Kommune: Assens
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 86
Medlemmer 3317
Frivillige % 2,6

Sammenligning af antal frivillige - Højfyn vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 5 (5%) 4 (3%) 3 (3%) 4 (3%) 9 (7%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 5 (5%) 9 (7%) 10 (9%) 9 (7%) 9 (7%)
Lokal indflydelse 3 (3%) 3 (2%) 3 (3%) 5 (4%) 4 (3%)
Motion og sundhed 15 (14%) 15 (12%) 13 (12%) 13 (11%) 11 (9%)
Organisationsarbejde 9 (8%) 10 (8%) 11 (10%) 11 (9%) 9 (7%)
PR og kommunikation 3 (3%) 3 (2%) 4 (4%) 6 (5%) 4 (3%)
Sekretariatet 4 (4%) 4 (3%) 4 (4%) 3 (2%) 7 (6%)
Socialt arbejde 58 (54%) 68 (56%) 55 (49%) 59 (49%) 58 (46%)
Øvrige 5 (5%) 4 (3%) 8 (7%) 10 (8%) 13 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

D6 Fyn
Højfyn lokalafdeling 2022
Frivillige 86
Medlemmer 3317
Frivillige % 2,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 9
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 11
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 7
Socialt arbejde 58
Øvrige 13
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Billard og kegler 1
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 3
Ture og rejser planlægning 5
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 8
It og teknologi, anden aktivitet 1
It og teknologi, koordinator, K 1
It telefonsupport 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Indemotion 3
Motion og sundhed, anden aktivitet 4
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 2
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 7
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 45
Besøgsven med hund 1
Hjælpende hånd 1
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 7
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 12
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 9
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 236 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1586 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 412 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2641 (9%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2893 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2472 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1073 (4%)
Socialt arbejde 10924 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11080 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 10 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 727 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2192 (7%) 2139 (7%) 2240 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 236
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.586
Lokal indflydelse 412
Motion og sundhed 2.641
Organisationsarbejde 2.893
PR og kommunikation 2.472
Sekretariatet 1.073
Socialt arbejde 11.080
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 10
Ældretelefon telefonven 727
Øvrige 2.240