Kommune: Vejen
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 38
Medlemmer 1783
Frivillige % 2,1

Sammenligning af antal frivillige - Rødding vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rødding

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 1 (2%) 1 (2%) 2 (4%) 3 (5%) 3 (6%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 7 (14%) 6 (13%) 8 (15%) 9 (16%) 9 (18%)
PR og kommunikation 2 (4%) 2 (4%) 2 (4%) 3 (5%) 3 (6%)
Sekretariatet 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 0 (0%)
Socialt arbejde 33 (65%) 29 (62%) 31 (60%) 34 (59%) 28 (56%)
Øvrige 6 (12%) 6 (13%) 6 (12%) 6 (10%) 5 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rødding

D4 Sydjylland
Rødding lokalafdeling 2021
Frivillige 38
Medlemmer 1783
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 28
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Mad 2
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Webmaster L 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Besøgsven 9
Bisidder 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 10
Vågetjeneste 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2574 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2754 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2494 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12035 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.574
Not found 221
Organisationsarbejde 2.754
PR og kommunikation 2.494
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.035
Øvrige 2.122