Kommune: Assens
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 90
Medlemmer 2980
Frivillige % 3

Sammenligning af antal frivillige - Højfyn vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 4 (4%) 4 (3%) 5 (4%) 5 (4%) 4 (3%)
It og teknologi 3 (3%) 15 (13%) 14 (11%) 9 (8%) 9 (8%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 3 (3%) 3 (3%)
Motion og sundhed 14 (13%) 14 (12%) 14 (11%) 15 (13%) 15 (13%)
Organisationsarbejde 9 (8%) 8 (7%) 10 (8%) 10 (9%) 10 (9%)
PR og kommunikation 3 (3%) 3 (3%) 3 (2%) 3 (3%) 3 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 68 (64%) 70 (59%) 70 (57%) 63 (54%) 64 (55%)
Øvrige 5 (5%) 4 (3%) 5 (4%) 5 (4%) 5 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

D6 Fyn
Højfyn lokalafdeling 2019
Frivillige 90
Medlemmer 2980
Frivillige % 3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 15
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 64
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 2
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 8
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 2
It telefonsupport 1
It underviser 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Indemotion 8
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Medlem K 3
Medlem L 6
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 53
Besøgsven med hund 3
Integrationsaktiviteter 1
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 8
Vejledning 1
Vågetjeneste 8
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3253 (13%) 3515 (13%) 3614 (13%)
It og teknologi 2013 (9%) 2101 (9%) 2009 (8%) 1913 (7%) 1897 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 441 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2522 (9%) 2560 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 19 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2487 (10%) 2633 (10%) 2669 (10%) 2748 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2293 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 843 (3%)
Socialt arbejde 9987 (44%) 10587 (43%) 11223 (43%) 11438 (42%) 11738 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 1934 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.614
It og teknologi 1.897
Lokal indflydelse 441
Motion og sundhed 2.560
Not found 19
Organisationsarbejde 2.748
PR og kommunikation 2.293
Sekretariatet 843
Socialt arbejde 11.738
Øvrige 1.934