Kommune: Assens
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 94
Medlemmer 2994
Frivillige % 3,1

Sammenligning af antal frivillige - Højfyn vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 4 (4%) 4 (3%) 5 (4%) 5 (4%) 4 (3%)
It og teknologi 3 (3%) 15 (13%) 14 (12%) 9 (8%) 9 (8%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 3 (3%) 3 (2%)
Motion og sundhed 14 (13%) 14 (12%) 14 (12%) 15 (13%) 16 (13%)
Organisationsarbejde 9 (9%) 8 (7%) 10 (8%) 10 (9%) 10 (8%)
PR og kommunikation 3 (3%) 3 (3%) 3 (2%) 3 (3%) 3 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 66 (63%) 68 (58%) 68 (56%) 61 (53%) 67 (56%)
Øvrige 5 (5%) 4 (3%) 5 (4%) 5 (4%) 4 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

D6 Fyn
Højfyn lokalafdeling 2019
Frivillige 94
Medlemmer 2994
Frivillige % 3,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 16
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 67
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 2
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 8
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 2
It telefonsupport 1
It underviser 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Indemotion 9
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 53
Besøgsven med hund 3
Integrationsaktiviteter 1
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 8
Vejledning 1
Vågetjeneste 11
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062