Kommune: Aabenraa
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 53
Medlemmer 1389
Frivillige % 3,8

Sammenligning af antal frivillige - Tinglev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tinglev

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 7 (12%) 7 (12%) 7 (12%) 13 (18%) 13 (18%)
It og teknologi 5 (9%) 5 (8%) 5 (8%) 4 (6%) 4 (6%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Organisationsarbejde 9 (16%) 9 (15%) 10 (17%) 12 (17%) 12 (17%)
PR og kommunikation 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (6%) 4 (6%)
Socialt arbejde 30 (53%) 31 (53%) 31 (52%) 27 (38%) 27 (38%)
Øvrige 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 6 (8%) 6 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tinglev

D5 Sønderjylland
Tinglev lokalafdeling 2019
Frivillige 53
Medlemmer 1389
Frivillige % 3,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 13
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 27
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 8
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 2
Musik, litteratur og kunst 3
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 3
It underviser 2
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 2
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 14
Bisidder 1
Café 1
Gå-med-ven 12
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Øvrige Booking frivillig 4
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915