Kommune: Middelfart
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 149
Medlemmer 7276
Frivillige % 2

Sammenligning af antal frivillige - Middelfart vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Middelfart

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 12 (9%) 7 (5%) 12 (6%) 12 (6%) 12 (6%)
It og teknologi 3 (2%) 3 (2%) 11 (5%) 11 (5%) 11 (5%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 30 (15%) 31 (14%) 31 (14%)
Organisationsarbejde 8 (6%) 8 (6%) 10 (5%) 10 (5%) 10 (5%)
PR og kommunikation 7 (5%) 8 (6%) 8 (4%) 8 (4%) 8 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 13 (9%) 18 (9%) 27 (12%) 27 (12%)
Socialt arbejde 97 (70%) 89 (64%) 104 (50%) 102 (47%) 102 (47%)
Øvrige 9 (7%) 8 (6%) 11 (5%) 13 (6%) 13 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Middelfart

D6 Fyn
Middelfart lokalafdeling 2021
Frivillige 149
Medlemmer 7276
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 12
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 31
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 8
Sekretariatet 27
Socialt arbejde 102
Øvrige 13
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Bridge 4
Golf og petanque 2
Sprogundervisning 2
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 2
It og teknologi It hjælper 11
It og teknologi, anden aktivitet 8
It telefonsupport 3
It underviser 11
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 2
Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 26
Motionsven i hjemmet 2
Stavgang og gåture 4
Stolemotion 23
Organisationsarbejde Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 5
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 4
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 27
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 41
Bisidder 3
Gå-med-ven 14
Hjælpende hånd 20
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 20
Vejledning 3
Vågetjeneste 26
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking frivillig 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3679 (13%) 3678 (13%)
It og teknologi 1797 (7%) 1747 (7%) 1809 (6%) 1674 (6%) 1673 (6%)
Lokal indflydelse 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 407 (1%) 404 (1%)
Motion og sundhed 2259 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2623 (9%) 2615 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2487 (10%) 2579 (10%) 2787 (10%) 2801 (10%) 2787 (10%)
PR og kommunikation 2148 (9%) 2250 (8%) 2396 (8%) 2427 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 925 (3%) 948 (3%)
Socialt arbejde 10795 (44%) 11114 (42%) 11794 (41%) 12320 (42%) 12300 (42%)
Øvrige 1740 (7%) 1875 (7%) 2235 (8%) 2202 (8%) 2174 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.678
It og teknologi 1.673
Lokal indflydelse 404
Motion og sundhed 2.615
Not found 123
Organisationsarbejde 2.787
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 948
Socialt arbejde 12.300
Øvrige 2.174