Kommune: Sønderborg
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 105
Medlemmer 1735
Frivillige % 6,1

Sammenligning af antal frivillige - Gråsten vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gråsten

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 20 (16%) 41 (27%) 48 (32%) 49 (32%) 51 (32%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 6 (5%) 7 (5%) 7 (5%) 7 (5%) 7 (4%)
Lokal indflydelse 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 19 (15%) 23 (15%) 20 (13%) 20 (13%) 20 (13%)
Organisationsarbejde 9 (7%) 9 (6%) 9 (6%) 10 (7%) 10 (6%)
PR og kommunikation 4 (3%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Socialt arbejde 45 (35%) 45 (29%) 40 (26%) 39 (26%) 41 (26%)
Øvrige 21 (16%) 21 (14%) 20 (13%) 20 (13%) 21 (13%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gråsten

D5 Sønderjylland
Gråsten lokalafdeling 2022
Frivillige 105
Medlemmer 1735
Frivillige % 6,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 51
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 7
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 20
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 41
Øvrige 21
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 27
Billard og kegler 2
Bridge 1
Golf og petanque 14
Kort- og brætspil 1
Kreativt arbejde 21
Musik, litteratur og kunst 4
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 3
It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 4
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stolemotion 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 2
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Besøgsven 1
Bisidder 2
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 5
Plejecenter 1
Skole og daginstitution 8
Socialt arbejde, anden aktivitet 6
Spiseven 4
Tryghedsopkald 11
Vågetjeneste 3
Øvrige Attest af bilag K 1
Attest af bilag L 2
Booking frivillig 9
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Børneattest 8
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 236 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1586 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 412 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2641 (9%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2893 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2472 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1073 (4%)
Socialt arbejde 10924 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11080 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 10 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 727 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2192 (7%) 2139 (7%) 2240 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 236
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.586
Lokal indflydelse 412
Motion og sundhed 2.641
Organisationsarbejde 2.893
PR og kommunikation 2.472
Sekretariatet 1.073
Socialt arbejde 11.080
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 10
Ældretelefon telefonven 727
Øvrige 2.240