Kommune: Aabenraa
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 67
Medlemmer 1952
Frivillige % 3,4

Sammenligning af antal frivillige - Bov vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Bov

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2 (2%) 7 (7%) 7 (7%) 8 (7%) 8 (7%)
It og teknologi 24 (23%) 23 (22%) 19 (18%) 16 (13%) 14 (12%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 5 (5%) 15 (14%) 17 (16%) 17 (14%) 17 (14%)
Organisationsarbejde 10 (10%) 11 (10%) 11 (10%) 11 (9%) 12 (10%)
PR og kommunikation 20 (19%) 4 (4%) 4 (4%) 4 (3%) 4 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (13%) 17 (14%)
Socialt arbejde 31 (30%) 36 (34%) 37 (35%) 38 (32%) 37 (31%)
Øvrige 12 (11%) 9 (8%) 9 (9%) 8 (7%) 8 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Bov

D5 Sønderjylland
Bov lokalafdeling 2019
Frivillige 67
Medlemmer 1952
Frivillige % 3,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
It og teknologi 14
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 17
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 17
Socialt arbejde 37
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Billard og kegler 2
Golf og petanque 10
Mad 2
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 9
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 14
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 2
Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 5
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
4. suppleant L 1
Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 3
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 17
Socialt arbejde Café 16
Hjælpende hånd 3
Plejecenter 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 15
Tryghedsopkald 8
Øvrige Attest af bilag L 4
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115