Kommune: Nyborg
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 236
Medlemmer 4675
Frivillige % 5

Sammenligning af antal frivillige - Nyborg-Ullerslev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nyborg-Ullerslev

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 16 (6%) 15 (5%) 16 (6%) 17 (6%) 17 (6%)
It og teknologi 20 (7%) 28 (10%) 28 (10%) 28 (9%) 28 (10%)
Lokal indflydelse 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Motion og sundhed 16 (6%) 15 (5%) 13 (5%) 13 (4%) 13 (4%)
Organisationsarbejde 17 (6%) 17 (6%) 18 (6%) 18 (6%) 18 (6%)
PR og kommunikation 67 (25%) 72 (25%) 73 (26%) 76 (26%) 76 (26%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (4%) 12 (4%)
Socialt arbejde 122 (45%) 127 (45%) 121 (43%) 116 (39%) 116 (40%)
Øvrige 14 (5%) 9 (3%) 11 (4%) 13 (4%) 12 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nyborg-Ullerslev

D6 Fyn
Nyborg-Ullerslev lokalafdeling 2019
Frivillige 236
Medlemmer 4675
Frivillige % 5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 17
It og teknologi 28
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 13
Organisationsarbejde 18
PR og kommunikation 76
Sekretariatet 12
Socialt arbejde 116
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Billard og kegler 1
Bridge 6
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 2
Musik, litteratur og kunst 5
Sprogundervisning 2
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It hjælper 24
It og teknologi, anden aktivitet 3
It underviser 13
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 3
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 10
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 4
Medlem L 9
Næstformand L 2
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 70
Lokalt blad redaktion 4
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 3
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 12
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 13
Besøgsven 53
Besøgsven med hund 1
Bisidder 3
Café 10
Gå-med-ven 9
Hjælpende hånd 5
Skole og daginstitution 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Spiseven 3
Tryghedsopkald 4
Vejledning 8
Vågetjeneste 12
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 4
Modtager Internt e-mail 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915