Kommune: Aabenraa
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 62
Medlemmer 1944
Frivillige % 3,2

Sammenligning af antal frivillige - Bov vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Bov

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2 (2%) 7 (7%) 7 (6%) 8 (7%) 8 (7%)
It og teknologi 24 (23%) 23 (22%) 20 (19%) 17 (14%) 14 (12%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 5 (5%) 15 (14%) 17 (16%) 17 (14%) 15 (13%)
Organisationsarbejde 10 (10%) 11 (10%) 11 (10%) 11 (9%) 12 (11%)
PR og kommunikation 20 (19%) 4 (4%) 5 (5%) 4 (3%) 4 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (13%) 17 (15%)
Socialt arbejde 31 (30%) 36 (34%) 37 (34%) 38 (31%) 34 (30%)
Øvrige 12 (11%) 9 (8%) 10 (9%) 9 (7%) 8 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Bov

D5 Sønderjylland
Bov lokalafdeling 2019
Frivillige 62
Medlemmer 1944
Frivillige % 3,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
It og teknologi 14
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 15
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 17
Socialt arbejde 34
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Billard og kegler 2
Golf og petanque 10
Mad 2
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 9
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 14
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 5
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
4. suppleant L 1
Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 3
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 17
Socialt arbejde Café 16
Plejecenter 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 15
Tryghedsopkald 8
Øvrige Attest af bilag L 4
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062