Kommune: Sønderborg
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 99
Medlemmer 1721
Frivillige % 5,8

Sammenligning af antal frivillige - Gråsten vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gråsten

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 21 (17%) 42 (28%) 48 (32%) 49 (33%) 49 (33%)
It og teknologi 6 (5%) 7 (5%) 7 (5%) 7 (5%) 7 (5%)
Lokal indflydelse 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 18 (14%) 22 (15%) 20 (13%) 20 (13%) 20 (13%)
Organisationsarbejde 9 (7%) 9 (6%) 9 (6%) 10 (7%) 10 (7%)
PR og kommunikation 4 (3%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Socialt arbejde 45 (35%) 45 (30%) 40 (27%) 39 (26%) 39 (26%)
Øvrige 20 (16%) 20 (13%) 19 (13%) 19 (13%) 19 (13%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gråsten

D5 Sønderjylland
Gråsten lokalafdeling 2022
Frivillige 99
Medlemmer 1721
Frivillige % 5,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 49
It og teknologi 7
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 20
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 39
Øvrige 19
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 25
Billard og kegler 2
Bridge 1
Golf og petanque 14
Kort- og brætspil 1
Kreativt arbejde 21
Musik, litteratur og kunst 4
It og teknologi It cafe 3
It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 4
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stolemotion 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 2
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Bisidder 2
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 5
Plejecenter 1
Skole og daginstitution 8
Socialt arbejde, anden aktivitet 6
Spiseven 4
Tryghedsopkald 10
Vågetjeneste 3
Øvrige Attest af bilag K 1
Attest af bilag L 2
Booking frivillig 9
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Børneattest 8
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141