Kommune: Aabenraa
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 40
Medlemmer 1458
Frivillige % 2,7

Sammenligning af antal frivillige - Tinglev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tinglev

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 6 (11%) 6 (11%) 13 (19%) 11 (18%) 10 (17%)
It og teknologi 5 (9%) 5 (9%) 4 (6%) 4 (7%) 2 (3%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%) 1 (2%) 1 (2%)
Motion og sundhed 2 (4%) 2 (4%) 2 (3%) 1 (2%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 8 (14%) 8 (14%) 11 (16%) 11 (18%) 11 (19%)
PR og kommunikation 2 (4%) 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 4 (6%) 4 (7%) 4 (7%)
Socialt arbejde 31 (54%) 31 (54%) 27 (39%) 21 (34%) 21 (36%)
Øvrige 2 (4%) 2 (4%) 6 (9%) 6 (10%) 6 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tinglev

D5 Sønderjylland
Tinglev lokalafdeling 2020
Frivillige 40
Medlemmer 1458
Frivillige % 2,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 10
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 21
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 8
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Musik, litteratur og kunst 1
It og teknologi It cafe 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Besøgsven 12
Bisidder 1
Café 1
Gå-med-ven 8
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 4
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3673 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1759 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 423 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2629 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2794 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2445 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 912 (3%)
Socialt arbejde 10110 (43%) 10804 (44%) 11123 (42%) 11817 (41%) 13984 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2198 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.673
It og teknologi 1.759
Lokal indflydelse 423
Motion og sundhed 2.629
Not found 115
Organisationsarbejde 2.794
PR og kommunikation 2.445
Sekretariatet 912
Socialt arbejde 13.984
Øvrige 2.198