Kommune: Assens
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 94
Medlemmer 3090
Frivillige % 3

Sammenligning af antal frivillige - Højfyn vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 4 (4%) 4 (4%) 5 (4%) 5 (5%) 4 (3%)
It og teknologi 3 (3%) 5 (5%) 6 (5%) 5 (5%) 8 (7%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 3 (3%) 3 (3%)
Motion og sundhed 14 (13%) 14 (13%) 14 (13%) 15 (14%) 15 (13%)
Organisationsarbejde 9 (9%) 8 (7%) 10 (9%) 10 (9%) 10 (8%)
PR og kommunikation 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (4%) 4 (3%)
Socialt arbejde 66 (63%) 68 (64%) 66 (59%) 59 (54%) 68 (57%)
Øvrige 5 (5%) 4 (4%) 5 (4%) 5 (5%) 4 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

D6 Fyn
Højfyn lokalafdeling 2019
Frivillige 94
Medlemmer 3090
Frivillige % 3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 8
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 15
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 68
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 2
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 7
It og teknologi, anden aktivitet 1
It og teknologi, koordinator, K 1
It telefonsupport 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Indemotion 8
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 53
Besøgsven med hund 3
Hjælpende hånd 1
Integrationsaktiviteter 1
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 8
Vejledning 1
Vågetjeneste 11
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2552 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3604 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1898 (8%) 1823 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 434 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2588 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 97 (0%)
Organisationsarbejde 2429 (11%) 2465 (10%) 2526 (10%) 2583 (10%) 2792 (10%)
PR og kommunikation 1943 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2389 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 835 (3%)
Socialt arbejde 9784 (44%) 10298 (43%) 10907 (44%) 11139 (42%) 11849 (41%)
Øvrige 1238 (6%) 1596 (7%) 1794 (7%) 1878 (7%) 2227 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.604
It og teknologi 1.810
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.588
Not found 97
Organisationsarbejde 2.792
PR og kommunikation 2.389
Sekretariatet 835
Socialt arbejde 11.849
Øvrige 2.227