Kommune: Aabenraa
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 68
Medlemmer 2026
Frivillige % 3,4

Sammenligning af antal frivillige - Bov vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Bov

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 8 (7%) 9 (8%) 10 (8%) 17 (13%) 17 (13%)
It og teknologi 16 (14%) 14 (12%) 11 (9%) 11 (8%) 11 (8%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 16 (14%) 20 (17%) 19 (15%) 19 (14%) 19 (14%)
Organisationsarbejde 11 (9%) 12 (10%) 13 (10%) 13 (10%) 13 (10%)
PR og kommunikation 4 (3%) 4 (3%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 16 (14%) 17 (14%) 19 (15%) 18 (13%) 18 (13%)
Socialt arbejde 38 (33%) 35 (29%) 39 (31%) 37 (27%) 37 (27%)
Øvrige 6 (5%) 8 (7%) 10 (8%) 16 (12%) 16 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Bov

D5 Sønderjylland
Bov lokalafdeling 2022
Frivillige 68
Medlemmer 2026
Frivillige % 3,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 17
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 19
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 18
Socialt arbejde 37
Øvrige 16
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 13
Billard og kegler 6
Golf og petanque 11
Kort- og brætspil 1
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 7
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 11
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 4
Stolemotion 1
Vandaktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
4. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 18
Socialt arbejde Café 18
Hjælpende hånd 4
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 20
Tryghedsopkald 8
Øvrige Attest af bilag L 4
Booking frivillig 13
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141