Kommune: Nyborg
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 251
Medlemmer 4812
Frivillige % 5,2

Sammenligning af antal frivillige - Nyborg-Ullerslev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nyborg-Ullerslev

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 16 (6%) 15 (6%) 16 (6%) 17 (6%) 15 (5%)
It og teknologi 20 (8%) 17 (7%) 19 (7%) 22 (8%) 28 (9%)
Lokal indflydelse 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Motion og sundhed 16 (6%) 15 (6%) 12 (4%) 12 (4%) 14 (5%)
Organisationsarbejde 17 (7%) 17 (7%) 18 (7%) 18 (6%) 17 (5%)
PR og kommunikation 63 (25%) 70 (27%) 72 (27%) 75 (26%) 76 (25%)
Sekretariatet 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (5%) 10 (3%)
Socialt arbejde 110 (43%) 111 (44%) 120 (45%) 115 (40%) 138 (45%)
Øvrige 13 (5%) 9 (4%) 11 (4%) 13 (5%) 11 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Nyborg-Ullerslev

D6 Fyn
Nyborg-Ullerslev lokalafdeling 2019
Frivillige 251
Medlemmer 4812
Frivillige % 5,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 15
It og teknologi 28
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 14
Organisationsarbejde 17
PR og kommunikation 76
Sekretariatet 10
Socialt arbejde 138
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Billard og kegler 1
Bridge 4
Golf og petanque 2
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 2
Musik, litteratur og kunst 5
Sprogundervisning 2
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 2
It hjælper 25
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 14
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 3
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 9
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 71
Lokalt blad redaktion 3
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 10
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 13
Besøgsven 54
Besøgsven med hund 1
Bisidder 3
Café 10
Gå-med-ven 9
Hjælpende hånd 5
Skole og daginstitution 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Spiseven 3
Tryghedsopkald 4
Vejledning 29
Vågetjeneste 15
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 4
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115