Kommune: Nyborg
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 232
Medlemmer 4742
Frivillige % 4,9

Sammenligning af antal frivillige - Nyborg-Ullerslev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nyborg-Ullerslev

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 16 (6%) 15 (5%) 16 (6%) 17 (6%) 16 (6%)
It og teknologi 20 (7%) 28 (10%) 28 (10%) 28 (9%) 28 (10%)
Lokal indflydelse 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Motion og sundhed 16 (6%) 15 (5%) 13 (5%) 13 (4%) 13 (5%)
Organisationsarbejde 17 (6%) 17 (6%) 18 (6%) 18 (6%) 17 (6%)
PR og kommunikation 67 (25%) 72 (25%) 73 (26%) 76 (26%) 72 (25%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (4%) 10 (3%)
Socialt arbejde 122 (45%) 127 (45%) 123 (43%) 118 (40%) 119 (41%)
Øvrige 14 (5%) 9 (3%) 11 (4%) 13 (4%) 11 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nyborg-Ullerslev

D6 Fyn
Nyborg-Ullerslev lokalafdeling 2019
Frivillige 232
Medlemmer 4742
Frivillige % 4,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 16
It og teknologi 28
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 13
Organisationsarbejde 17
PR og kommunikation 72
Sekretariatet 10
Socialt arbejde 119
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Billard og kegler 1
Bridge 5
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 2
Musik, litteratur og kunst 5
Sprogundervisning 2
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It hjælper 24
It og teknologi, anden aktivitet 4
It underviser 13
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 3
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 9
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 67
Lokalt blad redaktion 3
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 10
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 13
Besøgsven 53
Besøgsven med hund 1
Bisidder 3
Café 9
Gå-med-ven 9
Hjælpende hånd 5
Skole og daginstitution 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Spiseven 3
Tryghedsopkald 4
Vejledning 10
Vågetjeneste 14
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 4
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062