Kommune: Tønder
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 46
Medlemmer 2584
Frivillige % 1,8

Sammenligning af antal frivillige - Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 14 (19%) 14 (19%) 17 (21%) 17 (19%) 17 (19%)
It og teknologi 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 2 (3%) 2 (3%) 2 (2%) 3 (3%) 3 (3%)
Organisationsarbejde 9 (12%) 9 (12%) 10 (12%) 14 (16%) 14 (15%)
PR og kommunikation 2 (3%) 3 (4%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 29 (40%) 29 (40%) 30 (38%) 33 (37%) 34 (37%)
Øvrige 13 (18%) 13 (18%) 16 (20%) 17 (19%) 17 (19%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk

D5 Sønderjylland
Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk lokalafdeling 2020
Frivillige 46
Medlemmer 2584
Frivillige % 1,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 17
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 3
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 34
Øvrige 17
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 17
Golf og petanque 1
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 12
Medlem K 3
Medlem L 6
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 4
Hjælpende hånd 15
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 3
Tryghedsopkald 10
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 15
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3679 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1763 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 424 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2633 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2798 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2458 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 905 (3%)
Socialt arbejde 10111 (43%) 10805 (44%) 11124 (42%) 11819 (41%) 14119 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2234 (8%) 2195 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.679
It og teknologi 1.763
Lokal indflydelse 424
Motion og sundhed 2.633
Not found 115
Organisationsarbejde 2.798
PR og kommunikation 2.458
Sekretariatet 905
Socialt arbejde 14.119
Øvrige 2.195