Kommune: Nyborg
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 83
Medlemmer 1265
Frivillige % 6,6

Sammenligning af antal frivillige - Ørbæk vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ørbæk

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 7 (6%) 7 (7%) 10 (9%) 12 (9%) 12 (8%)
It og teknologi 7 (6%) 10 (10%) 11 (10%) 12 (9%) 12 (8%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 4 (3%) 4 (4%) 6 (5%) 6 (4%) 8 (6%)
Organisationsarbejde 10 (9%) 7 (7%) 10 (9%) 11 (8%) 12 (8%)
PR og kommunikation 4 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 24 (17%) 25 (17%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 3 (2%)
Socialt arbejde 63 (55%) 58 (56%) 56 (50%) 55 (40%) 56 (39%)
Øvrige 18 (16%) 14 (14%) 16 (14%) 14 (10%) 15 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ørbæk

D6 Fyn
Ørbæk lokalafdeling 2019
Frivillige 83
Medlemmer 1265
Frivillige % 6,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 12
It og teknologi 12
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 8
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 25
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 56
Øvrige 15
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Musik, litteratur og kunst 3
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 2
It og teknologi It hjælper 8
It og teknologi, anden aktivitet 5
It på plejehjem 2
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 1
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 6
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 22
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 5
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 17
Besøgsven med hund 2
Bisidder 2
Café 6
Gå-med-ven 6
Hjælpende hånd 13
Integrationsaktiviteter 1
Plejecenter 11
Skole og daginstitution 6
Socialt arbejde, anden aktivitet 9
Tryghedsopkald 2
Vejledning 2
Vågetjeneste 5
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3672 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1844 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 440 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2308 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 819 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11723 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.672
It og teknologi 1.844
Lokal indflydelse 440
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.308
Sekretariatet 819
Socialt arbejde 11.723
Øvrige 2.058