Kommune: Assens
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 83
Medlemmer 3185
Frivillige % 2,6

Sammenligning af antal frivillige - Højfyn vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 5 (4%) 5 (5%) 4 (3%) 3 (3%) 4 (4%)
It og teknologi 7 (6%) 5 (5%) 9 (8%) 10 (9%) 9 (8%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 3 (3%) 3 (2%) 3 (3%) 3 (3%)
Motion og sundhed 14 (13%) 15 (14%) 15 (12%) 13 (12%) 12 (11%)
Organisationsarbejde 10 (9%) 9 (8%) 10 (8%) 11 (10%) 11 (10%)
PR og kommunikation 3 (3%) 3 (3%) 3 (2%) 4 (4%) 6 (5%)
Sekretariatet 0 (0%) 4 (4%) 4 (3%) 4 (4%) 4 (4%)
Socialt arbejde 65 (59%) 58 (54%) 68 (57%) 55 (50%) 54 (48%)
Øvrige 5 (4%) 5 (5%) 4 (3%) 8 (7%) 9 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

D6 Fyn
Højfyn lokalafdeling 2021
Frivillige 83
Medlemmer 3185
Frivillige % 2,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 12
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 6
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 54
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 1
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 8
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 1
It telefonsupport 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Indemotion 5
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 43
Besøgsven med hund 2
Hjælpende hånd 2
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 5
Vågetjeneste 14
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2574 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2754 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2494 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12035 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.574
Not found 221
Organisationsarbejde 2.754
PR og kommunikation 2.494
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.035
Øvrige 2.122