Kommune: Langeland
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 61
Medlemmer 2976
Frivillige % 2

Sammenligning af antal frivillige - Langeland vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Langeland

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 5 (6%) 5 (6%) 4 (4%) 5 (5%) 5 (6%)
It og teknologi 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 8 (10%) 7 (8%) 5 (5%) 5 (5%) 1 (1%)
Motion og sundhed 4 (5%) 4 (5%) 2 (2%) 2 (2%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 9 (11%) 9 (10%) 9 (10%) 8 (8%) 10 (13%)
PR og kommunikation 3 (4%) 3 (3%) 3 (3%) 4 (4%) 3 (4%)
Socialt arbejde 51 (61%) 57 (65%) 63 (69%) 64 (67%) 54 (68%)
Øvrige 3 (4%) 3 (3%) 5 (5%) 6 (6%) 4 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Langeland

D6 Fyn
Langeland lokalafdeling 2019
Frivillige 61
Medlemmer 2976
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 5
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 54
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Billard og kegler 2
Musik, litteratur og kunst 1
Turhjælper 2
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Organisationsarbejde 2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Besøgsven 31
Bisidder 16
Gå-med-ven 12
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Vejledning 1
Vågetjeneste 21
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115