Kommune: Vejen
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 39
Medlemmer 1794
Frivillige % 2,2

Sammenligning af antal frivillige - Rødding vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rødding

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 1 (2%) 2 (4%) 3 (5%) 3 (6%) 3 (6%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 6 (13%) 8 (15%) 9 (16%) 9 (18%) 9 (18%)
PR og kommunikation 2 (4%) 2 (4%) 3 (5%) 3 (6%) 3 (6%)
Sekretariatet 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%)
Socialt arbejde 29 (62%) 31 (60%) 34 (59%) 28 (56%) 28 (56%)
Øvrige 6 (13%) 6 (12%) 6 (10%) 5 (10%) 5 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rødding

D4 Sydjylland
Rødding lokalafdeling 2022
Frivillige 39
Medlemmer 1794
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 28
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Mad 2
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Webmaster L 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Besøgsven 8
Bisidder 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 10
Vågetjeneste 1
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141