Kommune: Tønder
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 44
Medlemmer 2538
Frivillige % 1,7

Sammenligning af antal frivillige - Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 4 (7%) 14 (19%) 14 (19%) 17 (21%) 17 (19%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 2 (3%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 3 (5%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Organisationsarbejde 8 (14%) 9 (12%) 9 (12%) 10 (12%) 14 (16%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 3 (4%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 27 (46%) 29 (40%) 29 (40%) 30 (38%) 33 (37%)
Øvrige 12 (20%) 13 (18%) 13 (18%) 16 (20%) 17 (19%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk

D5 Sønderjylland
Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk lokalafdeling 2019
Frivillige 44
Medlemmer 2538
Frivillige % 1,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 17
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 33
Øvrige 17
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 17
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 12
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 4
Hjælpende hånd 14
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 3
Tryghedsopkald 9
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 15
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2552 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3604 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1898 (8%) 1823 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 434 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2588 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 97 (0%)
Organisationsarbejde 2429 (11%) 2465 (10%) 2526 (10%) 2583 (10%) 2792 (10%)
PR og kommunikation 1943 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2389 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 835 (3%)
Socialt arbejde 9784 (44%) 10298 (43%) 10907 (44%) 11139 (42%) 11849 (41%)
Øvrige 1238 (6%) 1596 (7%) 1794 (7%) 1878 (7%) 2227 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.604
It og teknologi 1.810
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.588
Not found 97
Organisationsarbejde 2.792
PR og kommunikation 2.389
Sekretariatet 835
Socialt arbejde 11.849
Øvrige 2.227