Kommune: Ærø
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 48
Medlemmer 1653
Frivillige % 2,9

Sammenligning af antal frivillige - Ærø vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ærø

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 22 (22%) 19 (20%) 19 (24%) 13 (19%) 13 (20%)
It og teknologi 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)
Motion og sundhed 5 (5%) 9 (9%) 7 (9%) 7 (10%) 7 (11%)
Organisationsarbejde 8 (8%) 8 (8%) 8 (10%) 8 (12%) 7 (11%)
PR og kommunikation 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 2 (3%) 1 (2%)
Sekretariatet 2 (2%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Socialt arbejde 57 (56%) 53 (55%) 36 (45%) 33 (49%) 33 (50%)
Øvrige 5 (5%) 4 (4%) 9 (11%) 5 (7%) 5 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ærø

D6 Fyn
Ærø lokalafdeling 2022
Frivillige 48
Medlemmer 1653
Frivillige % 2,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 13
Motion og sundhed 7
Organisationsarbejde 7
PR og kommunikation 1
Socialt arbejde 33
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Golf og petanque 3
Mad 7
Musik, litteratur og kunst 2
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 2
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stavgang og gåture 2
Organisationsarbejde Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 4
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 10
Bisidder 2
Café 2
Hjælpende hånd 1
Patientven 1
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Spiseven 4
Tryghedsopkald 2
Vågetjeneste 16
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141