Kommune: Svendborg
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 125
Medlemmer 9959
Frivillige % 1,3

Sammenligning af antal frivillige - Svendborg-Gudme vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Svendborg-Gudme

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 8 (6%) 12 (8%) 9 (7%) 13 (8%) 13 (8%)
It og teknologi 5 (4%) 7 (5%) 5 (4%) 6 (4%) 6 (4%)
Lokal indflydelse 3 (2%) 3 (2%) 1 (1%) 4 (3%) 4 (3%)
Motion og sundhed 10 (7%) 12 (8%) 12 (9%) 15 (9%) 15 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (2%) 3 (2%)
Organisationsarbejde 12 (9%) 13 (9%) 10 (8%) 16 (10%) 16 (10%)
PR og kommunikation 1 (1%) 2 (1%) 2 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 95 (68%) 83 (58%) 84 (64%) 88 (55%) 86 (54%)
Øvrige 5 (4%) 12 (8%) 7 (5%) 10 (6%) 11 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Svendborg-Gudme

D6 Fyn
Svendborg-Gudme lokalafdeling 2022
Frivillige 125
Medlemmer 9959
Frivillige % 1,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 13
It og teknologi 6
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 15
Not found 3
Organisationsarbejde 16
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 86
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 8
Bridge 4
Kort- og brætspil 3
Kreativt arbejde 2
Mad 3
Musik, litteratur og kunst 2
Turhjælper 4
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 6
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 4
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 13
Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Motionsven i hjemmet 1
Stavgang og gåture 2
Not found Not found 3
Organisationsarbejde 2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 4
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 2
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 8
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 3
Medlem K 3
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 10
Besøgsven 65
Besøgsven med hund 1
Bisidder 7
Café 8
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 4
Kørestolsskubber 1
Patientven 1
Plejecenter 2
Skole og daginstitution 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 6
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Spiseven 1
Tryghedsopkald 3
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 5
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Børneattest 2
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141