Kommune: Middelfart
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 138
Medlemmer 7625
Frivillige % 1,8

Sammenligning af antal frivillige - Middelfart vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Middelfart

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 6 (5%) 12 (6%) 12 (6%) 12 (6%) 12 (6%)
It og teknologi 3 (2%) 11 (5%) 11 (5%) 8 (4%) 8 (4%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 2 (1%) 2 (1%) 4 (2%) 4 (2%)
Motion og sundhed 1 (1%) 30 (15%) 31 (14%) 30 (14%) 30 (14%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (3%) 6 (3%)
Organisationsarbejde 7 (5%) 10 (5%) 9 (4%) 11 (5%) 11 (5%)
PR og kommunikation 8 (6%) 8 (4%) 8 (4%) 9 (4%) 9 (4%)
Sekretariatet 12 (9%) 18 (9%) 27 (13%) 25 (11%) 24 (11%)
Socialt arbejde 87 (65%) 104 (50%) 102 (48%) 100 (46%) 96 (45%)
Øvrige 7 (5%) 11 (5%) 12 (6%) 13 (6%) 13 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Middelfart

D6 Fyn
Middelfart lokalafdeling 2022
Frivillige 138
Medlemmer 7625
Frivillige % 1,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 12
It og teknologi 8
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 30
Not found 6
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 9
Sekretariatet 24
Socialt arbejde 96
Øvrige 13
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Bridge 4
Golf og petanque 2
Sprogundervisning 2
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 2
It og teknologi It hjælper 8
It og teknologi, anden aktivitet 4
It telefonsupport 3
It underviser 5
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Ældrepolitik 4
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 24
Motionsven i hjemmet 2
Stavgang og gåture 4
Stolemotion 20
Not found Not found 6
Organisationsarbejde Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 2
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 4
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Redaktør sociale medier 3
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 24
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 5
Besøgsven 37
Besøgsven med hund 4
Bisidder 5
Gå-med-ven 12
Hjælpende hånd 18
Socialt arbejde, anden aktivitet 5
Tryghedsopkald 17
Vejledning 4
Vågetjeneste 26
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking frivillig 5
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141