Kommune: Sønderborg
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 115
Medlemmer 1822
Frivillige % 6,3

Sammenligning af antal frivillige - Gråsten vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gråsten

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 47 (31%) 48 (32%) 50 (31%) 51 (30%) 52 (30%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 7 (5%) 7 (5%) 8 (5%) 7 (4%) 7 (4%)
Lokal indflydelse 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 20 (13%) 20 (13%) 20 (13%) 20 (12%) 20 (12%)
Organisationsarbejde 9 (6%) 10 (7%) 11 (7%) 14 (8%) 14 (8%)
PR og kommunikation 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Socialt arbejde 40 (27%) 39 (26%) 42 (26%) 48 (28%) 49 (28%)
Øvrige 20 (13%) 20 (13%) 21 (13%) 24 (14%) 24 (14%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gråsten

D5 Sønderjylland
Gråsten lokalafdeling 2024
Frivillige 115
Medlemmer 1822
Frivillige % 6,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 52
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 7
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 20
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 49
Øvrige 24
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 28
Billard og kegler 2
Bridge 1
Golf og petanque 14
Kort- og brætspil 1
Kreativt arbejde 21
Musik, litteratur og kunst 4
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 3
It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 4
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stolemotion 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
4. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 3
Medlem K 2
Medlem L 6
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Besøgsven 10
Bisidder 2
Café 1
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 6
Plejecenter 1
Skole og daginstitution 10
Socialt arbejde, anden aktivitet 5
Spiseven 3
Tryghedsopkald 10
Vågetjeneste 3
Øvrige Attest af bilag K 1
Attest af bilag L 2
Booking frivillig 10
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Børneattest 10
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.204
Medlemmer 1.002.318
Frivillige % 2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3600 (13%) 3685 (13%) 3890 (14%) 3971 (13%) 4006 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 213 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1501 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 393 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2274 (8%) 2341 (8%) 2578 (9%) 2659 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 53 (0%)
Organisationsarbejde 2759 (10%) 2806 (10%) 2940 (10%) 3112 (11%) 3212 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2444 (8%) 2428 (8%)
Sekretariatet 1182 (4%) 1199 (4%) 1112 (4%) 1254 (4%) 1276 (4%)
Socialt arbejde 11465 (40%) 11093 (39%) 11053 (38%) 11287 (38%) 11390 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 425 (1%) 405 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2258 (8%) 2265 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.204
Medlemmer 1.002.318
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.006
Frivilligkoordinator 213
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.501
Lokal indflydelse 393
Motion og sundhed 2.659
Not found 53
Organisationsarbejde 3.212
PR og kommunikation 2.428
Sekretariatet 1.276
Socialt arbejde 11.390
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 405
Øvrige 2.265