Kommune: Nyborg
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 87
Medlemmer 1273
Frivillige % 6,8

Sammenligning af antal frivillige - Ørbæk vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ørbæk

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 7 (6%) 7 (7%) 10 (10%) 12 (9%) 11 (7%)
It og teknologi 9 (8%) 7 (7%) 7 (7%) 7 (5%) 10 (7%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 2 (2%) 4 (4%) 6 (6%) 6 (5%) 10 (7%)
Organisationsarbejde 10 (9%) 7 (7%) 9 (9%) 10 (8%) 12 (8%)
PR og kommunikation 4 (4%) 2 (2%) 2 (2%) 24 (19%) 25 (17%)
Sekretariatet 2 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 3 (2%)
Socialt arbejde 59 (53%) 55 (57%) 53 (51%) 52 (40%) 58 (39%)
Øvrige 16 (14%) 14 (14%) 15 (15%) 13 (10%) 17 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ørbæk

D6 Fyn
Ørbæk lokalafdeling 2019
Frivillige 87
Medlemmer 1273
Frivillige % 6,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 11
It og teknologi 10
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 10
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 25
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 58
Øvrige 17
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Musik, litteratur og kunst 3
Ture og rejser planlægning 3
Turhjælper 1
It og teknologi It hjælper 7
It og teknologi, anden aktivitet 4
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 5
Motion og sundhed, anden aktivitet 4
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 6
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 22
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 5
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 19
Besøgsven med hund 2
Bisidder 2
Café 6
Gå-med-ven 8
Hjælpende hånd 13
Integrationsaktiviteter 1
Plejecenter 13
Skole og daginstitution 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 8
Tryghedsopkald 2
Vejledning 1
Vågetjeneste 5
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2552 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3604 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1898 (8%) 1823 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 434 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2588 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 97 (0%)
Organisationsarbejde 2429 (11%) 2465 (10%) 2526 (10%) 2583 (10%) 2792 (10%)
PR og kommunikation 1943 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2389 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 835 (3%)
Socialt arbejde 9784 (44%) 10298 (43%) 10907 (44%) 11139 (42%) 11849 (41%)
Øvrige 1238 (6%) 1596 (7%) 1794 (7%) 1878 (7%) 2227 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.604
It og teknologi 1.810
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.588
Not found 97
Organisationsarbejde 2.792
PR og kommunikation 2.389
Sekretariatet 835
Socialt arbejde 11.849
Øvrige 2.227