Kommune: Aabenraa
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 66
Medlemmer 1952
Frivillige % 3,4

Sammenligning af antal frivillige - Bov vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Bov

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2 (2%) 7 (7%) 7 (6%) 8 (7%) 8 (7%)
It og teknologi 24 (23%) 23 (22%) 20 (19%) 17 (14%) 14 (12%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 5 (5%) 15 (14%) 17 (16%) 17 (14%) 17 (15%)
Organisationsarbejde 10 (10%) 11 (10%) 11 (10%) 11 (9%) 11 (10%)
PR og kommunikation 20 (19%) 4 (4%) 5 (5%) 4 (3%) 4 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (13%) 16 (14%)
Socialt arbejde 31 (30%) 36 (34%) 37 (34%) 38 (31%) 33 (29%)
Øvrige 12 (11%) 9 (8%) 10 (9%) 9 (7%) 9 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Bov

D5 Sønderjylland
Bov lokalafdeling 2019
Frivillige 66
Medlemmer 1952
Frivillige % 3,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
It og teknologi 14
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 17
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 16
Socialt arbejde 33
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Billard og kegler 1
Bridge 1
Golf og petanque 11
Mad 2
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 9
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 14
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 6
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 3
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 16
Socialt arbejde Café 15
Plejecenter 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 15
Tryghedsopkald 8
Øvrige Attest af bilag L 4
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3253 (13%) 3515 (13%) 3614 (13%)
It og teknologi 2013 (9%) 2101 (9%) 2009 (8%) 1913 (7%) 1897 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 441 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2522 (9%) 2560 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 19 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2487 (10%) 2633 (10%) 2669 (10%) 2748 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2293 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 843 (3%)
Socialt arbejde 9987 (44%) 10587 (43%) 11223 (43%) 11438 (42%) 11738 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 1934 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.614
It og teknologi 1.897
Lokal indflydelse 441
Motion og sundhed 2.560
Not found 19
Organisationsarbejde 2.748
PR og kommunikation 2.293
Sekretariatet 843
Socialt arbejde 11.738
Øvrige 1.934