Kommune: Aabenraa
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 51
Medlemmer 1416
Frivillige % 3,6

Sammenligning af antal frivillige - Tinglev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tinglev

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 7 (12%) 7 (12%) 7 (12%) 13 (18%) 13 (19%)
It og teknologi 5 (9%) 5 (8%) 5 (8%) 4 (6%) 4 (6%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Organisationsarbejde 9 (16%) 9 (15%) 10 (17%) 12 (17%) 11 (16%)
PR og kommunikation 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (6%) 4 (6%)
Socialt arbejde 30 (53%) 31 (53%) 31 (52%) 27 (38%) 25 (37%)
Øvrige 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 6 (8%) 6 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tinglev

D5 Sønderjylland
Tinglev lokalafdeling 2019
Frivillige 51
Medlemmer 1416
Frivillige % 3,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 13
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 25
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 8
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 2
Musik, litteratur og kunst 3
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 3
It underviser 2
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 13
Bisidder 1
Café 1
Gå-med-ven 11
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Øvrige Booking frivillig 4
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1843 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 438 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2310 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 815 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11713 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.843
Lokal indflydelse 438
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.310
Sekretariatet 815
Socialt arbejde 11.713
Øvrige 2.058