Kommune: Nyborg
Distrikt: D6 Fyn
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 86
Medlemmer 1270
Frivillige % 6,8

Sammenligning af antal frivillige - Ørbæk vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ørbæk

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 7 (6%) 7 (7%) 10 (10%) 12 (9%) 12 (8%)
It og teknologi 9 (8%) 7 (7%) 7 (7%) 7 (5%) 12 (8%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 2 (2%) 4 (4%) 6 (6%) 6 (5%) 10 (7%)
Organisationsarbejde 10 (9%) 7 (7%) 9 (9%) 10 (8%) 12 (8%)
PR og kommunikation 4 (4%) 2 (2%) 2 (2%) 24 (19%) 25 (17%)
Sekretariatet 2 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 3 (2%)
Socialt arbejde 59 (53%) 55 (57%) 53 (51%) 52 (40%) 58 (39%)
Øvrige 16 (14%) 14 (14%) 15 (15%) 13 (10%) 15 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ørbæk

D6 Fyn
Ørbæk lokalafdeling 2019
Frivillige 86
Medlemmer 1270
Frivillige % 6,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 12
It og teknologi 12
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 10
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 25
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 58
Øvrige 15
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Musik, litteratur og kunst 3
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 2
It og teknologi It hjælper 8
It og teknologi, anden aktivitet 5
It på plejehjem 2
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 5
Motion og sundhed, anden aktivitet 4
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 6
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 22
Lokalt blad redaktion 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 18
Besøgsven med hund 2
Bisidder 2
Café 6
Gå-med-ven 8
Hjælpende hånd 13
Integrationsaktiviteter 1
Plejecenter 11
Skole og daginstitution 6
Socialt arbejde, anden aktivitet 9
Tryghedsopkald 2
Vejledning 2
Vågetjeneste 5
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115