Kommune: Assens
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 92
Medlemmer 3000
Frivillige % 3,1

Sammenligning af antal frivillige - Højfyn vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 4 (4%) 4 (3%) 5 (4%) 5 (4%) 4 (3%)
It og teknologi 3 (3%) 15 (13%) 14 (12%) 9 (8%) 9 (8%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 3 (3%) 3 (3%)
Motion og sundhed 14 (13%) 14 (12%) 14 (12%) 15 (13%) 16 (14%)
Organisationsarbejde 9 (9%) 8 (7%) 10 (8%) 10 (9%) 10 (8%)
PR og kommunikation 3 (3%) 3 (3%) 3 (2%) 3 (3%) 3 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 66 (63%) 68 (58%) 68 (56%) 61 (53%) 65 (55%)
Øvrige 5 (5%) 4 (3%) 5 (4%) 5 (4%) 4 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

D6 Fyn
Højfyn lokalafdeling 2019
Frivillige 92
Medlemmer 3000
Frivillige % 3,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 16
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 65
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 2
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 8
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 2
It telefonsupport 1
It underviser 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Indemotion 9
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 52
Besøgsven med hund 3
Integrationsaktiviteter 1
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 8
Vejledning 1
Vågetjeneste 10
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3672 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1844 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 440 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2308 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 819 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11723 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.672
It og teknologi 1.844
Lokal indflydelse 440
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.308
Sekretariatet 819
Socialt arbejde 11.723
Øvrige 2.058