Kommune: Middelfart
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 149
Medlemmer 6597
Frivillige % 2,3

Sammenligning af antal frivillige - Middelfart vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Middelfart

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 12 (10%) 13 (9%) 12 (8%) 7 (5%) 10 (5%)
It og teknologi 1 (1%) 6 (4%) 6 (4%) 3 (2%) 11 (5%)
Lokal indflydelse 3 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%) 1 (0%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 27 (13%)
Organisationsarbejde 10 (8%) 9 (6%) 8 (6%) 8 (6%) 9 (4%)
PR og kommunikation 3 (2%) 7 (5%) 7 (5%) 8 (6%) 9 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (9%) 19 (9%)
Socialt arbejde 86 (70%) 105 (70%) 98 (69%) 89 (64%) 104 (52%)
Øvrige 7 (6%) 8 (5%) 9 (6%) 8 (6%) 11 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Middelfart

D6 Fyn
Middelfart lokalafdeling 2019
Frivillige 149
Medlemmer 6597
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 10
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 27
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 9
Sekretariatet 19
Socialt arbejde 104
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Bridge 5
Golf og petanque 2
Kort- og brætspil 1
Sprogundervisning 2
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 1
It og teknologi It hjælper 11
It og teknologi, anden aktivitet 10
It telefonsupport 3
It underviser 11
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 24
Motionsven i hjemmet 2
Stavgang og gåture 4
Stolemotion 21
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 5
Medlem L 6
Næstformand L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 6
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 19
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 42
Bisidder 5
Gå-med-ven 17
Hjælpende hånd 19
Plejecenter 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 20
Vejledning 2
Vågetjeneste 28
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking frivillig 5
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115