Kommune: Assens
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 77
Medlemmer 3290
Frivillige % 2,3

Sammenligning af antal frivillige - Højfyn vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 4 (3%) 3 (3%) 4 (3%) 9 (8%) 9 (8%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 9 (7%) 10 (9%) 9 (7%) 6 (5%) 8 (7%)
Lokal indflydelse 3 (2%) 3 (3%) 5 (4%) 3 (3%) 3 (3%)
Motion og sundhed 15 (12%) 13 (12%) 13 (11%) 11 (10%) 11 (10%)
Organisationsarbejde 10 (8%) 11 (10%) 11 (9%) 8 (7%) 8 (7%)
PR og kommunikation 3 (2%) 4 (4%) 6 (5%) 4 (4%) 4 (4%)
Sekretariatet 4 (3%) 4 (4%) 3 (2%) 7 (6%) 7 (6%)
Socialt arbejde 68 (56%) 55 (49%) 59 (49%) 51 (46%) 51 (45%)
Øvrige 4 (3%) 8 (7%) 10 (8%) 12 (11%) 12 (11%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

D6 Fyn
Højfyn lokalafdeling 2023
Frivillige 77
Medlemmer 3290
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 9
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 8
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 11
Organisationsarbejde 8
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 7
Socialt arbejde 51
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Billard og kegler 1
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 3
Ture og rejser planlægning 4
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 8
It og teknologi, anden aktivitet 1
It telefonsupport 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Indemotion 3
Motion og sundhed, anden aktivitet 4
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 2
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 7
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 39
Hjælpende hånd 1
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 6
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 12
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3912 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 232 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2621 (9%) 2585 (9%) 2662 (9%) 2664 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 75 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2798 (10%) 2819 (10%) 2915 (10%) 2919 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2483 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1124 (4%)
Socialt arbejde 11672 (41%) 11663 (40%) 11220 (38%) 11114 (38%) 11120 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 4 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 904 (3%) 473 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2331 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.912
Frivilligkoordinator 232
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.664
Not found 75
Organisationsarbejde 2.919
PR og kommunikation 2.483
Sekretariatet 1.124
Socialt arbejde 11.120
Ældretelefon matcher 4
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.331