3 (3%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 4 (4%) 4 (3%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Socialt arbejde 52 (48%) 57 (47%) 65 (50%) 71 (53%) 72 (53%)
Øvrige 5 (5%) 9 (7%) 8 (6%) 9 (7%) 9 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nordfyn

D6 Fyn
Nordfyn lokalafdeling 2022
Frivillige 111
Medlemmer 4923
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
It og teknologi 8
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 21
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 72
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Golf og petanque 1
Kreativt arbejde 1
Musik, litteratur og kunst 2
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 19
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 37
Café 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 12
Vejledning 1
Vågetjeneste 25
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141