Kommune: Nyborg
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 221
Medlemmer 5027
Frivillige % 4,4

Sammenligning af antal frivillige - Nyborg-Ullerslev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nyborg-Ullerslev

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 14 (6%) 16 (6%) 17 (6%) 14 (4%) 20 (7%)
It og teknologi 15 (6%) 18 (7%) 22 (8%) 27 (9%) 22 (8%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Motion og sundhed 15 (6%) 12 (5%) 12 (4%) 14 (4%) 15 (6%)
Organisationsarbejde 15 (6%) 16 (6%) 18 (6%) 18 (6%) 17 (6%)
PR og kommunikation 68 (28%) 72 (27%) 75 (26%) 76 (24%) 72 (27%)
Sekretariatet 1 (0%) 1 (0%) 13 (5%) 10 (3%) 10 (4%)
Socialt arbejde 109 (44%) 118 (45%) 115 (40%) 140 (45%) 107 (40%)
Øvrige 8 (3%) 10 (4%) 13 (5%) 11 (4%) 6 (2%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nyborg-Ullerslev

D6 Fyn
Nyborg-Ullerslev lokalafdeling 2020
Frivillige 221
Medlemmer 5027
Frivillige % 4,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 20
It og teknologi 22
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 15
Organisationsarbejde 17
PR og kommunikation 72
Sekretariatet 10
Socialt arbejde 107
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Bridge 4
Golf og petanque 2
Kort- og brætspil 4
Kreativt arbejde 4
Musik, litteratur og kunst 6
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 21
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 12
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 3
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 3
Stolemotion 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 9
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 67
Lokalt blad redaktion 3
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 10
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 12
Besøgsven 60
Besøgsven med hund 2
Bisidder 3
Café 11
Gå-med-ven 7
Hjælpende hånd 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Spiseven 2
Tryghedsopkald 4
Vågetjeneste 8
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160