Kommune: Tønder
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 43
Medlemmer 2496
Frivillige % 1,7

Sammenligning af antal frivillige - Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 4 (7%) 14 (19%) 14 (18%) 17 (20%) 17 (20%)
It og teknologi 1 (2%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 2 (3%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 3 (5%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Organisationsarbejde 8 (13%) 9 (12%) 13 (17%) 14 (16%) 13 (15%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 3 (4%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 28 (47%) 30 (41%) 30 (38%) 31 (36%) 31 (36%)
Øvrige 12 (20%) 13 (18%) 13 (17%) 16 (19%) 16 (19%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk

D5 Sønderjylland
Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk lokalafdeling 2019
Frivillige 43
Medlemmer 2496
Frivillige % 1,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 17
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 31
Øvrige 16
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 17
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 11
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Suppleant K 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 3
Hjælpende hånd 13
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 4
Tryghedsopkald 9
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking frivillig 14
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915