Kommune: Middelfart
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 150
Medlemmer 7140
Frivillige % 2,1

Sammenligning af antal frivillige - Middelfart vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Middelfart

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 13 (9%) 12 (9%) 7 (5%) 12 (6%) 15 (7%)
It og teknologi 5 (4%) 3 (2%) 3 (2%) 11 (5%) 10 (4%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 30 (15%) 30 (13%)
Organisationsarbejde 8 (6%) 8 (6%) 8 (6%) 10 (5%) 11 (5%)
PR og kommunikation 6 (4%) 7 (5%) 8 (6%) 8 (4%) 9 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 13 (9%) 18 (9%) 29 (13%)
Socialt arbejde 100 (70%) 97 (70%) 89 (64%) 104 (50%) 103 (46%)
Øvrige 8 (6%) 9 (7%) 8 (6%) 11 (5%) 14 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Middelfart

D6 Fyn
Middelfart lokalafdeling 2020
Frivillige 150
Medlemmer 7140
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 15
It og teknologi 10
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 30
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 9
Sekretariatet 29
Socialt arbejde 103
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
Bridge 5
Golf og petanque 2
Sprogundervisning 2
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 1
It og teknologi It hjælper 10
It og teknologi, anden aktivitet 9
It telefonsupport 3
It underviser 10
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 2
Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 25
Motionsven i hjemmet 2
Stavgang og gåture 4
Stolemotion 23
Organisationsarbejde 2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 5
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 5
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 29
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 42
Bisidder 3
Gå-med-ven 15
Hjælpende hånd 20
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 20
Vejledning 2
Vågetjeneste 24
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking frivillig 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160