Kommune: Nyborg
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 240
Medlemmer 5207
Frivillige % 4,6

Sammenligning af antal frivillige - Nyborg-Ullerslev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nyborg-Ullerslev

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 17 (6%) 14 (5%) 21 (8%) 22 (7%) 22 (7%)
It og teknologi 21 (8%) 27 (9%) 22 (8%) 19 (6%) 19 (6%)
Lokal indflydelse 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Motion og sundhed 12 (4%) 14 (5%) 16 (6%) 17 (6%) 17 (6%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (1%) 4 (1%)
Organisationsarbejde 17 (6%) 18 (6%) 18 (6%) 17 (6%) 17 (6%)
PR og kommunikation 73 (26%) 76 (25%) 72 (26%) 83 (28%) 83 (28%)
Sekretariatet 12 (4%) 10 (3%) 10 (4%) 12 (4%) 12 (4%)
Socialt arbejde 114 (41%) 140 (45%) 111 (40%) 118 (39%) 116 (39%)
Øvrige 11 (4%) 10 (3%) 6 (2%) 6 (2%) 6 (2%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nyborg-Ullerslev

D6 Fyn
Nyborg-Ullerslev lokalafdeling 2022
Frivillige 240
Medlemmer 5207
Frivillige % 4,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 22
It og teknologi 19
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 17
Not found 4
Organisationsarbejde 17
PR og kommunikation 83
Sekretariatet 12
Socialt arbejde 116
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Billard og kegler 2
Bridge 4
Golf og petanque 2
Kort- og brætspil 5
Kreativt arbejde 5
Musik, litteratur og kunst 6
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 19
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 12
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 2
Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 3
Stolemotion 7
Vandaktivitet 1
Not found Not found 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 7
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 3
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 79
Lokalt blad redaktion 2
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 12
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 13
Besøgsven 59
Besøgsven med hund 2
Bisidder 3
Café 13
Gå-med-ven 6
Hjælpende hånd 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Spiseven 2
Tryghedsopkald 4
Vågetjeneste 15
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141