Kommune: Assens
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 95
Medlemmer 3055
Frivillige % 3,1

Sammenligning af antal frivillige - Højfyn vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 4 (4%) 4 (4%) 5 (4%) 5 (5%) 4 (3%)
It og teknologi 3 (3%) 5 (5%) 6 (5%) 5 (5%) 8 (7%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 3 (3%) 3 (2%)
Motion og sundhed 14 (13%) 14 (13%) 14 (13%) 15 (14%) 16 (13%)
Organisationsarbejde 9 (9%) 8 (7%) 10 (9%) 10 (9%) 10 (8%)
PR og kommunikation 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (4%) 4 (3%)
Socialt arbejde 66 (63%) 68 (64%) 66 (59%) 59 (54%) 68 (57%)
Øvrige 5 (5%) 4 (4%) 5 (4%) 5 (5%) 4 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

D6 Fyn
Højfyn lokalafdeling 2019
Frivillige 95
Medlemmer 3055
Frivillige % 3,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 8
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 16
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 68
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 2
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 8
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 1
It telefonsupport 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Indemotion 9
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 54
Besøgsven med hund 3
Integrationsaktiviteter 1
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 8
Vejledning 1
Vågetjeneste 11
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115