Kommune: Middelfart
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 153
Medlemmer 7094
Frivillige % 2,2

Sammenligning af antal frivillige - Middelfart vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Middelfart

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 13 (9%) 12 (9%) 7 (5%) 12 (6%) 14 (6%)
It og teknologi 5 (4%) 3 (2%) 3 (2%) 11 (5%) 11 (5%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 30 (15%) 30 (13%)
Organisationsarbejde 8 (6%) 8 (6%) 8 (6%) 10 (5%) 11 (5%)
PR og kommunikation 6 (4%) 7 (5%) 8 (6%) 8 (4%) 9 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 13 (9%) 18 (9%) 30 (13%)
Socialt arbejde 100 (70%) 97 (70%) 89 (64%) 104 (50%) 104 (46%)
Øvrige 8 (6%) 9 (7%) 8 (6%) 11 (5%) 14 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Middelfart

D6 Fyn
Middelfart lokalafdeling 2020
Frivillige 153
Medlemmer 7094
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 14
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 30
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 9
Sekretariatet 30
Socialt arbejde 104
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Bridge 5
Golf og petanque 2
Sprogundervisning 2
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 1
It og teknologi It hjælper 11
It og teknologi, anden aktivitet 10
It telefonsupport 3
It underviser 11
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 2
Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 25
Motionsven i hjemmet 2
Stavgang og gåture 4
Stolemotion 23
Organisationsarbejde 2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 5
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 5
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 30
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 44
Bisidder 3
Gå-med-ven 15
Hjælpende hånd 20
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 20
Vejledning 2
Vågetjeneste 24
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking frivillig 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3679 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1763 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 424 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2633 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2798 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2458 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 905 (3%)
Socialt arbejde 10111 (43%) 10805 (44%) 11124 (42%) 11819 (41%) 14119 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2234 (8%) 2195 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.679
It og teknologi 1.763
Lokal indflydelse 424
Motion og sundhed 2.633
Not found 115
Organisationsarbejde 2.798
PR og kommunikation 2.458
Sekretariatet 905
Socialt arbejde 14.119
Øvrige 2.195