Kommune: Langeland
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 62
Medlemmer 3067
Frivillige % 2

Sammenligning af antal frivillige - Langeland vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Langeland

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 5 (6%) 4 (4%) 5 (5%) 5 (6%) 5 (6%)
It og teknologi 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 7 (8%) 5 (5%) 5 (5%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 4 (5%) 2 (2%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 9 (10%) 9 (10%) 8 (8%) 10 (13%) 10 (12%)
PR og kommunikation 3 (3%) 3 (3%) 4 (4%) 3 (4%) 3 (4%)
Socialt arbejde 57 (65%) 63 (69%) 64 (67%) 54 (68%) 55 (69%)
Øvrige 3 (3%) 5 (5%) 6 (6%) 4 (5%) 4 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Langeland

D6 Fyn
Langeland lokalafdeling 2020
Frivillige 62
Medlemmer 3067
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 5
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 55
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Billard og kegler 2
Musik, litteratur og kunst 1
Turhjælper 2
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Organisationsarbejde 2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 31
Bisidder 16
Gå-med-ven 12
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 1
Vejledning 1
Vågetjeneste 18
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3343 (13%) 3610 (13%) 3662 (12%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1811 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 434 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2628 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2033 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2791 (10%) 2853 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2408 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 856 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11127 (42%) 11822 (41%) 12275 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2184 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.662
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.628
Not found 2.033
Organisationsarbejde 2.853
PR og kommunikation 2.408
Sekretariatet 856
Socialt arbejde 12.275
Øvrige 2.184