Kommune: Assens
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 85
Medlemmer 3197
Frivillige % 2,7

Sammenligning af antal frivillige - Højfyn vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 5 (4%) 5 (5%) 4 (3%) 3 (3%) 3 (3%)
It og teknologi 7 (6%) 5 (5%) 9 (8%) 10 (9%) 10 (9%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 3 (3%) 3 (2%) 3 (3%) 3 (3%)
Motion og sundhed 14 (12%) 15 (14%) 15 (12%) 13 (12%) 13 (12%)
Organisationsarbejde 10 (9%) 10 (9%) 10 (8%) 11 (10%) 11 (10%)
PR og kommunikation 3 (3%) 3 (3%) 3 (2%) 4 (4%) 4 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 4 (4%) 4 (3%) 4 (4%) 4 (4%)
Socialt arbejde 66 (59%) 59 (54%) 68 (57%) 55 (50%) 56 (50%)
Øvrige 5 (4%) 5 (5%) 4 (3%) 8 (7%) 8 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Højfyn

D6 Fyn
Højfyn lokalafdeling 2021
Frivillige 85
Medlemmer 3197
Frivillige % 2,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3
It og teknologi 10
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 13
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 56
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
Musik, litteratur og kunst 1
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 9
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 1
It telefonsupport 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Indemotion 6
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stavgang og gåture 2
Stolemotion 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Besøgsven 45
Besøgsven med hund 2
Hjælpende hånd 2
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 5
Vågetjeneste 14
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 6
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3679 (13%) 3678 (13%)
It og teknologi 1797 (7%) 1747 (7%) 1809 (6%) 1674 (6%) 1673 (6%)
Lokal indflydelse 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 407 (1%) 404 (1%)
Motion og sundhed 2259 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2623 (9%) 2615 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2487 (10%) 2579 (10%) 2787 (10%) 2801 (10%) 2787 (10%)
PR og kommunikation 2148 (9%) 2250 (8%) 2396 (8%) 2427 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 925 (3%) 948 (3%)
Socialt arbejde 10795 (44%) 11114 (42%) 11794 (41%) 12320 (42%) 12300 (42%)
Øvrige 1740 (7%) 1875 (7%) 2235 (8%) 2202 (8%) 2174 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.678
It og teknologi 1.673
Lokal indflydelse 404
Motion og sundhed 2.615
Not found 123
Organisationsarbejde 2.787
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 948
Socialt arbejde 12.300
Øvrige 2.174