Kommune: Assens
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 95
Medlemmer 3169
Frivillige % 3

Sammenligning af antal frivillige - Højfyn vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 4 (4%) 5 (4%) 5 (5%) 4 (3%) 4 (3%)
It og teknologi 6 (6%) 7 (6%) 5 (5%) 9 (8%) 10 (8%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 2 (2%) 3 (3%) 3 (2%) 4 (3%)
Motion og sundhed 14 (13%) 14 (12%) 15 (14%) 15 (12%) 14 (11%)
Organisationsarbejde 8 (7%) 10 (9%) 10 (9%) 10 (8%) 12 (10%)
PR og kommunikation 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 4 (4%) 4 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 67 (63%) 66 (59%) 59 (54%) 68 (57%) 66 (52%)
Øvrige 4 (4%) 5 (4%) 5 (5%) 4 (3%) 9 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

D6 Fyn
Højfyn lokalafdeling 2020
Frivillige 95
Medlemmer 3169
Frivillige % 3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 10
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 14
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 66
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 2
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 9
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 1
It telefonsupport 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 4
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Indemotion 7
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 5
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Besøgsven 50
Besøgsven med hund 2
Hjælpende hånd 2
Integrationsaktiviteter 1
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Tryghedsopkald 8
Vejledning 1
Vågetjeneste 13
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160