Kommune: Tønder
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 44
Medlemmer 2513
Frivillige % 1,8

Sammenligning af antal frivillige - Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 4 (7%) 14 (19%) 14 (19%) 17 (21%) 15 (17%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 2 (3%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 3 (5%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Organisationsarbejde 8 (14%) 9 (12%) 9 (12%) 10 (12%) 15 (17%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 3 (4%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 27 (46%) 29 (40%) 29 (40%) 30 (38%) 32 (37%)
Øvrige 12 (20%) 13 (18%) 13 (18%) 16 (20%) 16 (19%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk

D5 Sønderjylland
Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk lokalafdeling 2019
Frivillige 44
Medlemmer 2513
Frivillige % 1,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 15
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 32
Øvrige 16
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 15
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 12
Medlem K 3
Medlem L 8
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 3
Hjælpende hånd 14
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 3
Tryghedsopkald 9
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 14
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115