Kommune: Nyborg
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 83
Medlemmer 1311
Frivillige % 6,3

Sammenligning af antal frivillige - Ørbæk vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ørbæk

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 11 (9%) 11 (7%) 9 (6%) 10 (7%) 10 (7%)
It og teknologi 7 (6%) 10 (7%) 9 (6%) 10 (7%) 10 (7%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 6 (5%) 11 (7%) 10 (7%) 11 (8%) 10 (7%)
Organisationsarbejde 10 (8%) 12 (8%) 10 (7%) 11 (8%) 11 (8%)
PR og kommunikation 24 (19%) 25 (17%) 24 (17%) 24 (17%) 24 (17%)
Sekretariatet 5 (4%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Socialt arbejde 51 (40%) 59 (40%) 60 (41%) 55 (38%) 55 (38%)
Øvrige 11 (9%) 16 (11%) 19 (13%) 19 (13%) 19 (13%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ørbæk

D6 Fyn
Ørbæk lokalafdeling 2022
Frivillige 83
Medlemmer 1311
Frivillige % 6,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 10
It og teknologi 10
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 10
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 24
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 55
Øvrige 19
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Golf og petanque 2
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 2
It og teknologi It hjælper 6
It og teknologi, anden aktivitet 5
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stolemotion 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 2
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 22
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 5
Besøgsven 19
Besøgsven med hund 2
Bisidder 3
Café 5
Gå-med-ven 6
Hjælpende hånd 14
Kørestolsskubber 1
Plejecenter 10
Skole og daginstitution 7
Socialt arbejde, anden aktivitet 5
Tryghedsopkald 3
Vejledning 1
Vågetjeneste 8
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 11
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Børneattest 6
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141