Kommune: Nyborg
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 90
Medlemmer 1299
Frivillige % 6,9

Sammenligning af antal frivillige - Ørbæk vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ørbæk

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 7 (8%) 9 (9%) 12 (9%) 11 (7%) 9 (6%)
It og teknologi 6 (7%) 7 (7%) 7 (5%) 10 (7%) 9 (6%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 3 (3%) 5 (5%) 6 (5%) 11 (7%) 10 (7%)
Organisationsarbejde 6 (7%) 9 (9%) 10 (8%) 12 (8%) 10 (7%)
PR og kommunikation 2 (2%) 2 (2%) 24 (19%) 25 (17%) 24 (16%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 3 (2%) 3 (2%)
Socialt arbejde 54 (59%) 52 (52%) 52 (40%) 59 (40%) 61 (42%)
Øvrige 13 (14%) 15 (15%) 13 (10%) 17 (11%) 19 (13%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ørbæk

D6 Fyn
Ørbæk lokalafdeling 2020
Frivillige 90
Medlemmer 1299
Frivillige % 6,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 9
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 10
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 24
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 61
Øvrige 19
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Golf og petanque 2
Musik, litteratur og kunst 2
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 1
It og teknologi It hjælper 6
It og teknologi, anden aktivitet 4
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 5
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 2
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 22
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 5
Besøgsven 18
Besøgsven med hund 2
Bisidder 2
Café 6
Gå-med-ven 7
Hjælpende hånd 12
Plejecenter 12
Skole og daginstitution 8
Socialt arbejde, anden aktivitet 6
Tryghedsopkald 3
Vejledning 1
Vågetjeneste 5
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 11
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Børneattest 7
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160