Kommune: Faaborg-Midtfyn
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 46
Medlemmer 3299
Frivillige % 1,4

Sammenligning af antal frivillige - Faaborg vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Faaborg

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 4 (8%) 4 (7%) 3 (5%) 3 (5%) 3 (5%)
It og teknologi 2 (4%) 1 (2%) 1 (2%) 5 (8%) 5 (8%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Motion og sundhed 2 (4%) 2 (4%) 5 (8%) 8 (13%) 8 (12%)
Organisationsarbejde 7 (14%) 9 (16%) 9 (15%) 10 (16%) 10 (16%)
PR og kommunikation 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Socialt arbejde 30 (60%) 32 (58%) 34 (56%) 27 (44%) 29 (45%)
Øvrige 3 (6%) 5 (9%) 6 (10%) 6 (10%) 6 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Faaborg

D6 Fyn
Faaborg lokalafdeling 2020
Frivillige 46
Medlemmer 3299
Frivillige % 1,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3
It og teknologi 5
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 8
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 29
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 1
It og teknologi It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Motionsven i hjemmet 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 21
Bisidder 1
Café 1
Hjælpende hånd 2
Skole og daginstitution 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 1
Tryghedsopkald 1
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3343 (13%) 3610 (13%) 3662 (12%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1811 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 434 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2628 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2033 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2791 (10%) 2853 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2408 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 856 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11127 (42%) 11822 (41%) 12275 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2184 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.662
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.628
Not found 2.033
Organisationsarbejde 2.853
PR og kommunikation 2.408
Sekretariatet 856
Socialt arbejde 12.275
Øvrige 2.184