Kommune: Aabenraa
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 66
Medlemmer 1949
Frivillige % 3,4

Sammenligning af antal frivillige - Bov vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Bov

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2 (2%) 7 (7%) 7 (6%) 8 (7%) 8 (7%)
It og teknologi 24 (23%) 23 (22%) 20 (19%) 17 (14%) 15 (13%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 5 (5%) 15 (14%) 17 (16%) 17 (14%) 17 (15%)
Organisationsarbejde 10 (10%) 11 (10%) 11 (10%) 11 (9%) 11 (10%)
PR og kommunikation 20 (19%) 4 (4%) 5 (5%) 4 (3%) 4 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (13%) 16 (14%)
Socialt arbejde 31 (30%) 36 (34%) 37 (34%) 38 (31%) 33 (29%)
Øvrige 12 (11%) 9 (8%) 10 (9%) 9 (7%) 9 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Bov

D5 Sønderjylland
Bov lokalafdeling 2019
Frivillige 66
Medlemmer 1949
Frivillige % 3,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
It og teknologi 15
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 17
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 16
Socialt arbejde 33
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Billard og kegler 1
Bridge 1
Golf og petanque 11
Mad 2
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 9
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 15
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 6
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 3
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 16
Socialt arbejde Café 15
Plejecenter 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 15
Tryghedsopkald 8
Øvrige Attest af bilag L 4
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915