Kommune: Faaborg-Midtfyn
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 109
Medlemmer 5491
Frivillige % 2

Sammenligning af antal frivillige - Midtfyn vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Midtfyn

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 6 (5%) 6 (5%) 9 (6%) 8 (5%) 9 (6%)
It og teknologi 9 (8%) 11 (9%) 8 (6%) 12 (8%) 13 (8%)
Lokal indflydelse 5 (4%) 3 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (2%)
Motion og sundhed 21 (18%) 26 (22%) 31 (22%) 33 (22%) 34 (21%)
Organisationsarbejde 10 (9%) 10 (8%) 12 (9%) 14 (9%) 14 (9%)
PR og kommunikation 2 (2%) 2 (2%) 5 (4%) 5 (3%) 6 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 2 (1%) 7 (4%)
Socialt arbejde 57 (50%) 53 (45%) 62 (44%) 67 (44%) 67 (41%)
Øvrige 5 (4%) 7 (6%) 8 (6%) 7 (5%) 8 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Midtfyn

D6 Fyn
Midtfyn lokalafdeling 2020
Frivillige 109
Medlemmer 5491
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 9
It og teknologi 13
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 34
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 6
Sekretariatet 7
Socialt arbejde 67
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Billard og kegler 1
Kreativt arbejde 6
Musik, litteratur og kunst 1
It og teknologi It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 1
It underviser 11
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 2
Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Indemotion 8
Motion og sundhed, anden aktivitet 10
Motionsven i hjemmet 15
Stavgang og gåture 1
Stolemotion 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 2
Ikke defineret/ikke kendt 2
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 3
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 7
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 9
Aktiviteter med mænd 7
Besøgsven 49
Besøgsven med hund 1
Bisidder 3
Café 2
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Spiseven 6
Tryghedsopkald 4
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 4
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.595
Medlemmer 899.926
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2884 (12%) 3097 (12%) 3352 (13%) 3618 (13%) 3661 (13%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%) 1807 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 430 (1%)
Motion og sundhed 2109 (9%) 2261 (9%) 2429 (9%) 2619 (9%) 2658 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 110 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2792 (10%) 2817 (10%)
PR og kommunikation 2028 (9%) 2148 (9%) 2252 (8%) 2399 (8%) 2390 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 838 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11128 (42%) 11831 (41%) 12215 (42%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2236 (8%) 2222 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 20.595
Medlemmer 899.926
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.661
It og teknologi 1.807
Lokal indflydelse 430
Motion og sundhed 2.658
Not found 110
Organisationsarbejde 2.817
PR og kommunikation 2.390
Sekretariatet 838
Socialt arbejde 12.215
Øvrige 2.222