Kommune: Faaborg-Midtfyn
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 36
Medlemmer 3460
Frivillige % 1

Sammenligning af antal frivillige - Faaborg vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Faaborg

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3 (5%) 3 (5%) 4 (7%) 4 (8%) 4 (8%)
It og teknologi 1 (2%) 5 (8%) 5 (8%) 5 (10%) 5 (10%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Motion og sundhed 5 (8%) 8 (13%) 7 (12%) 5 (10%) 5 (10%)
Organisationsarbejde 9 (15%) 10 (16%) 10 (17%) 9 (17%) 9 (17%)
PR og kommunikation 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Sekretariatet 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Socialt arbejde 34 (56%) 27 (44%) 27 (45%) 20 (38%) 20 (38%)
Øvrige 6 (10%) 6 (10%) 4 (7%) 6 (12%) 6 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Faaborg

D6 Fyn
Faaborg lokalafdeling 2022
Frivillige 36
Medlemmer 3460
Frivillige % 1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 5
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 5
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 20
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
Mad 1
Ture og rejser planlægning 2
It og teknologi It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Motionsven i hjemmet 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 17
Bisidder 1
Café 1
Hjælpende hånd 2
Tryghedsopkald 1
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141