Kommune: Assens
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 89
Medlemmer 3242
Frivillige % 2,7

Sammenligning af antal frivillige - Højfyn vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 5 (5%) 4 (3%) 3 (3%) 4 (3%) 4 (3%)
It og teknologi 5 (5%) 9 (8%) 10 (9%) 9 (8%) 9 (8%)
Lokal indflydelse 3 (3%) 3 (2%) 3 (3%) 5 (4%) 5 (4%)
Motion og sundhed 15 (14%) 15 (12%) 13 (12%) 13 (11%) 13 (11%)
Organisationsarbejde 9 (8%) 10 (8%) 11 (10%) 11 (9%) 11 (9%)
PR og kommunikation 3 (3%) 3 (2%) 4 (4%) 6 (5%) 5 (4%)
Sekretariatet 4 (4%) 4 (3%) 4 (4%) 3 (2%) 3 (3%)
Socialt arbejde 58 (54%) 68 (57%) 55 (50%) 59 (49%) 59 (50%)
Øvrige 5 (5%) 4 (3%) 8 (7%) 10 (8%) 10 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

D6 Fyn
Højfyn lokalafdeling 2022
Frivillige 89
Medlemmer 3242
Frivillige % 2,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 5
Motion og sundhed 13
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 59
Øvrige 10
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 1
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 8
It og teknologi, anden aktivitet 1
It og teknologi, koordinator, K 1
It telefonsupport 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 4
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Indemotion 5
Motion og sundhed, anden aktivitet 4
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 46
Besøgsven med hund 2
Hjælpende hånd 1
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 7
Tryghedsopkald 5
Vågetjeneste 14
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141